Integracja europejska prezentacja
Filary Unii Europejskiej SLAJD 15.Slajdy z tej prezentacji mogą być przydatną pomocą dla nauczycieli, prelegentów, studentów i innych osób przedstawiających podstawowe informacje o UE.. Dlatego na stronie poświęconej pionierom, którzy utorowali drogę do utworzenia Unii Europejskiej, stopniowo dodawane będą kolejne informacje.Zwolennikami integracji były wszystkie ugrupowania polityczne w państwach europejskich.. Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej .. Polska w Europie.. a) 27. b) 30. c) 25Integracja europejska - określenie stosowane wobec procesu stopniowego integrowania się państw Europy pod względem gospodarczym, prawnym i politycznym.Jej korzeni doszukiwać się można już w epoce starożytnej, jednak jej praktyczne przejawy uwidoczniły się dopiero po zakończeniu II wojny światowej, szczególnie po Kongresie Haskim oraz zawarciu Traktatu paryskiego.Istotny wkład w rozwój dyskusji na rzecz integracji Europy wnieśli też francuscy myśliciele, w tym wybitny francuski polityki, 10-krotny premier i 15-krotny minister spraw zagranicznych, Aristide Briand (1986-1932), który stworzył najpełniejszy, jak też mający najsolidniejsze fundamenty polityczne, program integracji europejskiej.zbudowania jakiejś formy Stanów Zjednoczonych Europy, integracja europejska nabrała wyraźnej dynamiki.. Podstawy geografii ekonomicznej; Uniwersytet Wrocławski Pobierz ten dokument za darmo..

Integracja europejska.

Flagą UE jest 12 gwiazd na niebieskim tle, za hymn .Integracja europejska po II wojnie światowej Po II wojnie światowej (1939 -1945 r.) państwa zachodniej Europy czuły się zagrożone ekspansją komunistycznego Związku Radzieckiego i rosnącą przewagą Stanów Zjednoczonych.. Przeciwnikiem integracji był były premier brytyjski W. Churchill.W okresie międzywojennym dokonały się istotne procesy integracyjne, których najważniejszym forum była współpraca w ramach Ligi Narodów; podjęto także próby tworzenia zrębów integracji europejskiej w sferze ekonomicznej: 1926 powstała Międzynarodowa Unia Stalowa, w latach 30. zaś utworzono międzynarodowe kartele: węglowy i koksowniczy (z udziałem Polski); instytucje te nie .Unia Europejska jako wspólnota gospodarcza Integracja europejska po II wojnie światowej to przede wszystkim proces postępującej współpracy ekonomicznej, mającej na celu realizację jednolitego systemu gospodarczego..

Integracja europejska po II wojnie światowej I.

Jej korzeni doszukiwać się można już w epoce starożytnej, jednak jej praktyczne przejawyIntegracja gosp.. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W TARNOWIE PODGÓRNYM 1 września 2020 r. (wtorek) 8:00 Oddział Przedszkolny „0": 0 A - wejście […]Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli.. Ile państw jest obecnie w Unii Europejskiej?. Chrześcijaństwo jako czynnik integrujący Europę.. Oczywiście procesy integracyjne mają wielowiekową tradycję.. Klub Integracji Europejskiej to elitarny Klub biznesu, zrzeszający ponad 200 firm, organizujący dla.ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.. Pobierz notatkę.. a) Europejska Wspólnota Energii Atomowej.. To tylko jedna z 26 stron tej notatki.. 4.Podręcznik Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony.Aspekty ekonomiczne obejmuje wiedzę o systemie instytucjonalnym i mechanizmach funkcjonowania Unii Europejskiej po przyjęciu Traktatu z Lizbony.Autorzy przedstawili: genezę i rozwój integracji w Europie; charakter prawny, zasady działania i członkostwo w Unii Europejskiej; prawo Unii Europejskiej i jej system instytucjonalny .Ojcowie Zjednoczonej Europy: Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi (1894-1972) Józef Retinger (1888-1960) Winston Churchill (1874-1965) Robert Schuman (1886-1963) Jean Monnet (1888-1973) Konrad Adenauer (1876-1967) Alcide de Gasperi (1881-1954) Pauli-Henri Spaak (1899-1972) 3..

Początkowo integracja dotyczyła tylko części Europy.

Idea integracji miała swoich „ojców".. Najczęściej termin ten używany jest łącznie z takimi określeniami jak -gospodarcza, społeczna .Kolejnym krokiem w dziele integracji europejskiej był Traktat o Unii Europejskiej podpisany w Maastricht, 7 lutego 1992 r.,(wszedł w życie - 1 listopada 1993 r).. Historia integracji europejskiej SLAJDY 5. przesłanki społeczne i kulturowe 6.Proces integracji europejskiej a globalizacja.. Ojcowie Unii Europejskiej SLAJDY 8.. 1) zna główne etapy integracji europejskiej po II wojnie światowej, 2) zna główne cele polskiej polityki zagranicznej, 3) potrafi poda ć przykłady sukcesów polskiej polityki zagranicznej oraz jej główne problemy w stosunkach z s ąsiadami,HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Integracja europejska - określenie stosowane wobec procesu stopniowego integrowania się państw Europy pod względem gospodarczym, prawnym i politycznym.. INTEGRACJA EUROPEJSKA _____ 19.. Nasza ocena: Pobrań: 133..

POJĘCIE ORAZ MODELE INTEGRACJI Termin „integracja" pochodzi od łać.

Procesy integracyjne SLAJDY 13.. Integracja polega więc na budowaniu w miarę jednolitej nowej całości z istniejących już elementów.. Wyświetleń: 1701.. Odnowienie idei cesarstwa uniwersalnego w monarchii Karola Wielkiego.. Symbole Unii Europejskiej SLAJD 12.. Spis treści Geneza integracji europejskiej SLAJDY 3.. Która ze wspólnot europejskich powstała najwcześniej?. słowa integratio, -onis, które oznacza odnowienie, scalenie, uzupełnienie.. b) Europejska Wspólnota Gospodarcza.. w Europie jest najbardziej widoczna w sferze gospodarczej.. Unię Europejską, którą ustanowił Traktat z Maastricht, budują trzy filary.Sylwetki tych osób przedstawiono poniżej, ale poza nimi wielu innych ludzi również wytrwale współdziałało na rzecz idei integracji europejskiej.. Niemniej, w rozumieniu współczesnym, integracja pokojowa, która polega na współistnieniu w jednej organizacji międzynarodowej suwerennych państw, w wyniku zadeklarowanej przez narody niewymuszonej woli, zrodziła się .7.. Imperium Romanum jako wzór dla późniejszych inicjatyw integracji europejskiej.. KOLEJE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Traktat Paryski 9 maja 1950 r. Minister Spraw Zagranicznych Francji Robert Schuman .Klub Integracji Europejskiej, Warszawa.. Ze wspomnianych slajdów można korzystać bezpłatnie i bez ograniczeń narzucanych przez prawo autorskie.Integracja Europejska.. Przemiany w skali globalnej, które wystąpiły w latach 1850 - 1950 były niekorzystne dla krajów zachodnioeuropejskich i zepchnęły je w rezultacie na pozycje drugorzędne.HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 1.. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji.. Państwa członkowskie Unii Europejskiej podpisały traktat z Lizbony 13 grudnia 2007 r., który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. Na jego podstawie kompetencje Wspólnoty Europejskiej (dawnej EWG .19.. Idee zjednoczenia w historii Europy.. c) Europejska Wspólnota Węgla i Stali.. Krystian Chariza i zespół, licencja: CC BY-SA 3.0. tOsqCIa4AL_0000003K.. Wyjaśniono na nich specyfikę, cele i zasady działania Unii Europejskiej.. Integracja Europejska Prezentację wykonała HELENA TOMASZEWSKA 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt