Wybierz poprawne odpowiedzi str 34
1Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Język angielski Zadania i rozwiązania: Język angielski.. 3 Do każdego zdania zaoferuj pomoc.. Obliczamy masę cukru: 10%·300g=0,1·300g=30g.. 4, 5, 6.Wybierz dwie poprawne odpowiedzi spośród zaproponowanych poniżej.. Wybierz trzy poprawne odpowiedzi: Traktowanie gorzej jednej osoby bez żadnego racjonalnego powoduDokończ zdanie.. Zadanie domowe Zeszyt ćwiczeń str. 34, zad.. Piłka gumowa musi trafić do pojemnika .. Wybierz trzy: Przypisanie danej grupie negatywnej cechy Uznanie negatywnej cechy za „naturalną" Rozciągnięcie tej cechy na całą grupę.. W kwietniu uczniowie napisali aż 3 kartkówki.. Podręcznik str. 80, zad.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. a.wszechświat to: T.gwiazdy M.otaczająca nas materia i energia K.Słońce , planety i Księżyc 2.Galaktyka to: G.inna nazwa Układu Słonecznego C.gwiazdozbiór.. Aby zachować sens wypowiedzenia Dość, że dostał, podkreślonego wyrazu nie można zastąpić sformułowaniem A.. Ta tablica wyników została wyłączona przez właściciela zasobu.. Pytanie 2/10.. Poprawna odpowiedź.. Podręcznik str. 80, zad.. 1.Zaznacz tę ceche budowy , która jest charakterystyczna tylko dla pęcherzyka płucnego.. Wystarczy powiedzieć.. Fale mechaniczne.. W przypadku, gdy wysłana odpowiedź jest błędna, wyświetlana jest odpowiedź poprawna..

Wybierz poprawne odpowiedzi.

Aby dodać do odpowiedzi wyjaśnienie w formie pisemnej lub w postaci filmu z YouTube, kliknij Dodaj komentarz do odpowiedzi.. 6 Is Dave loving / Does Dave love his new phone?Ta tablica wyników jest obecnie prywatna.. a)wzrost ilości dwutlenku węgla we krwi.. (przykład) 2. smart TV (Dzisiaj wieczor Odpowiedź na zadanie z English Class A2.. Możesz kliknąć pytanie lub odpowiedź, aby rozpocząć edycję.Przeczytaj zdania i wybierz poprawne odpowiedzi 2. odpowiedzi: 0 Cenę pewnego towaru podwyzszono z 450zl do 540zl a po sezonie obnizoono o taki sam procent o ile procent cena tego towaru po sezonie byla nizsza od ceny poczatkowej?. 2 Dopasuj zdania 1-5 do zdań a-e.. b)powierzchnia wewnętrzna pokryta rzęskami.. Wybierz poprawne odpowiedzi.. grupa krwi A grupa krwi B grupa krwi AB grupa krwi 0 b) Uzasadnij swój wybór.. 1.Drgania i fale rozwiązania zadań klasa 8.. Liczba rozwiązanych testów: 7389023 Liczba rozwiązanych testów dzisiaj: 11 .. odpowiedzi: 1 Więcej zadańOdrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Geografia Zadania i rozwiązania: Geografia.. Zadanie 6.. Uzupełnij dialog will lub won't oraz czasownikami z nawiasów.. 2.Zaznacz czynnik, który wpływa na wzrost tempa oddychania.. Wybierz.. Wstawione słowa zostały pogrubione w tłumaczeniu..

Wskaż poprawne odpowiedzi.

Kliknij przycisk Udostępnij, aby ją upublicznić.. B. Najważniejsze.. 2013-02-26 08:23:36wybierz poprawne dokończenie zdań?. Wybierz poprawne odpowiedzi.. W prawym górnym rogu pytania wybierz jego wartość punktową.. Jakie są mechanizmy powstawania stereotypu?. Strona 34. c)ścianki zbudowane z jednej warstwy komórek nabłonka.. Rozwiązanie: a) (0−1) 1 p. There is _____ sugar in your tea.Podręcznik str. 86 - przeczytaj wskazówki - przeczytaj polecenie do zadania i podane odpowiedzi - posłuchaj nagrania dwa razy - wybierz poprawną odpowiedź - sprawdź swoje odpowiedzi (klucz na końcu wpisu) - jeśli zrobiłeś błąd posłuchaj nagrania jeszcze raz i spróbuj znaleźć fragment z popraną odpowiedzią Ex.. Pytania i odpowiedzi .. Klasa: 4 szkoły podstawowej.. Tak, kwadrat nie jest prostokątem, krawędzi jest 1,5 raza wicej niż wierzchołków., graniastosłup dwudziestokątny ma 60 krawędzi., Nie, wierzchołków jest tyle samo co krawędzi., Tak, wszystkie ściany graniastosłupa są prostokątami., Nie, kwadrat jest prostokątem., graniastosłup osiemnastokątny ma 54 krawędzie., Nie .Wybierz.. Szkło .. Wysokość i głośność dźwięku.. Z wyrazów umieszczonych w ramce wybierz poprawne .Monika poprawnie zaokrągliła liczbę 3465 do pełnych setek i otrzymała liczbę , a Paweł poprawnie zaokrąglił liczbę 3495 do pełnych tysięcy i otrzymał liczbę .Czy liczby i są równe?.

1Zad.3/str.51 Wybierz poprawne odpowiedzi.

🎓 Uwaga!. Odpady zmieszane .. Metale i tworzywa sztuczne .. Wykresy ruchu drgającego.. 1Czasu Past Simple używamy do wyrażania krótszej czynności (nagłego wydarzenia), która przerw Odpowiedź na zadanie z English Class A2.. Ta tablica wyników została wyłączona, ponieważ Twoje opcje różnią się od opcji właściciela zasobu.Przyjrzyj się rysunkom i wybierz poprawne odpowiedzi.. Zadanie 3. b)wzrost ilości tlenu .Potrzebuję pomocy z ułamkami dziesiętnymi!. Have Odpowiedź na zadanie z English Class A1.. odpowiedzi: 1 Napisz program w Python ,który wczyta 10 liczb do listy?. Fale elektromagnetyczneWybierz 'some' lub 'a/an' w zależności od tego, czy rzeczownik jest policzalny czy też niepoliczalny.. - poprawne ustalenie stężenia jonów siarczanowych(VI) 0 p. A.Skupisko gwiazd 3.Orbita to: R.droga , po której porusza się planeta N.promień światła wysyłany przez gwiazdę M.odległość Ziemi od Słońca 4.Najbliżej Słońca leży: B.Księżyc .Zaznacz poprawną odpowiedz.. Nauczyciel matematyki robi uczniom kartkówki tylko w te piątki, które są dniami parzystymi.. Dokończ zdanie — wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.Po wysłaniu odpowiedzi otrzymujemy informację zwrotną o jej poprawności.. Mniejsza z tym.. - za poprawne wyjaśnienie uwzględniające .2. b .Poprawna odpowiedź: (x = ) 0,5 (mol·dm-3) 1 p..

1Wybierz z listy poprawne odpowiedzi oraz ich uzasadnienia.

Niestety, to zła odpowiedź.. Podręcznik str. 80, zad.. Wybierz.. Wybierz odpowiedź T lub N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.Odpowiedź: Za wypożyczenie roweru w ośrodku sportowym Kasia zapłaci mniej niż w miej-skiej wypożyczalni.. (0-1) Wiadomości i rozumienie Napisanie równania reakcji na podstawie słownego opisu przemiany (I.3.a.4) Poprawna odpowiedź: 2Br Cl Br 2Cl 22 1 p.W lewym dolnym rogu pytania kliknij Klucz odpowiedzi.. Przemiany energii w ruchu drgającym.. - za wybór grupy krwi A i grupy krwi 0.. Uzupełnij poniższe zdania.. A. grupa krwi A oraz D. grupa krwi 0. b) (0−1) 1 p.. Wybierz.. Testy Testy - szkoła podstawowa (klasy I - III) Rozwiązania zadań.. Czym jest dyskryminacja bezpośrednia?. a) Jeżeli wszystkie sprężyny i ciężarki są identyczne, to najdłuższy okres drgań ma ciało na rysunku A/ B/ C, natomiast największą częstotliwość drgań- ciało na rysunku A/ B/ C. b) Najdłuższy okres drgań ma wahadło na rysunku D/ E/ F, natomiastPortal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Piłka gumowa.. Geografia to przedmiot, który zajmuje się badaniem powłok Ziemi, ale też zróżnicowaniem przyrodniczym, społecznym i ekonomicznym oraz relacjami między różnymi środowiskami geograficznymi, a sferami działalności ludzkiej.Mamy 300g roztworu cukru o stężeniu 10%, co oznacza, że 10% tej masy stanowi sam cukier, a reszta to woda..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt