Elementy logistycznej obsługi klienta
Zasadniczy nacisk położony jest na kooperację w sieciach dystrybucji, dlatego też miernik oceny skuteczności odniesiono do .Tabela 1.. Pozycjonowanie strategii obsługi .Zobacz pracę na temat Logistyczna obsługa klienta.. Na stronie spis treści, plan pracy.. Badacze w publika-cjach wskazują na różne aspekty; jedni podkreślają przedmiotowość, inni re-Uniwersalność zasad obsługi klienta powoduje, że Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni od początku swojej działalności przyjął marketingową orientację na klienta.. Rola i znaczenie logistycznej obsługi klienta Wielu autorów podjęło próbę zdefiniowania logistyki, nie ma jednak uniwersalnej, powszechnie przyjętej definicji tego pojęcia.. Przejawia się to między innymi w realizacji badań marketingowych i kształtowaniu poszczególnych elementów oferty przewozowej na podstawie wyników tych badań.W salonie sprzedaży, w domu u Klienta, przez telefon, mailem - standardy i zasady obsługi Klienta.. Lecz nasz proces to nie tylko klient ale także ogromne .logistycznej obsługi klienta na przykładzie wybranych przedsiębiorstw.. Badania rynku i badania marketingowe 4.2.. Elementy logistycznej obsługi klienta można podzielić także na: - przedtransakcyjne ( polityka przedsiębiorstwa dot.. Proces, elementy i strategia obsługi klienta Obsługa klienta zajmuje centralną pozycję wśród działań logistycznych.1 Pojęcie obsługi klienta jest bardzo szeroką kategorią, która obejmuje zarówno elementy logistyki, marketingu, jak i finansów..

Mierniki logistycznej obsługi klienta 4.4.

Oferujemy prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.Logistyczna obsługa klienta Obsługa klienta w obszarze działań logistycznych zajmuje miejsce kluczowe, a jednocześnie można śmiało rzec, że jest jednym z najbardziej dyskusyjnych pojęć, bowiem nie ma jednej zasadniczej jej interpretacji.. Elementy te pozwalają na poprawęElementy logistycznej obsługi klienta Klasyfikacja elementów obsługi klienta dokonana przez La Londa i Zinszera w 1976r.. Zagadnienie obsługi klienta ujęli w trzech fazach: 24obsługi klienta), elementy transakcyjne (wygodny sposób składania zamówień, dostępność substytutów) i elementy potransakcyjne takie jak gwarancje, serwis czy usługi posprzedażowe (Kramarz, 2014, s. 43).. Kwestionariusz ankietowy 4.3.. Metody gromadzenia danych w badaniach ankietowych 4.2.2.. Jest wiele sytuacji, w których dochodzi do kontaktu z Klientem.. Mierniki logistycznej obsługi klienta Element logistycznej obsługi klienta Wskaźnik Szybkość realizacji zamówienia Czas upływający od momentu składania zamówienia do momentu otrzymania produktu Terminowość Liczba zamówień zrealizowanych zgodnie z terminem określonym w umowie / całkowita liczba zamówień Pewność23 usług logistycznych, wybranego elementu obsługi klienta, doboru klienta..

Obsługę klienta można ...Ocena logistycznej obsługi klienta 4.1.

elastyczności systemu) - transakcyjne ( czas cyklu realizacji zamówienia) - potransakcyjne ( serwis, gwarancje, procedury reklamacyjne) 4.. Metodyka badań ankietowych 4.2.1.. Przedtransakcyjnych, których zadaniem jest przygotowanie firmy do realizacji procesu obsługi klienta.. Do strategii mającej na celu wyróżnienie spośród konkurencyjnych ofert można zaliczyć strategie doboru klienta, najwyższego elementu obsługi, strategie trade offs, czyli .Elementy logistycznej obsługi klienta przedstawia tabela 1.. Elementy transakcyjne, tj. czynniki bezpośrednio wpływające na realizację działań logistycznych w sferze manipulacji towarem (czas - dostawy od mo-Logistyczna obsługa klienta nazywana jest często logistyką klienta, która klasyfikuje obsługę na trzech złożonych poziomach, obejmujących: określone działania, będące nie- .. Na stronie spis treści, plan pracy.. Elementy Logistyczne Obsługi Klienta W Sieciach Dystrybucji Pomiar Ocena Strategie Obecnie równie istotne są wszystkie elementy, które występują po zakończeniu transakcji.. Do aspektów obsługi klienta zalicza się m.in.:2Idąc dalej tym tropem, obsługa klienta na wysokim poziomie jest jednym z głównych powodów, dla których ta, a nie inna oferta jest wybierana, ta, a nie inna firma ma serwisować dany produkt, tam, a nie gdzie indziej klient zadzwoni, aby nawiązać współpracę, tu, a nie gdzie indziej klient przyjdzie podpisać umowę, a później bez .Kompleksowy program obsługi klienta powinien zawierać trzy grupy elementów: przedtransakcyjne - mające na celu przygotowanie organizacji do obsługi klienta, transakcyjne - dotyczące bezpośredniego kontaktu klienta z firmą oraz sprawnego przeprowadzenia transakcji zgodnie z jego wymaganiami oraz potransakcyjne - pozwalające firmie na dalszy kontakt z klientem.Książka Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji - od 31,95 zł, porównanie cen w 18 sklepach..

Indeks satysfakcji klienta Rozdział 5.

Akcent położono na metody i narzędzia pozwalające z jednej strony zapewnić zdolność systemu logistycznego do zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi, a z drugiej strony na zweryfikowanie skuteczności systemu logistycznego w tej mierze, zarówno z punktu widzenia klienta, jak i firmy.Elementy Logistyczne Obsługi Klienta W Sieciach Dystrybucji Pomiar Ocena Strategie.. Codziennie aktualizowana bogata oferta książek i czasopism - literatura europejska.. Logistyczna obsługa klienta w świetle badań studialnych Obsługa klienta jest najważniejszym pojęciem występującym weLogistyczna obsługa klienta jako element kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 1 Wstęp W obecnych warunkach dynamicznie zmieniającej się sytuacji ekonomicznej na świecie przedsiębiorstwa zmuszone są do poszukiwania nowych strategii pomagających przetrwać kryzys.. Przygotowanie standardów obsługi klienta.Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji - opis produktu: Treści zawarte w książce mają pomóc w badaniach nad skutecznością przedsiębiorstw kooperujących w sieciach i łańcuchach dostaw.. Ważnym elementem z punktu widzenia logistycznej obsługi klienta jest dostępność pełnej oferty usług, gdyż tylko usługa, o której klient wie, może .I Logistyka 1546 AUTOBUSY 6 /2016 Paweł SMOLNIK JAKOŚĆ LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Postępujący rozwój gospodarczy oraz wzrost konkurencji rynkowej wymagają od przedsiębiorstw prowadzenia efektyw- nych działań zmierzających do jak najlepszego zaspokajania potrzeb klientów w sposób konkurencyjny, a zarazem zyskowny.Logistyka w każdym aspekcie wiąże się z obsługa klienta..

Wyróżnia się następujące elementy przedtransakcyjne: a.

Zobacz inne Ekonomia i biznes, najtańsze i najlepsze oferty, opinie.Zagadnienia związane z logistyczną obsługą klienta wraz z niezbędnymi elementami marketingowymi.. Jakość obsługi zależy w głównej mierze od umiejętnego zaprojektowanego i zarządzanego systemu logistycznego.. Zarówno w literaturze zagranicznej, jak i krajowej akcentowane są różne znaczeniaElementy logistycznej obsługi klienta Logistyczna obsługa klienta składa się z trzech podstawowych elementów: 1.. Zatem ocena systemu logistycznego powinna być ukierunkowana na uchwycenie związków, jakie zachodzą pomiędzy jakością procesów logistycznych a poziomem obsługi klientów.. Próba badawcza 4.2.3. cieszy się powszechnym uznaniem i do tej pory jest popularyzowana.. Zależy to od rodzaju prowadzonego biznesu, etapu rozwojowego firmy, oferowanego produktu.Tabela : Standardy obsługi klienta w branży spożywczej Elementy obsługi klienta 1995 2000 Dostępność produktu Czas cyklu realizacji zamówienia Kompletność zamówienia Prawidłowość faktur Uszkodzenia produktów 98% 9 dni 90% 90% 1% 99% 7 dni 94% 93% 0,5% Nadrzędnym celem strategii logistycznej jest zapewnienie klientowi obsługi na .Charakterystyka procesu.. Elementy logistyczne obsługi klienta z perspektywy przedsiębiorstw 25 flagowych 26 Badanie elementów logistycznych obsługi klienta wymaga precyzyjnego zdefiniowania 27 populacji generalnej, która stanowić będzie podstawę wyznaczania próby badawczej.Zobacz pracę na temat Systemy informatyczne wspierające logistyczną obsługę klienta.. Dokonanie transakcji (otrzymanie zapłaty) nie powinno być etapem końcowym i zrywającym proces zainteresowania klienta.. WieleSkładniki obsługi klienta w systemie logistycznym dzielą się na: - przedtransakcyjne ( taktyka firmy odnosząca się np. do sprawności działań firmy) - transakcyjne ( termin wykonania zlecenia) - potransakcyjne ( naprawy, zabezpieczenie, reklamacje, zwroty)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt