Płyn do dezynfekcji orlen karta charakterystyki
Karta charakterystyki; DEZPOWER do dezynfekcji powierzchni: 5L (opakowanie zbiorcze 4 x 5L)Płyn do dezynfekcji rąk będzie produkowany w Zakładzie Produkcyjnym w Jedliczu.. Preparat posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym, wystawionym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.. Preparat stosować do mycia i dezynfekcji powierzchni ścian i podłóg pomieszczeń, wyposażenia oraz mebli w miejscach publicznych i przemyśle, skuteczny w niskich stężeniach, bardzo dobre zdolności zwilżające, emulgujące i dyspergujące, nie niszczy i nie koroduje mytych i dezynfekowanych powierzchni.Płyn do dezynfekcji rąk można używać w warunkach domowych oraz w obiektach użyteczności publicznej.. Strona 1 z 16 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu: NITROSEPT.. Produkt o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym.. W tym celu przystosowane zostaną również nowe miejsca rozładunkowo-załadunkowe i linia do nalewu produktu.. Płyn do dezynfekcji jest wirusobójczy, jego produkcja opiera się na alkoholu etylowym.Płyn do dezynfekcji rąk z dodatkiem zapachu, przeznaczony do dozowników, posiada właściwości kojące dla skóry.. Stosuje się go bez rozcieńczenia, bezpośrednio na skórę dłoni, pozostawiając do wyschnięcia..

... Karta charakterystyki.

Zaleca się rozprowadzanie na suchą i czystą skórę ok. 3-5 ml płynu przez ok. 30 sekund, a następnie pozostawienie do wyschnięcia.KARTA CHARAKTERYSTYKI VELODES SOFT PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK Data wydania 15.10.2014 Data aktualizacji: 02.10.2018 Wersja PL: 4.3 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.. Dostępne pojemności, opakowania i limity logistyczne: DEZPOWER do dezynfekcji rąk: 250 ml (opakowanie zbiorcze 24 x 250ml) 4L (opakowanie zbiorcze 4 x 4L) 5L (opakowanie zbiorcze 4 x 5L).. Sposób użycia: Nanieść na suchą skórę odpowiednią ilość płynu, potrzebną do zwilżenia całych dłoni (ok. 3ml).. Strona 1 z 11Płyn do dezynfekcji rąk NITROSEPT można używać w warunkach domowych oraz w zakładach pracy czy obiektach użyteczności publicznej..

Płyn do dezynfekcji rąk.Płyn nie nadaje się do spożycia.

Pobierz.. Optymalny czas ekspozycji to 30 sekund.Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.. Przez wdychanie:KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 2015/830] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Do produkcji płynu do dezynfekcji powierzchni wykorzystana zostanie infrastruktura spółki ORLEN Południe w obszarze biodiesla.. Najwyższą jakość produktów potwierdzają aprobaty producentów: Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo, BMW, Siemens.KARTA CHARAKTERYSTYKI ERG CleanSkin Karta zgodna z Rozporządzeniem (WE) í õ ì ó/ î ì ì ò (REACH), 1272/2008 (CLP) & 830/2015 Data sporządzenia: 10.03.2020 Data aktualizacji: - Wersja: 1.0 Strona 6 z 11 Czas penetracji dla materiału ≥ î ð ì min.Bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy płyn do dezynfekcji powierzchni Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.1 Opis środków pierwszej pomocy: W razie złego samopoczucia należy się udać do lekarza razem z Kartą Charakterystyki produktu.. Wcierać produkt przez 30 sekund.. Przydatny w domu, miejscach publicznych i w podróży.. Identyfikator produktu Nazwa produktu: DezActive - Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk 1.2.Obecne moce produkcyjne należącego do Grupy Orlen Zakładu ORLEN OIL w Jedliczu to 750 tys. litrów płynu do dezynfekcji rąk na tydzień, w opakowaniach 5 litrowych..

Strona 3 z 11Płyn do dezynfekcji powierzchni.

Zakład w Trzebini należy do Orlen Południe, spółki .KARTA CHARAKTERYSTYKI Płyn Borygo Premium Ka r ta zgo d n a z Roz p o r z ą d ze n i e m ( W E ) 1 9 0 7 / 2 0 0 6 ( R EAC H ) , 1 2 7 2 / 2 0 0 8 ( C L P ) & 8 3 0 / 2 0 1 5 P 501- Zawartość/pojemnik usuwać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 2.3.. Produkt spełnia następujące normy skuteczności biobójczej:: PN-EN 1500, PN-EN 13727, PN-EN 13624.. Pierwsza partia produktu ma lada chwila trafić na rynek.. Karta charakterystyki mieszaniny niebezpiecznej, PDF [555.8 KB] .. typowe skutki uboczne stosowania alkoholowych środków do dezynfekcji rąk takie jak podrażnienie skóry (np. zaczerwienienie, suchość) mogą wystąpić sporadycznie.. Pojemność: 1l Zawartość.Zanim sie porówna ceny płynu do dezynfekcji z płynem do spryskiwacza szyb warto porównać karty charakterystyki tych dwóch środków oraz wymogi ''sanitarne'' jakie muszą spełniać.Płyn orlen na Allegro.pl - Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje.. Zaleca się rozprowadzać na skórę za pomocą dozownika lub atomizera.. Wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.. Wejdź i znajdź to, czego szukasz!KARTA CHARAKTERYSTYKI MEDISEPT Spray do dezynfekcji rąk Data wydania 10.10.2015 Data aktualizacji: 02.07.2018 Wersja PL: 2.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r..

Nie spłukiwać.Płyn do dezynfekcji powierzchni ORLEN OIL 5L.

W tym celu przystosowane zostaną również .Spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej PKN ORLEN, zajmująca się produkcją i dystrybucją środków smarnych dla motoryzacji oraz przemysłu, płynów eksploatacyjnych i kosmetyków.. Takie objawy ustępują zwykle po 8-10 dniach .Numer jeden w higienie i dezynfekcji w salonach fryzjerskich, kosmetycznych i gabinetach odnowy na całym świecie.. Do produkcji płynu do dezynfekcji powierzchni wykorzystana zostanie infrastruktura spółki Orlen Południe w obszarze biodiesla.. HIV, żółtaczki typu B i C, Ebola) oraz wirusy nieotoczkowe (Rotawirus, Adenowirus).. Płyn do dezynfekcji powierzchni ORLEN OIL to preparat na bazie alkoholu etylowego do dezynfekcji powierzchni mających oraz niemających kontaktu z żywnością.. Inne zagrożenia Dokumentacja produktowa: Karta charakterystyki produktuŚrodki do dezynfekcji powinno się mieć jednak także w domu, a obecnie - nawet ciągle ze sobą.. Barbicide - Karty MSDS Telefon do nas: (+48) 16 675 29 50 , 16 678 50 68PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK Wydano: 17.03.2020 Aktualizacja - Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH), z późniejszymi zmianami.. Płyn do dezynfekcji powierzchni ORLEN OIL można stosować do dezynfekcji: .Wyprodukowany przez spółkę ORLEN Południe, na zlecenie spółki ORLEN Oil, płyn o właściwościach biobójczych będzie można używać do dezynfekcji powierzchni.. KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE1907/2006 (REACH) oraz 2015/830/WE ORLEN OIL Płyn do dezynfekcji rąk Data sporządzenia: 04.03.2020 r. Aktualizacja: - Wersja: 1.0/PL str. 2 z 10 2.3 Inne zagrożenia Komponenty mieszaniny nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH.Letni płyn do spryskiwaczy ORLEN, BLISKA - karta charakterystyki (polski) 0.11 MB pobierz: Zimowy płyn do spryskiwaczy -20°C SYLEN - karta charakterystyki (polski) 0.13 MB pobierz: Zimowy płyn do spryskiwaczy -25°C ORLEN - karta charakterystyki (polski) 0.13 MB pobierzPłyn do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym.. Jesteśmy liderem w zakresie wytwarzania środków chemii eksploatacyjnej, przemysłowej i motoryzacyjnej, a także innych .Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk w płynie o pojemności 5L posiadający właściwości wirusobójcze..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt