Najważniejsze wydarzenia z życia mikołaja kopernika

Natomiast matka naukowca, Barbara, pochodziła z rodziny Watzenrode, związanej z Toruniem od dłuższego czasu.Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 w Toruniu, przy ul. św. Anny (obecnie ul. Kopernika nr 15, choć według niektórych badaczy jak np. Karol Górski istnieje pogląd, że był to dom nr 17), w rodzinie kupca Mikołaja i Barbary pochodzącej z rodziny Watzenrodów (zm. po 1495 r.).Miał troje starszego rodzeństwa: brata Andrzeja (ur. ok. 1465 r.), siostry Barbarę (ur. ok. 1469 r .Mikołaj Ko…


Czytaj więcej

Życiorys mikołaja kopernika krótki

Kopernik urodził się 19 lutego1473 roku w Toruniu, a zmarł 21 maja.1543 we Fromborku.Był najmłodszym synem kupca Mikołaja i Barbary Watzenrode.. Człowiek epoki odrodzenia, autor przełomowego dzieła "O obrotach ciał niebieskich" Dzieło Mikołaja Kopernika wydane po łacinie w Norymberdze w 1543 roku było przełomową praca naukową.Mikołaj Kopernik - życiorys MIKOŁAJ KOPERNIK Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu w 1473r.. Astronom, matematyk, ekonomista, lekarz, urodzony w Toruniu; kanonik kapituły…


Czytaj więcej

Cechy poezji metafizycznej w utworach mikołaja sępa szarzyńskiego

U genezy powstania tego sonetu legły prawdopodobnie wyrzuty Sępa - Szarzyńskiego z powodu tego, że w młodości związał się z protestantami, stąd pewnie .Epitafium Rzymowi - Mikołaj Sęp Szarzyński.. Pochodził z rodziny szlacheckiej .Poeta miał 2 braci.Poezja Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego.. Zaliczany jest do polskich poetów metafizycznych, obok np. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego i Sebastiana Grabowieckiego Rola w polskiej literaturze - najbardziej znany poeta metafizyczny XVII wieku.Mikołaj Sęp-Szarzyń…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt