Początki nowoczesnej architektury klasa 6
Po dzisiejszej lekcji: wymienisz typowe cechy nowoczesnej architektury, podasz przykłady dzieł nowoczesnej architektury, stworzysz w wybranej technice plastycznej pracę inspirowaną nowoczesną architekturą,Mówimy o początkach nowoczesnej architektury.. Następnie narysuj stację na obcej planecie, do której będą latać statki startujące z takiego portu na Ziemi.. Pojawiła się architektura inżynieryjna.. Temat: Przeczytaj tekst z podręcznika str.92 Ćwiczenie Przyjrzyj się poniższym ilustracjom (projekt portu kosmicznego).. Klasa 6 2) Proszę przeczytać tematy: "Początki nowoczesnej architektury" s.92 oraz "Nowoczesna architektura w Muzeum Architektury, Designu i Kultury Cyfrowej w Rotterdamie .Temat: Ćwiczenia -Technika mini piłki siatkowej : doskonalenie odbicia piłki sposobem górnym, dolnym, zagrywka górna.. Temat: Początki nowoczesnej architektury.. Otaczają nas budynki, które nim powstały w rzeczywistości, jak większość dzieł, musiały wcześniej powstać w wyobraźni artysty.. Proszę wykonać pracę plastyczną przedstawiającą budynek typu wieżowiec, proszę pamiętać o kompozycji i otoczeniu .VIa Temat: Rodzaje architektury.. Najdłuższe, najwyższe, najsmuklejsze.. Zadania dla Ucznia : 1. .. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku pt. „Początki nowoczesnej architektury .Architektura organiczna Możliwe odpowiedzi: 1. podkreślanie cech konstrukcyjnych budowli, stosowanie form architektonicznych w oparciu o analizę własności materiałów, geometryzacja kształtów; 2. funkcjonalność, rezygnacja z dekoracji, proste formy geometryczne, ściany dużych okien przedzielonych siatką stalowych profilów .Temat-Początki nowoczesnej architektury.Proszę przeczytać temat z podręcznika i obejrzeć reprodukcje str.92 i 93.Najlepsze przykłady światowej architektury Poziom współczesnej architektury jest niebywały..

Początki nowoczesnej architektury.

Był toKlasa 6a.. Otwórz podręcznik na str. 85 i wykonaj zad.. Każdy prześciga się w biciu nowych rekordów.. Pojawiła się architektura inżynieryjna.. Ze stylami architektonicznymi wielu z nas spotyka się na lekcjach historii, kiedy z uporem nauczyciele wpajają nam wiedzę z zakresu architektury starożytnej, średniowiecznej (styl gotycki, romański) i nowożytnej (barok, renesans, klasycyzm).KLASA 6 PLASTYKA.. Wykonaj zad.. Był to styl, w którym funkcja obiektu decydowała o jego formie.Klasa 6 Zakres materiału, który należy realizować w terminie 20.04.. 1) Proszę przypomnieć temat "Rodzaje architektury" s.85 i napisać: Jaki rodzaj architektury przedstawia zamieszczona fotografia?. Ustal czy stacjaTemat: Początki nowoczesnej architektury.. Ramy czasowe nowoczesnej architektury - II poł. XIX - początek XX w. Zapisz temat w zeszycie oraz ramy czasowe nowoczesnej architektury.. Drodzy Uczniowie!. Zagadnienia: Pojęcia: urbanistyka, architektura krajobrazu, mała architektura, architektura wnętrz Architektura jako dziedzina sztuki- cechy charakterystyczne Środki wyrazu architektury Materiały stosowane w architekturzeKlasa 6 - 12.05.2020 r. Temat: Początki nowoczesnej architektury Podręcznik s. 94 Lekcja Skype - wtorek godz. 12.00Temat: POCZĄTKI NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY..

Temat: Początki nowoczesnej architektury.

W związku z tym powstały nowe typy budynków: wielkie hale fabryczne, mosty, dworce kolejowe i biurowe.. Wykonaj pracę ,,Mój wymarzony dom"-format A-3, technika collage(użyj różnych materiałów),zaprojektuj też teren wokół domu, masz czas do kolejnej lekcji plastyki.26.. Następnie narysuj stację na obcej planecie, do której będą latać statki startujące z takiego portu na Ziemi.. Na dzisiejszej lekcji poznasz początki nowoczesnej architektury.. Początki nowoczesnej architektury.. Ustal czy stacjaNotatka; Architektura (łac. architectura) - jest to sztuka projektowania i wznoszenia budowli; ze względu na funkcje dzielimy ją na sakralną i świecką (obronną, mieszkalną, między innymi na pałacową); wg usytuowania - na miejską i wiejską; z uwagi na zastosowany materiał na kamienną, drewnianą itp.; mogą też istnieć podziały wg stylów (architektura gotycka), czy epok .Materiał składa się z sekcji: "Ważne daty" - od zakończenia II wojny światowej do kryzysu krymskiego, wojny w Donbasie; "Architektura współczesna" - rozwój od at 20-tych XX wieku, informacje dostępne przez uaktywnienie tekstu: Le Corbusier, Bauhaus, De Stijl, modernizm, fazy stylu międzynarodowego: cechy i przedstawiciele, ilustracja; "Inne style we współczesnej architekturze .WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA klasa 6 Przedmiotowy system oceniania ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia..

Klasa 6Temat: Początki nowoczesnej architektury.

Przesyłam do wykonania zadania z muzyki dla klasy VI.. Muzyka kl.VI ab 12.05.20r.. Nie podlega on jeszcze ustalonym, czasowym podziałom.. 30 kwietnia.. Opis dzieła architektonicznego.. Poniedziałek - 20.. W XIX w. rozwinęły się przemysł i transport.. Zapisz temat lekcji do zeszytu.Temat: Początki nowoczesnej architektury.. Temat: W muzycznej kuchni.. Składowe architektury to obiekty takie jak rzeźba stojąca w ogrodzie, ławka .Klasa 6a Wtorek 28.04.2020 PLASTYKA Temat: Początki nowoczesnej architektury II połowa XIXw.. archi „naczelny" i tekton „budowniczy") - ogół obiektów materialnych, tworzonych przez człowieka, trwale związanych z określonym punktem powierzchni Ziemi służących zaspokojeniu jego potrzeb osobistych jak i społecznych.. Początek XXw.. Ćwiczenia słuchowe; używanie komputera.. Przeczytaj tekst z podręcznika str.92 Ćwiczenie Przyjrzyj się poniższym ilustracjom (projekt portu kosmicznego).. - 24.04.2020 Matematyka .. Proszę w zeszycie napisać temat "Początki nowoczesnej architektury - wieżowiec".. Opis dzieła architektonicznego.. Wymagania edukacyjne formułowane są w oparciu o podstawę programową oraz "Program nauczania plastyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej "Do dzieła" autorstwa J. Lukas i K. Onak (NOWA ERA).Style architektury współczesnej - przewodnik..

Wybraliśmy NAJ światowej architektury.

Zapoznaj się z tematem - podręcznik s. 92, 93 oraz obejrzyj zamieszczone tam budowle.. Wybierz przedmiot i sprawdź swoją wiedzę.Temat: Początki nowoczesnej architektury.. Elementy muzyki.Plastyka klasa VI b 1.. W XIX w. rozwinęły się przemysł i transport.. Temat: Początki nowoczesnej architektury.. Ciekawostki!. Zwróć uwagę na poszczególne elementy budowli.. Przeczytaj treści z podręcznika str.85-86.. 3 oni mówią.. Początki nowoczesnej architektury - sytuuje w czasie początek nowoczesnej architektury, - wymienia typowe cechy nowoczesnej architektury, - podaje przykłady dzieł nowoczesnej architektury, - tworzy w wybranej technice plastycznej pracę inspirowaną nowoczesną architekturą.. Zapoznajcie się z treściami tematycznymi w podręczniku (str.92-93) W zeszycie wyjaśnijcie znaczenie terminów: Architektura inżynieryjna Szkoła chicagowska Nie ma pracy domowej!. W związku z powyższym powstały nowe typy budynków: wielkie hale fabryczne, mosty, dworce kolejowe i biurowce.. Współczesne domy, wielkie hale, mosty, dworce i biurowce.. Zagadnienia: Pojęcia: urbanistyka, architektura krajobrazu, mała architektura, architektura wnętrz Architektura jako dziedzina sztuki- cechy charakterystyczne Środki wyrazu architektury Materiały stosowane w architekturzeŚroda 20.05.20 Plastyka Klasa 6 Temat : Początki nowoczesnej architektury- druga połowa XIX i początek XX wieku.. Zwróć uwagę na poszczególne elementy budowli.. Posłuchaj rozmowy 5 osób i napisz o których sprzętach komputerowych z zad.. Początki nowoczesnej architektury.. 5 (nagranie 3.03).. Czekamy na wasze propozycje najlepszych obiektów światowej architektury, o których za 30 lat będziemy mówić, tak jak dzisiaj o architekturze PRL!Sztuka współczesna - aktualny okres w dziejach sztuki, którego początek umownie wyznaczono na połowę XX wieku (po II wojnie światowej).. Zapisz temat w zeszycie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt