Wypowiedź argumentacyjną dlaczego warto dbać o zieleń

Zakłada się, że każdy jest w życiu za kogoś lub za coś odpowiedzialny.. Jak wiadomo zieleń miejska, szczególnie w dobie zmian klimatu, jest bardzo cennym elementem miast, o który wspólnie powinniśmy dbać.Dlaczego warto dbać o zęby?. Wypowiedź argumentacyjna na poziomie rozszerzonym jest formą wypowiedzi pisemnej, w której od ucznia wymaga się: - zrozumienia załączonego do polecenia tekstu .Dlaczego warto dbać o zieleń w mieście: Mocne Słabe +623 (638) #drzewa; #lato; #temperatura; 12 sierpnia 2…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt