Bogurodzica karta pracy odpowiedzi

Bogurodzica natomiast nie tylko przetrwała - przez wiele wieków uznawano ją za najważniejszą polską pieśń.. Czytanie ze zrozumieniem, s. 78-79 - plik pdf Klasyczny ideał piękna, s. 81 - plik pdf Drogi greckiej filozofii, s. 82-83, 89 - plik pdf Co wpływa na dobrą organizację państwa, s. 92 - plik pdf Czy warto być buntownikiem, s. 105-106,108 - plik pdf Los jest jego własnością, s. 112-113 - plik pdf I swoim śpiewem oczarował wszystkich, s. 117, 119, 120 - plik pdfKlucz Maturalny "Bogurodzica" …


Czytaj więcej

Zinterpretuj sytuację przedstawioną w obu strofach pieśni bogurodzica

Te jednak się nie zachowały.. Motywy literackie.. Jedna z propozycji wskazuje na związki utworu z popularną wówczas kompozycją plastyczną zwaną deesis.. Definicja: Deesis"Bogurodzica" zdumiewa kunsztowną budową, wysokim poziomem artystycznym tekstu literackiego i melodii wiersza.. Wiadomo, że śpiewano ją podczas koronacji Władysława Warneńczyka oraz podczas bitwy pod Warną (1444 rok).Bogurodzica jest arcydziełem.. Został on odnaleziony w oprawie kodeksu z łacińskimi kazaniami zredagowanymi prze…


Czytaj więcej