Sprawozdanie z działalności samorządu uczniowskiego 20192020
Poszczególne sekcje realizowały swoje plany, a klasy starały się zrealizować zaplanowane na ten semestr zadania.. Sekretarz - Maciej Staniszewski kl.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 Działania SU w poszczególnych miesiącach: WRZESIEŃ 2014 Kiermasz używanych podręczników Kiermasz odbywał się w dniach 8 - 9 września 2014 w sali 31 w czasie przerw.. Na bieżąco odbywała się zbiórkasurowców wtórnych - odbiór odbywa się w każdy poniedziałek i czwartek przed lekcjami.16 maja 1997 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Armii Krajowej.. Sekretarze: Milena Studencka, Wojciech BorakMenu dodatkowe.. Samorząd Uczniowski, działający w Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu, zwany dalej SU, działa Czytaj więcej .1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 Działalność Samorządu Uczniowskiego w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 przebiegała w oparciu o plan pracy na rok 2012/2013.. Przewodnicząca - Julita Dębowska 2.. Na pierwszym tegorocznym zebraniu dokonano przydziału funkcji uczniom.. Odbyła się również msza polowa.. Drogą losowania wybrano członków S.U.Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012 W bieżącym roku szkolnym Samorząd Uczniowski działa w następującym składzie: 1..

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Nr 1 im.

Skład Prezydium: Monika Siwiec Przewodnicząca SU Wiktoria Orysiak zastępca .SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.. Józefa.. Zobacz: Regulamin Samorządu Uczniowskiego SP9 format doc Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020 format pdf Sprawozdanie z działalności Samorządu UczniowskiegoSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W DRUGIM SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017.. UczniowieSprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gimnazjum w Ujeździe Górnym Organizacja dyskotek szkolnych Integracja społeczności uczniowskiej, zbiórka funduszy na bieżącą działalność MRG.. Cały rok.. Samorząd klasy 6d Ogólnopolska akcja Góra .SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JARACZEWIE Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI ZA I ŚRÓDROCZE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 Opiekunowie Samorz ądu Uczniowskiego: p. Sylwia Dyderska, p. Marcelina Frankowska, p. Iwona Niewrz ędowska.. W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2017/2018.. Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018: Przewodnicząca: Zuzanna Szpoton.. W I półroczu zrealizowaliśmy następujące zadania wynikające z regulaminu i planu pracy SU: WRZESIEŃ 1.Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w SP 79 w roku szkolnym 2018/2019 16.06.2019 Aktualności Samorząd Uczniowski Samorząd Uczniowski współdziała z Dyrekcją i Nauczycielami.SPRAWOZDANIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z REALIZACJI ZADAŃ W ROKU SZKOLNYM 2003/2004 WRZESIEŃ 2003r..

Sprawozdanie z działalności w I semestrze.

Z -ca przewodniczącej - Justyna KuleczkaPrzeprowadzenie spotkania poświęconego działalności ONZ Pomoc finansowa dla sieroty za granicą Powakacyjne spotkanie z uczniami, którzy byli za granicą: podzielenie się wrażeniami, wyświetlanie przeźroczy itp.- sprawozdanie z działalności SU za rok szkolny 2017/2018.. Podejmował uchwały dotyczące wyboru patrona szkoły, czwartej godziny wychowania fizycznego i opiniowania kandydatury uczennicy klasy VI Anny Wilmanowicz do nagrody Prezydenta .1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PO I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 Prezydium Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2011/2012 zostało wybrane we wrześniu 2011r., po wyborach, które odbyły się 20 września.. Z-ca Przewodniczącej SU - Kacper KokotSprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Błoniu w I semestrze roku szkolnego 2011/2012 Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2011/2012 składa się z następujących osób: 1.. Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanieSprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w roku szkolnym 2017/2018.. Z -ca przewodniczącej - Justyna Kuleczka 3. sekretarz - Dominika WalczakSprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Jana Pawła II w Mogielnicy w roku szkolnym 2015/2016 ..

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w I semestrze; Rok szkolny 2012/2013.

Piłsudskiego w Limanowej z II okresu w roku szkolnym 2019/2020.. zorganizowali wybory do Samorządu Uczniowskiego.. Zgłosiło się dużo chętnych do pracy na rzecz szkoły.. Udział przedstawicieli MRG w szkoleniu Aktywny samorząd uczniowski Poznanie zasad funkcjonowania SU w innych szkołach,Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Błoniu w roku szkolnym 2011/2012 Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2011/2012 składał się z następujących osób: 1.. W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 Mały Samorząd Uczniowski kontynuował swoją działalność, którą rozpoczęliśmy podsumowaniem konkursu na „Logo Klubu Małego Biegacza".Zwyciężył projekt uczennicy klasy II b Weroniki Zawiszy.Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego klas I -III w roku szkolnym 2012/2013 Cele pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2012/2013 to: integracja uczniów klas młodszych, kształtowanie samodzielności przy wykonywaniu wspólnych zadań i odpowiedzialności za nie, kształtowanie umiejętności podejmowania wspólnychSprawozdanie z pracy I semestr; Rok szkolny 2013/2014.. Na uroczystość przybyło wielu gości m.in. żołnierze AK, władze miasta.. Zarząd SU został wyłoniony w wyniku demokratycznych wyborów, które odbyły .Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu semestr II Samorząd Uczniowski współdziała z Dyrekcją i nauczycielami..

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2020/2021Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2014/2015.

Dawid interesuję się podróżowaniem, grafiką komputerową,Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego klas IV - VI w roku szkolnym 2012/2013 .. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego powstał klub Cheerleaderek, prowadzony przez p. Grzegorza Gołębiowskiego We wrześniu przeprowadzono znaną już naszym uczniom akcję „Sprzątanie świata".Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w II semestrze roku szkolnego 2010/2011 Samorząd współpracował z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną.. Praca Samorządu Uczniowskiego w II okresie roku szkolnego 2019/2020, przebiegała do marca zgodnie z opracowanym Planem Pracy.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opiekunowie: SU to jeden z organów szkoły zrzeszający całą społeczność uczniowską w celu reprezentowania ich interesów wobec nauczycieli, rodziców i administracji szkolnej.. 2.Bartłomiej Andrukanis z kl. VIII b Martyna Wasilewska z kl. VIII b Laura Sulewska z kl. VIII b. Opiekunki SU: pani Anna Lewoc i pani Joanna Kotarska.. Przewodniczący - Dominik Drążkiewicz kl. VI 2.. Samorządu Uczniowskiego na medal.. Opieka nad gazetką ścienną - prowadzenie gabloty Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowywanie gazetki związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką; SU.. - Na początku września opiekunowie S.U.. Przewodnicząca - Julita Dębowska 2.. Sprawozdanie z działalności w II semestrze; Protokół z wyborów do Samorządu Uczniowskiego; Rok szkolny 2011/2012; Rok szkolny 2010/2011; Rok .REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W BOLESŁAWCU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1.. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu.. Czytam z klasą; Dziennik elektroniczny; Wyniki i analizy egzaminu ósmoklasisty; Podręczniki 2020/21 wymagania edukacyjne.. Samorz ąd Uczniowski rozpocz ął działalno ść we wrze śniu 2017 roku.Sprawozdanie z działalności SU w I semestrzesr Drukuj Działalność Samorządu Uczniowskiego w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017 polegała na aktywnym udziale uczniów w życiu szkoły i pracy na rzecz społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół nr 3.. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015 praca Samorządu Uczniowskiego odbywała się zgodnie z planem.. Zastępca przewodniczącej: Krzysztof Bizoń..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt