Techniki szkolne czytanie pisanie liczenie wiadomości i umiejętności szkolne

Pisanie wyrazów.. Czytania i pisanie-nowy język .Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia; Doskonalenie koncentracji uwagi; Rozwijanie percepcji słuchowej; Doskonalenie technik szkolnych (mówienie, czytanie, pisanie, liczenie) Podnoszenie kompetencji społecznych Metody pracy.. Rozwijanie pamięci ortograficznej poprzez zapisywanie wyrazów z trudnością do słowniczka wyrazow trudnych.. zainteresowania i uzdolnienia.. współpraca w grupie.. Nauczyciele wykorzystują nowe, ciekawe pomoce dydakty…


Czytaj więcej