Ewaluacja ipet przykład upośledzenie w stopniu lekkim

Gołańcz.. Zmiany od tego roku szkolnego wprowadzono w odniesieniu do udziału asystenta w spotkaniach zespołu opracowującego IPET - ale nie tylko.. INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY IPETOla .Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w portalu Edux.pl .. IPET Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny - Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.. Karta indywidualnych potrzeb ucznia - wzór.doc.. Dostosowanie w zakresie treści.Hanna Piekarska • Uczeń z upośledzeniem w stop…


Czytaj więcej