Zmiany w przemyśle niemiec klasa 6
Jak zmieniał się przemysł Nadrenii Północnej- Westfalii 4.. Zmiany w przemyśle Niemiec 3 B Zadania z zeszytów ćwiczeń Zaloguj się, żeby mieć dostęp do zasobów.. Proszę uzupełnić kartę pracy.. Zdobędziesz informacje o przyczynach zmian w niemieckim przemyśle.. Najważniejszy pod względem gospodarczym i kulturalny sąsiadem naszego kraju są NIEMCY.. Realizujemy zadania w zeszycie ćwiczeń, który jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Geografia (ćw.. Składa się z 16 krajów związkowych nazywanych landami.. − Zaznacz i podpisz na mapie stolicę Niemiec.. − Podpisz nazwy państw sąsiadujących z Niemcami.. Proszę zrobić ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń ze strony 82,83,84.. Proszę zrobić notatkę z tego tematu.Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec Niemcy są jedną z czołowych gospodarek świata.. Stolica - Berlin, waluta - euro.. Niemcy w pigułce: powierzchnia - 357 tys. km² stolica - Berlin ludność - 82 mln gęstość zaludnienia - 231os/km² język - niemiecki rok powstania*- 1990 (połącznie NRD I RFN) 2.. Klaudia Hellak GalusTemat 3: Zmiany w przemyśle Niemiec (kl. VI c- 16.04, kl. VI a-20.04, kl. VI b-21.04) 1.. Nowoczesny przemysł Nadrenii Północnej- Westfalii 5.. Do wysłania .Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec Na lekcji: poznasz cechy położenia Niemiec, dowiesz się, jakie zmiany zaszły w jednym z landów - Nadrenii Północnej-Westfalii, poznasz cechy niemieckiego przemysłu, dowiesz się o jednej z niemieckich technopolii..

Zmiany w przemyśle Niemiec , 5.

Zapisz temat do zeszytu.. W ramach powtórzenia działu IV proszę zrobić ćwiczenia ze strony 80,81 i odpowiedzi przesłać na .Klasa 6 Temat lekcji: Zmiany w przemyśle Niemiec.. Zapisz w zeszycie najważniejsze informacje: a) gospodarka Niemiec należy do najlepiej rozwiniętych na świecieTemat: Zmiany w przemyśle Niemiec.. Wydrukuj poniżej zamieszczoną mapę i wklej do zeszytu.. Co powstał w miejsce kopalń i hut.. 1 i 2 str. 82 oraz ćw.. Proszę zapoznajcie się z tematem z podręcznika na stronie 131.. Karta_pracy-_kl._6.docx.. Zakłady1.. Zrób ten temat w ćwiczeniówce i napisz krótkąW zeszycie.. 3.Opisz zmiany w przemyśle, które dokonały się w Niemczech i Nadrenii Północnej- Westfalii.. Cele lekcji: 1.. Przeczytaj w podręczniku str.130 -135.. Na podstawie poniższych ilustracji napisz w zeszycie „Pigułkę…" zawierającą najważniej-GEOGRAFIA - Klasa VI - dnia 14.05.2020r.. Temat ten rozłożymy na dwa tygodnie - dzisiaj podstawowe informacie, następny tydzień zabytki ciekawe miejsca czyli walory przyrodnicze, kulturowe i infrastruktura Niemiec.. Temat jest na stronie 130 1.. Dzięki W zadaniu 3 podpunkt B to Bayer, a podpunkt C to Siemens w zadaniu 1 powinno być Niemcy leżą w środkowej europie :) i jeszcze niemcy leżą nad morzem północnym i nad morzem bałtyckim .Adres email do wychowaczni klasy VI pani Anny Stefańskiej: [email protected] GEOGRAFIA 25.03.2020 TEMAT: Zmiany w przemyśle Niemiec..

Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec.

Środowisko przyrodnicze Niemiec Niemcy to zachodni sąsiad Polski, z którym łączą nas bardzo burzliwe losy historyczne.energii elektrycznej w wybranych krajach Europy w 2016 roku.. Na dobry początek… Niemcy są znani na całym świecie z produkcji […]Niemcy są w pierwszej czwórce największych gospodarczych potęg świata.. Szczegółowa praca odbywa się za pomocą mesendżera i stron www.. Niemcy stały się potęgą gospodarcza dzięki górnictwu.. Cele lekcji: - omówisz rolę i znaczenie przemysłu w niemieckiej gospodarce, - przeanalizujesz strukturę zatrudnienia w przemyśle w Niemczech, - omówisz przyczyny zmian zapoczątkowanych w przemyśle w Niemczech w latach 60.. Wydobywano tam węgiel kamienny, działały liczne huty żelaza oraz zakłady przemysłu elektromaszynowego i chemicznego.. Przepisz notatkę do zeszytu.. Niemcy próbowali nielegalnie przedostać się na zachodnią część Berlina I do zachodniej Republiki Federalnej Niemiec mimo Muru Berlińskiego.. Charakterystyka kraju 2.. Zapisz notatkę do zeszytu:Geografia Klasa 6B Poniedziałek 04.05.2020 Temat lekcji: Zmiany w przemyśle Niemiec.. Praca z podręcznikiem str. 120-124Geografia - Klasa 6 (z dnia 22.04.2020r.). Wyjaśnij przyczyny tych zmian.. Rolnictwo ma niewielki udział jeśli chodzi o zatrudnienie (w rolnictwie na stałe zatrudnionych jest tylko około 2% ogółu pracujących Niemców), co nie przeszkadza, by oparty na rolnictwie przemysł przetwórczy był bardzo dobrze rozwinięty.Klasa 6 T: Zmiany w przemyśle Niemiec 1..

05 maja - Zmiany w przemyśle Niemiec.

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku s. 130-137.. XX w.,Niemcy to duży kraj w Europie Zachodniej, w którym mieszka ponad 80 mln ludzi.. szkoła podstawowa geografia klasa 6 Autor: Agnieszka Jaworska Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec.. Cele: dowiesz się, jakie są cechy położenia Niemiec, poznasz cechy niemieckiego przemysłu, dowiesz się, jakie zmiany zaszły w jednym z landów - Nadrenii Północnej - Westfalii,Zmiany w przemyśle Niemiec.. Polska · Islandia · Grecja · Dania 2 b) Wyjaśnij, dlaczego udział poszczególnych typów elektrowni ma tak duże znaczenie w strukturze produkcji energii elektrycznej w wymienionych państwach.Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec.. Odpowiedzi napisać w Wordzie i dziś przesłać na adres: [email protected].. Zwrócić uwagę na podstawowe informacje dotyczące kraju, np.Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec.. Przeczytać z podręcznika ze strony 130- 135.. Pod względem powierzchni zajmuje 6 miejsce a pod względem liczby ludności 2 miejsce w Europie.. Uzupełnij: Państwo położone w centralnej części Europy, zachodni sąsiad Polski.. Cele lekcji: 1.. Proszę przeczytać tekst w podręczniku str. 130-135. .. Opisz zmiany w przemyśle, które dokonały się w całych Niemczech oraz Nadrenii Północnej-Westfalii od lat 60..

1.Wymień tradycyjne potrawy niemieckie.

Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec Pomoce: podręcznik, atlas, film YouTube "6 klasa - Zmiany w przemyśle Niemiec" Zagadnienia: I.. Stolicą Niemiec jest Berlin.. Podstawowy podział administracyjny Niemiec wyróżnia 16 krajów związkowych (landów), które w większości są krainami historycznymi.Kl.VI - Zmiany w przemyśle Niemiec Kl. VIII - Powtórzenie i utrwalenie materiału "Środowisko przyrodnicze Ameryki" i sprawdzian online.. a) Wpisz pod wykresami właściwe nazwy państw wybrane spośród podanych.. Sąsiedzi Polski , Klasa 6 , Planeta Nowa , Geografia , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 .2020-04-20 (Poniedziałek) GEOGRAFIA 6 Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec.. XX wieku.Klasa 6 - 11.05.2020 r. Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec.. Dziś dowiesz się jakie są cechy położenia Niemiec, i cechy niemieckiego przemysłu, oraz jakie zmiany zaszły w jednym z landów - Nadrenii Północnej - Westfalii i jakie były przyczyny tych zmian.. Do lekcji będzie potrzebny podręcznik, zeszyt przedmiotowy, karta pracy, a dla chęt-nych zeszyt ćwiczeń.. − Podpisz kraje, które sąsiadują z Niemcami.Klasa 6 , Planeta Nowa , Geografia , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.pl .. Zmiany w przemyśle Niemiec Zadania do tematu 5.1.. 2.Co warto zobaczyć w Niemczech- wymień najważniejsze atrakcje.. Niemcy - państwo w centralnej części Europy.. Rola przemysłu w gospodarce Niemiec 3.. Poznasz znaczenie przemysłu…Klasa 6.. Niemcy składają się z 16 krajów związkowych, nazywanych landami.Temat lekcji: Zmiany w gospodarce Niemiec.. Dowiesz się, jakie są cechy środowiska geograficznego Niemiec.. Po II wojnie światowej do 1990 r. Niemcy podzielone były na dwa państwa - RFN i NRD.. Dowiesz się, jakie są cechy środowiska geograficznego Niemiec..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt