Przeczytaj opis obrazka uzupełnij luki 1 4 jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst

przeczytaj opis obrazka uzupełnij luki 1 4 jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst.pdf

Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie .Zadanie 8B.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Przeczytaj tekst z którego usunięto 4 zdania.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wpisz w każdą lukę (4.1-4.4) literę, która oznacza brakujące zdanie (A-E).. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Przeczytaj opis ilustracji.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj tekst.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Uzupełnij luki (5.1-5.4) jednym wyrazem, tak by powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj teksty 1 i 2.. Uzupełnij każdą lukę (13.1 - 13.4) jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uwaga!. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?.

jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.

Uzupełnij luki 9.1 -9.. Bardzo często w tego typu zadaniu pojawiają się różne spójniki (but, however, this, many itp .3 Uzupełnij opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Wpisz w luki (1-4) litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj opis ilustracji.. Język angielski - rozszerzenie - zdawali uczniowie w środę od godziny 11.. 2011 .Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. C.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. (1) _____ exciting!Przeczytaj poniższy tekst.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.-2.5.). Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (1-4), przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. (0-4) Przeczytaj tekst..

jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.1 Przeczytaj opis ilustracji.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj opis ilustracji.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Zadanie 4.. Uwaga!. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.-2.5.). Ilustracja w załączniku.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uwaga!. (0-4) Przeczytaj opis ilustracji.. _____ of the picture you can see2 Przeczytaj opis ilustracji.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.. Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. ZADANIE 12 / 3 Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i .Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.9.. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją..

Na początku przeczytaj dokładnie artykuł, który należy uzupełnić jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.

Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Przeczytaj opis i uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.4.). Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. W każdą lukę wpisz jeden wyraz tak, aby powstał spójny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę 11.1-11.4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. ), przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność orograficzna i gramatyczna wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (3.1-3.5) jednym wyrazem z ramki we właściwej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst..

Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.

Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę (18.1. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.UZUPEŁNIANIE PUSTYCH LUK.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. I can't be sure but I think it could be (2) _____ Amazon.Zadanie: przeczytaj poniższy tekst uzupełnij luki 1 5 wybierając jedną z podanych możliwośći a,b i c tak aby otrzymać logiczny, spójny i poprawny Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.Zadanie 18.. ), przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wszystkie wpisane wyrazy muszą być zapisane poprawnie pod względem ortografii i zasad gramatycznych./ 4 Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.. She is in thePrzeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę jeden wyraz z listy poniżej w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją..Komentarze

Brak komentarzy.