Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej sprawozdanie pwr
Wprowadzenie Dyfrakcja (ugięcie) polega na odstępstwie od prostoliniowego biegu światła.. Dyfrakcji towarzyszy interferencja czyli nakładanie się fal świetlnych.. Wyznaczyć stałą siatki dyfrakcyjnej a za pomocą światła laserowego o znanej długości fali λ.Wykład instruktażowy dotyczący metod pomiaru długości fali światła za pomocą kompletu siatek dyfrakcyjnych + scenki przedstawiające pracę uczniów i pojawiają.Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.. 29: Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności termicznej [wyniki pomiarów do ćw.. OPIS TEORETYCZNY.. Z równania siatki dyfrakcyjnej d⋅sinα=n⋅λ, dla pierwszego prążka (n=1) otrzymamy: ad=λ√l2+a2 Zatem, w celu wyznaczenia długości fali światła3 Wyznaczanie rozmiarów szczelin i przeszkód za pomocą światła laserowego 221 Zadania do wykonania O5.1.. 30.Szablon metodyczny „D Y F R A K C J A" Student 1: Wyznaczanie długości fali światła za pomocą siatki dyfrakcyjnej.. Chodzi o część teoretyczną ze wzorami.. Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego.. ĆWICZENIE 8 WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ.. Układ dwóch szczelin w doświadczeniu Tomasa Younga był pierwowzorem siatki dyfrakcyjnej.. Opis metody pomiarowej: Fale świetlne wykazują tzw. korpuskularno-falową naturę..

Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej.

Politechnika Wroclawska.. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie zjawisk dyfrakcji i interferencji światła, a także wyznaczenie długości fali poszczególnych linii emitowanych przez lampę rtęciową i sodową.. Była pierwszym instrumentem pozwalającym wyznaczyć długość fal świetlnych.Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej.docx • Zaliczone sprawozdanie z laboratorium fizycznego Politechniki Opolskiej Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Pomiar długości fali za pomocą siatki dyfrakcyjnej Krzysztof Rębilas ŚWIATŁO W ujęciu optyki falowej, światło to fala elektromagne-tyczna o długości od 0,38 µmdo 0,76 µm(Rys. 1).. Przed przystąpieniem do opracowania wyników proszę zapoznać się ze wstępem teoretycznyPomiar długości fali światła za pomocą siatki dyfrakcyjnej.. Może ktoś zerknąć czy to jest prawidłowy i pełny zapis sprawozdania?. Powiązane dokumenty.. E14 I PRACOWNIA FIZYCZNA Instytut Fizyki US Temat: Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej Cel: Wyznaczenie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej..

84: Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej [wyniki pomiarów do ćw.

Zagadnienia do przygotowania zasada Huygensa-FresnelaStała takiej siatki wynosi 2116 nm (d = 2,54 cm/12 000).. Sprawozdanie lab 29 Sprawozdanie lab 48 Sprawozdanie lab 57c Sprawozdanie lab 81 Sprawozdanie lab 100B Sprawozdanie Fiz 3.1 Ćw 53.. Za szczeliną ekranu .26.. Ponieważ fale interferują czyli nakładają się na siebie, w pewnych określonych miejscach nastąpi pełne wygaszenie a w innych maksymalne wzmocnienie fali.Wyznaczanie długości fali świetlej Cel dwiczenia: 1.. Wykaz przyrządów • Transmisyjne siatki dyfrakcyjne (S) : typ „A" -50 linii na milimetr oraz typ „B";WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ.. Uniwersytet.. Wyznaczanie współczynnika załamania metodą refraktometru i za pomocą mikroskopu.. (część A i B) 28. .. Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodawać komentarze.. Si-Wektory indukcji pola magnetycznego B Wektory natê¿enia pola elektrycznego E Kierunek rozchodzenia siê fali (promieñ fali) l Rysunek 1.Ćw.. 44: Pomiar zależności oporu metali od temperatury [wyniki pomiarów do ćw.. (413) OPIS TEORETYCZNY.. Można je traktowad jako zbiórTEMAT : WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ.. 201: Wyznaczanie współczynnika tarcia statycznegoTemat: Wyznaczanie długości fali światła lasera za pomocą siatki dyfrakcyjnej..

Zapoznanie studenta ze zja-Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej.

Udowodniono, że światło można traktować zarówno jako zbiór cząstek (fotonów) wylatujących ze źródła światła i poruszających się po liniach prostych (korpuskularna teoria światła wyjaśniająca np. bardzo dobrze zjawisko fotoelektryczne czy efekt Comptona), jak też jako falę z .Pomiar długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej i spektrometru 4 Kąt θ w tym wzorze oznacza kąt, pod jakim względem prostopadłej do siatki dyfrakcyjnej, widoczne jest na ekranie maksimum m-tego rzędu.. Przejrzyj tekst .Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni Newtona: kilku: Pobierz: 6862 razy: 84: Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej: kilku: Pobierz: 6701 razy: 88: Pomiar naturalnej aktywności optycznej: kilku: Pobierz: 1650 razy: 89: Pomiar wymuszonej aktywności optycznej .Ćwiczenie 84, Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej 1..

Zapoznanie się z zasada działania siatki dyfrakcyjnej.

Wykaz przyrządów Transmisyjne siatki dyfrakcyjne (S) : typ A -0 linii na milimetr oraz typ B ; Laser lub inne źródło światła .. Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni Newtona.. Bardziej szczegółowoWYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU Z SIATKĄ DYFRAKCYJNĄ 1.. Zagadnienia: Ugięcie światła, siatka dyfrakcyjna, pomiar długości fali świetlnej.. Student 2: Sprawdzanie równania siatki dyfrakcyjnej.. Siatka jako układ wielu szczelin została wynaleziona w 1821 roku przez Fraunhofera.. Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej.. Pojęcia: Siatka dyfrakcyjna- szereg szczelin umieszczonych w równych od siebie odległościach nieprzezroczystym ekranie.. W praktyce otrzymuje się ją w wyniku porysowania płaskorównoległej płytki szklanej za pomocą diamentu szeregiem równoległych kresek.Witam mam do oddania takie sprawozdanie na zajęcia.. Wyznaczyć długość fali światła lasera He Ne, wykorzystując siatkę dyfrakcyjną o znanej stałej a. O5.2.. 1 ĆWICZENIE 84 WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ 1.. Wynik interferencji widocznyW wyniku ugięcia fali świetlnej w dalszej drodze fale nachodzą na siebie, a więc następstwem dyfrakcji będzie interferencja ugiętej fali z innymi falami.. Spójna wiązka światła przechodząc przez dwie jednakowe szczeliny ulega na nich ugięciu, dając po przejściu przez szczelinę dwie fale spójne interferujące ze sobą.Dyfrakcja (ugięcie fali) - zespół zjawisk związanych ze zmianą kierunku rozchodzenia się fali będący odstępstwem od praw optyki geometrycznej.Dyfrakcję w węższym znaczeniu określa się jako ugięcie światła wokół krawędzi przeszkody lub otworu w obszarze cienia przeszkody.. Dyfrakcja, jako zmiana amplitudy fali niezgodnie z prawami optyki geometrycznej, jest odpowiedzią .Wyznaczanie (…) Oprac.siatki dyfrakcyjnej - 1/4 - X 2017 , T .M Molenda IF US Zad..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt