Tematyka godzin wychowawczych klasa 4
Diagnozowaniu i analizie pracy wychowawczej wobec poszczególnych uczniów i klas; III.. Prawa i obowiązki ucznia na terenie szkoły.. Bezpieczna droga do i ze szkoły.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY IV.. Poczucie współodpowiedzialności za klasę 2.Klasy 4-8.. Prawa i obowiązki ucznia.. Tworzenie Troska o pielęgnowanie mowy ojczystej / wulgaryzmy/ Wychowawca, IX - VI Pogadanki .. Prezentujemy wakacyjne pamiątki.. Rozwijanie umiejętności konstruktywnego oraz skutecznego porozumiewania się (rozwijanie samorządności wśród uczniów).. 2.Organizacja pracy w naszej szkole.. TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE IV Lp.. Warszawa: , 2002.. Bezpieczna droga do i ze szkoły 2.. Warsztatom szkoleniowym o tematyce ustalanej na bieŜąco, zgodnie z pojawiaj ą-cymi si ę potrzebami; Współpraca z Rodzicami W rezultacie kontaktów nauczycieli ze społeczno ścią rodziców danej klasy: 1.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA TECHNIKUM ZSP NR 1 W KRASNYMSTAWIE ROK SZKOLNY 2016/2017.. Sprzątanie świata.. 3.Zapoznanie uczniów z WSO, statutem szkoły oraz regulaminami obowiązującymi na terenie szkoły.. Bieżące sprawy klasowe.. Poznajemy się lepiej - wybieramy samorząd klasowy.. Jakie mamy prawa i obowiązki 5.. Prawa i obowiązki ucznia - przypomnienie Statutu Szkoły, WSO, regulamin ocen z zachowania i pozostałe regulaminy szkoły.TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE V Lp..

godzin wychowawczych : 4.

Klasa Wychowawca Klasa Szkoła Wychowawca IX, X, XI, XII, IV, V, VI l. wych.. W szczególności sekcje dla uczniów, nauczycieli, rodziców, dane kontaktowe oraz galerie ze zdjęciami z wydarzeń szkolnych.. Bieżące sprawy klasowe.. Wybór samorządu klasowego, prawa i obowiązki ucznia.. Zapoznanie z historią i tradycją szkoły.. Dzień Chłopca w naszej klasie .Tematyka godzin wychowawczych dla klas IV 2017/2018 Uwaga: Tematyka oparta jest na planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz na głównych kierunkach polityki oświatowej państwa.. 1-3: tematyka ogólna .. Temat Tematyka zajęć Ścieżka edukacyjna Termin 1.. Propozycje tematyki 4.Sporządzenie klasowego kontraktu.II.. św. Jadwigi Królowej Polski.. Bezpieczna droga do i ze szkoły .. Wybór samorządu klasowego.. Wspomnienia z wakacji.. Poczucie współodpowiedzialności za klasę .. 5) Jak być dobrym zespołem.. Dodatkowo na stronie znajdują się strony poszczególnych klas, na których ich wychowawcy umieszczają .TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY V Wrzesień ..

godzin wychowawczych.

Pozostałe lekcje przeznaczone są na apele, wyjścia lub pogadanki wynikające z jednorazowych akcji szkolnychTEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY VI 1) Wybory samorządu klasowego.. Bezpieczna droga do i ze szkoły 4. klasa vi rok szkolny 2019/2020 |l.p | tematyka lekcji |termin realizacji |uwagi |TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY V Wrzesień 1.. Organizacja pracy na godzinach wychowawczych.. Plan zawiera 32 tematy.. • uczymy się demokracji • uczeń potrafi pozytywnie zaprezentować koleżankę, kolegę • rozumie potrzebę działania samorządu klasowego wychowanie patriotyczne i obywatelskie (życie w grupie) 2.. Kształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego, regionu, kraju, Europy.. Tu znajdziesz scenariusze godzin wychowawczych, dzięki którym lepiej poznasz i zrozumiesz swoich uczniów.. Akademie, uroczysto-ści .. Klucze do obrazów to zbiór krótkich filmów połączonych z narracją opisującą najważniejsze detale, symbole, wyobrażenia, gesty postaci, a także problematykę oraz wymowę ideową wybranych dzieł sztuki.. Zasady wyboru uczniów do samorządu klasowego Sposób głosowania Kodeks Ucznia: prawa i obowiązki Wychowanie patriotyczne i obywatelskie (życie w grupie) 2.. Plan zawiera 32 tematy.. Wybieramy samorząd klasowy..

Planujemy tematykę godzin wychowawczych.

Jakie mamy prawa i obowiązki.. Dudziak Urszula: Wychowanie w klasie szkolnej.. Poznajmy się - indywidualne prezentacje.. W jaki sposób będziemy oceniać nasze zachowanie w bieżącym roku szkolnym.. Kontrakt klasowy.. Wrzesień 1.. 6) Koleżeństwo, przyjaźń, miłość - relacje między chłopcami i dziewczynkami.Oficjalna strona szkoły podstawowej nr 82 w Krakowie im.. Wybory samorządu klasowego.. Wybór samorządu klasowego, ustalenie planu pracy - Dyskusja z wnioskami, samoocena.. Klasowy regulamin zachowania w klasie i szkole - Praca w zespołach, odczytanie propozycji uczniów, przygotowanie regulaminu na gazetkę .Klasa I Zespół klasowy i samorząd uczniowski Tematy lekcji Cele lekcji Sposoby realizacji 1.Patron i tradycje naszej szkoły.. Bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły.Tematyka godzin wychowawczych dla klas VII 2017/2018 Uwaga: Tematyka oparta jest na planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz na głównych kierunkach polityki oświatowej państwa.. Bezpieczna .1 Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV Tematyka godzin wychowawczych może ulec zmianie w oparciu o bieżące potrzeby, problemy klasy.. Uświadomienie miejsca i roli człowieka w przyrodzie oraz .4 TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE II GIMNAZJUM Program godzin wychowawczych w klasie II gimnazjum ułożony został w swoisty ciąg zatytułowany „Moje miejsce na ziemi" i pomagający młodemu człowiekowi odnaleźć się w otaczającej go rzeczywistości..

Propozycje tematyki godzin wychowawczych 3.

Ustalenie zasad współżycia .Strona główna » Godziny wychowawcze.. Wybór samorządu klasowego.. Wybory do samorządu klasowego.. Oprócz dzieł sztuki malarskiej w filmach omawiane są także „obrazy" rzeźb oraz .4 TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE II GIMNAZJUM Program godzin wychowawczych w klasie II gimnazjum ułożony został w swoisty ciąg zatytułowany Moje miejsce na ziemi i pomagający młodemu człowiekowi odnaleźć się w otaczającej go rzeczywistości.. Każde z opracowań zawiera na wstępie część teoretyczną, umożliwiającą nauczycielowi zgłębienie tematu lekcji.. Jesteśmy zgranym zespołem klasowym.. Strona zawiera informacje z życia uczniów oraz nauczycieli szkoły.. Klucze do obrazów.. sygn.. wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych.. Bieżące sprawy klasowe.. Załóż konto i korzystaj z materiałów!Klasa VI 1.. - Imigranci i uchodźcy - szanse czy zagrożenia dla naszego dziedzictwa kulturowego?. Ciąg ten układa się następująco:TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wrzesień 1.. Jak godzić nasze potrzeby z potrzebami innych?- pogadanka.. Udział w akcji - " Sprzątanie Świata " idea akcji i jej cele Październik 1.. Nowy rok szkolny - Pogadanka, prezentacja siebie, oczekiwania i plany.. Wybory samorządu klasowego 2.. Zapoznanie ze Statutem Szkoły.. Październik.. Ciąg ten układa się następująco: JA > SZKOŁA > DOM > OTOCZENIE > MIASTO > KRAJ > TRADYCJE Większość lekcji może być .PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA KLASY VIII Rok szkolny 2018/2019 Obszar szkolnego programu Tematy lekcji wychowawczych Uwagi Wychowanie prospołeczne:-zasady porozumiewania się-przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej-kształcenie umiejętności pracy w grupie-informacje na temat szkół ponadpodstawowychzarówno indywidualnie, w pracy z klasą, jak i jako zespół pedagogiczno-wychowawczy.. - Mój region - najpiękniejsze miejsce" - Nasze prawa i obowiązki w UE.przygotowane do konkursu "Super klasa" 1-9:tematyka ogólna .. Wycieczka piesza do Witowa (izba regionalna).. godzin wychowawczych.. Scenariusze godzin .. 4) Postać, która mnie zaintrygowała, zainteresowała, zdumiała, którą podziwiam.. 3.Wybór samorządu klasowego.. Przygotowaliśmy zestaw zasobów, które mogą pomóc Wam w organizacji zdalnych lekcji wychowawczych, budowaniu relacji z uczniami oraz wspieraniu ich w organizowaniu sobie środowiska uczenia się na nowo.Kompetencje społeczne i ich nauczanie to pojęcia odmieniane ostatnio w edukacji przez wszystkie przypadki.. Konspekty zostały zebrane w cztery działy:Uniwersytet Dzieci w Klasie oferuje gotowe, bezpłatne scenariusze lekcji i projekty edukacyjne z różnych dziedzin nauki.. Jednym z najistotniejszych zadań współczesnej szkoły w dziedzinie wychowania jest wspomaganie rodziców, czy wręcz zastępowanie ich w przypadkach ewidentnej niemocy z ich strony.1.. 2) Moje prawa, moje obowiązki.. 5.Przykładowe tematy godzin wychowawczych na rok szkolny 2016/2017: 1.. Pozostałe lekcje przeznaczone są na apele, wyjścia lub .. 4 Zachowanie ludzi w różnych sytuacjach życiowych.tematyka godzin wychowawczych.. Przedszkole Klasy 1-3 Klasy 4-6 Gimnazjum Liceum Nowo .Propozycje tematów i zagadnień na "godziny wychowawcze" opracowane przez pedagoga ZSZ nr 3 w Skierniewicach Elżbietę Jach.. 3) Kochaj bliźniego jak siebie samego.. Bezpieczny pobyt w szkoleTEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH KLASY VI 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt