Wymień czynniki determinujące rozwój i charakter rolnictwa w afryce oraz omów jeden z nich

W wielu krajach na południu Afryki występują problemy związane z dekolonizacją i nieudanymi reformami.Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa.. równinne lub lekko faliste tereny, wpływa na mechanizację prac polowych (w górach trudno).. Regiony turystyczne: - basen Morza Śródziemnego, - Azja Południowo-Wschodnia.. Państwa najbiedniejsze, w których PKB nie przekracza 300 USD na mieszkańca, często określa się mianem „czwartego świata".. Czynniki wpływające na rozwój turystyki we współczesnym świec…


Czytaj więcej