Scenariusz zajęć z edukacji polonistycznej w klasie 2

4.Dyskusja na temat: "Metody pracy z uczniem słabym".. CELE OGÓLNE: Kształtowanie umiejętności pisania małej litery "l" i czytania wyrazów z "l".. Wprowadzenie do zajęć - słuchanie bajki afrykańskiej czytanej przez Afrykańczyków pt. "Hiena i żebrak" (Portal You Tube).Sprawdziany z edukacji polonistycznej.. Gromadzenie wyrazów wokół tematu „Zima".. Cele : - uczeń wypowiada się na temat swojej mamy; - układa kilkuzdaniowe, logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, o swojej mamie, miłości2.Obserwacja z…


Czytaj więcej

Sprawdziany polonistyczne klasa 2 podstawowa

Do każdego z odcinków dorysuj odcinki prostopadłe.Sprawdziany przeznaczone dla uczniów klasy II szkoły podstawowej do samodzielnej pracy.. Dzieci ulepiły bałwana.. Uczeń: .. Szkoła Podstawowa w Łaguszewie.3.. Samolot wylądował na lotnisku.. Informacje o sprawdzianie Sprawdzian końcoworoczny klasy II.. Rozpoznaje samogłoski i spółgłoski.. Pisaniezpamięci: Jest zima.. Części 3 i 4, wyd.. Adobe Acrobat Document 305.6 KB.Zestawienie wyników sprawdzianu z zakresu edukacji polonistycznej w klasie I b…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt