Rolnictwo na świecie prezentacja
Rolnictwo pełni trzy zasadnicze funkcje: - ekonomiczną - dostarcza żywności ludziom i zwierzętom; zaspokaja zapotrzebowanie na różnego rodzaju produkty, np. jedwab, pierze czy skóry,ROLNICTWO w Polsce.. Jeżeli chodzi o prezentacje multimedialne to dowiedziono, że wiedza za ich pośrednictwem lepiej się przyswaja.. Rolnictwo.. Tradycyjną uprawą we Francji jest winorośl.. Obejmuje uprawę zbóż, warzyw, hodowlę bydła, trzody chlewnej, koni, owiec czy drobiu.. WARUNKI ROZWOJU ROLNICTWA w Polsce UPRAWA ROŚLIN w Polsce HODOWLA ZWIERZĄT w Polsce _____ WARUNKI ROZWOJU ROLNICTWA w Polsce.. Za prekursora rolnictwa ekologicznego w Polsce uważany jest Stanisław Karłowski, który w 1930 roku założył pierwsze gospodarstwo ekologiczne (wprowadził tzw. biodynamiczne metody upraw).. Wkrótce potem założono Towarzystwo Krzewienia Zasad Życia i Gospodarki Zgodnie z .Film przygotowany został w oparciu o mapy upraw z wiking.edu.pl oraz zdjęć z commons.wikimedia.org/wiki.. Odległości przestały być barierą, która skutecznie hamowała kontakty między cywilizacjami.. W krajach słabo rozwiniętych znaczny wpływ na rolnicze wykorzystanie ziemi wywiera środowisko naturalne oraz zasoby pracy w rolnictwie, natomiast w krajach wysoko rozwiniętych znaczenie tych czynników maleje.. Najpierw, wraz z początkami osadnictwa, zaczęto uprawiać żyzne ziemie w dolinach wielkich rzek : na Nizinie Chińskiej (doliny Jangcy i Huang He), na Nizinie Gangesu , na Nizinie Indusu , na .Suwerenność żywnościowa Stawia na rolnictwo zrównoważone, czyli na tradycyjne i ekologiczne metody produkcji, które zachowują naturalne krajobrazy i ekosystemy, utrzymują bioróżnorodność oraz adaptują się do postępujących zmian klimatu..

Należą one do najwyższych na świecie.

MAPA UŻYTKOWANIA ZIEMI.. Przykuwa uwagę ze względu na interesujący przekaz.. Najpierw, wraz z początkami osadnictwa, zaczęto uprawiać żyzne .Największy na świecie region intensywnego rolnictwa tworzą kraje Europy Zachodniej i Północnej (głównie Dania, Holandia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja).. Jego charakterystycznymi cechami są:ROLNICTWO na Świecie.. Wp ływ rolnictwa na bioróżnorodno ść rolnictwo konwencjonalne rolnictwo zrównowa żone: •ekologiczne •integrowane intensyfikacja - UJEMNIE ekstensyfikacj a -DODATNIOZ czasem rolnictwo ekologiczne przywędrowało na ziemie polskie.. KRAJÓW GLOBALNEGO POŁUDNIA Prezentacja programu PowerPoint Głód na świecie Głód .Rolnictwo jest podstawową i najstarszą formą działalności człowieka.. 46 % powierzchni - tyle użytki rolne tu zajmują.. Na rozwój rolnictwaRolnictwo musi stawić czoła wpływowi zmian klimatu na różnorodność biologiczną, jakość gleby i wody, a także wymogom światowego rynku.. Cechuje go wysoka mechanizacja, duże nawożenie i zużycie środków ochrony roślin, wysokie plony roślin uprawnych, wydajny chów zwierząt.Regiony rolnicze na świecie - Możliwości rozwoju rolnictwa są uzależnione od wielu czynników.. ROLNICTWO na Świecie, w Europie.. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe.Ważną cechą rolnictwa Francji są bardzo wysokie plony z hektara..

Jest charakterystyczne dla państwwysoko rozwiniętych, gdzie rolnictwo jest uprzemysłowione.

Gospodarstwa rolne traktowane są wówczas jak agro-ekosystem, w którym zadaniem równorzędnym z produkcją żywności jest ochrona żyzności gleby i różnorodności biologicznej zasiedlającej ten ekosystem.Gospodarka Niemiec - rozwinięta społeczna gospodarka rynkowa, największa w Europie i czwarta na świecie (po USA, Chinach i Japonii).. Niemcy są trzecim po Chinach i USA światowym eksporterem.Z 1,339 bln dolarów w 2014 roku mają nadwyżkę handlową 284 mld euro.. Prezentuje obszary głównych upraw oraz chowu zwierząt.Prezentacja "Kierunki rozwoju rolnictwa na świecie", plik: prezentacja-kierunki-rozwoju-rolnictwa-na-swiecie.pps (application/vnd.ms-powerpoint) Czas na geografię ZProlnictwa na świecie, a w szczególności w Unii Europejskiej.. Seria: Czas na geografię ZP (szkoły ponadgimnazjalne / geografia) Poziom: Rozdział 3.. Mapa witryny.. W związku z tym, mimo podobieństwa warunków środowiskowych poszczególnych .Rolnictwo Azji Korzystne warunki naturalne - dobre gleby i łagodny klimat - pozwoliły na rozwój rolnictwa w określonych miejscach na świecie.. Specjalizacją regionu jest uprawa roślin cytrusowych i winnejlatorośli; - Region południowoazjatycki - charakteryzuje się sztucznymnawadnianiem i bardzo intensywną gospodarką z dużymi nakładami pracyPolskie Rolnictwo na tle innych krajów świata, a szczególnie Unii Europejskiej..

Gospodarka rolna i problemy wyżywienia ludności na świecie: Tagi: scenariusze lekcji prezentacje: Dostęp dla zalogowanych.

liczba pobrań: 480.Rolnictwo.. Winnice znajdują się niemal w całym kraju.Gospodarka Rosji - gospodarka mieszana zaliczana do rozwijających się, a zarazem należąca do światowej czołówki w kontekście potencjału gospodarczego, ósma co do wielkości na świecie pod względem nominalnej wartości PKB, natomiast pod względem wielkości PKB ważonego parytetem siły nabywczej czwarta co do wielkości w Azji (po gospodarkach Chin, Indii i Japonii) i jedenasta .Wprowadzenie do innowacji w rolnictwie Henryk SkórnickiPrezentacja jest zawsze lepsza niż ściana tekstu.. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji.. Z powodu wzrostu liczby ludności na świecie, oraz ciągle rosnących potrzeb, rolnictwo wkracza na coraz większe obszary, głownie leśne.. Grozi to zachwianiem równowagi ekosystemów naturalnych.Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli.. Aby pomóc rolnikom w sprostaniu tym wyzwaniom i uwzględnić nowe postawy i oczekiwania obywateli, polityka rolna UE znacznie się zmieniła w ostatnich dziesięcioleciach.Na Zachodzie z powodzeniem zmienia się strukturę rolnictwa intensywnego na rolnictwo tzw. zintegrowane..

Stany Zjednoczone są największym producentem żywności na świecie, Dzięki naszej prezentacji więcej się na ten temat dowiecie.

Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji.. Na których przeróżne zboża i rośliny kiełkują.Świat kurczy się - nie dosłownie, lecz ze względu na rozwój technologiczny - w przenośni.. Mechanizacja.. Hodowla zwierząt.. WARUNKI ROZWOJU ROLNICTWA na Świecie UPRAWA ROŚLIN na Świecie HODOWLA ZWIERZĄT na Świecie _____ WARUNKI ROZWOJU ROLNICTWA na Świecie.. Związane jest to z wysoką kulturą rolną i stosowaniem środków ochrony roślin.. Odpowiedz Usuń Podstawą produkcji ekologicznej, zarówno roślinnej jak i zwie-rzęcej, powinno być zachowanie jak najwyższego stopnia róż-norodności biologicznej, dobrostanu zwierząt oraz wykorzysty-wanie jedynie naturalnych metod produkcji.. Użytki rolne stanowią około 60% powierzchni Polski.Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli.. Eksport stanowi ponad jedną trzecią produkcji krajowejKlimat wpływa na rolnictwo Polski głównie poprzez dwa składniki - opady atmosferyczne i temperaturę powietrza.. Rolnictwo w Polsce charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem gospodarstw, wysoką liczbą pracujących, przewagą gleb o średniej i małej przydatności rolniczej, a także stosunkowo niskim zużyciem przemysłowych środków produkcji.Prezentacja "Kierunki rozwoju rolnictwa na świecie" 4 MB.. Kształtujące się u nas na poziomie około 600 mm rocznie opady są na ogół wystarczające do uprawy większości roślin.. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe.- Region śródziemnomorski - wysokotowarowe rolnictwo tradycyjne itypu rynkowego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt