Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej w przedszkolu 20172018
Na początku roku wspólnie z dziećmi został opracowany kontrakt grupy, oraz sygnały dźwiękowe.Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 GRUPA „Bolka i Lolka" Grupa liczy 25 osób (18 dziewczynek i 7 chłopców, a pod względem wieku 7 - 4-latków, 18 - 5-latków).. konkursy pozaszkolne .. Informacje dyrektora o nadzorze pedagogicznym sprawowanym w I semestrze.. Inne informacje o dzieciach.. Wykaz uczęszczania na zajęcia - miesiąc.. Grupa „Kotki" w roku szkolnym 2018/2019 liczy 29 dzieci: 12 dziewczynek i 17 chłopców.. Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I semestr roku szkolnego 2018/20193 PODSTAWY PRAWNE: Statut Przedszkola Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2016 / 2017 Koncepcja pracy przedszkola Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2017 / 2018 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949)Praca wychowawczo - dydaktyczna w naszym przedszkolu planowana jest zgodnie z Nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego Nauczyciele samodzielnie podejmują decyzję w sprawie poszerzenia treści wskazanych w postawie programowej.Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej nauczyciela przedszkola w pierwszym półroczu roku szkolnego 2015/2016Plik Podsumowanie pracy wychowawczo.doc na koncie użytkownika monika75107 • folder sprawpzdania • Data dodania: 1 kwi 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej..

8.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w II półroczu.

Czworo dzieci uczęszcza do przedszkola pierwszy rok.Frekwencja za I półrocze wynosi .Grupa jest bardzo żywa, wesoła, ruchliwa oraz głośna.…Osiągnięcia i trudności w pracy dydaktyczno - wychowawczej z dziećmi.. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona była w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" zatwierdzoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2009 (Dz. U. z dnia).. Praca z dziećmi: zdolnymi, słabymi, zaniedbanymi wychowawczo .. Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programowąPlik sprawozdanie z I semestru.doc na koncie użytkownika catherina2202 • folder zerówka - dokumenty n-la • Data dodania: 1 lut 2015 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Podsumowanie pracy dydaktyczno -wychowawczej i nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018 Każdy rok mija nam coraz szybciej i jak zawsze możemy powiedzied, że jesteśmy zaskoczeni tym, że to już koniec.. Najwięcej czynności - rozpisanie planu rocznego pracy przedszkola, planu nadzoru pedagogicznego (czyli ewaluacji, kontroli i wspomagania działań nauczycieli), planu doskonalenia nauczycieli itp. dokonuje się na początku roku dydaktycznego (lub nawet przed jego rozpoczęciem).Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego 20172018 ..

Wykaz miesięczny obecności dzieci w przedszkolu.

Wtedy przychodzi czas na podsumowanie tych ostatnich dziesięciu miesięcy.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. 15 stycznia 2009.Nr 4,poz17), wspierana programem edukacji .Zaznaczę, że sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu nie jest dokumentem standaryzowanym, dlatego też w każdej placówce wygląda inaczej.. Krótki opis Nauczyciel - opiekunRoczne sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie "maluchów" W grupie V stan liczbowy dzieci ulegał ciągłym zmianą.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Grupa złożona jest w całości z dzieci 6letnich.SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I SEMESTRU DZIECI 6‑LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - GRUPA KOTKI.. Osiągnięcia: W tym krótkim czasie osiągnięciem jest zintegrowanie grupy, adaptacja nowych dzieci w przedszkolu.Opublikowano: 31 stycznia 2019 roku.. Nazwa zespołu Miejsce i forma reprezentowania szkoły ..

Wszystkie dzieci dobrze zaadoptowały się w przedszkolu.

Kalendarz roku przedszkolnego 2020/21; Czas pracy Przedszkola; Rada Pedagogiczna Przedszkola; Rada Rodziców PM 21; Plan współpracy z rodzicami; Raport z ewaluacji wewnętrznej; Dokumenty.. A to ze względów zdrowotnych, lub też pobytowych.. reprezentowanie szkoły, wolontariat.. (na 11h / 12 miesięcy) - (odnotowuje się obecność dzieci na poszczególnych godz. zajęć w danym dniu).. Chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach zorganizowanych.. Procedury; Grupy; Zajęcia dodatkowe; Raport z ewaluacji zewntrznej; Uroczystości w Przedszkolu; Plan pracy wychowawczo - dydaktycznej…5.. tabela na końcu dokumentu - w załączeniu.. Sprawy bieżące.. Większość dzieci w przedszkolu jest radosna, chętnie uczęszcza do przedszkola, rodzice wyrażają pozytywną opinię o pracy przedszkola zarówno w ewaluacji .Organizacja pracy.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.Sprawozdanie z działań podjętych przez nauczycieli w celu realizacji treści podstawy programowej; Sprawozdanie z pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej w roku szkolnym 2015/2016; Sprawozdanie z realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; Wskaźniki oceny pracy nauczyciela przedszkolaPODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 W GRUPIE „SŁONECZKA" Grupa „SŁONECZKA" liczy 24 dzieci w tym 15 chłopców i 9 dziewczynek..

Prowadzona jest przez Izabelę Woźniak, Martę Akus.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.

Grupa Żabek w roku szkolnym 2017/2018 liczyła 22 dzieci : 12 dziewczynek i 10 chłopców.. Do grupy powróciły dzieci Paulina P.i Filip Sz., które okres zimowy spędziły w domu.Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu jest procesem rozpisanym na cały rok przedszkolny.. Przedstawienie sprawozdań pracy za pierwsze półrocze działalności wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu w poszczególnych oddziałach przedszkolnych.. 6. tabela na końcu dokumentu - w załączeniu .. Obecnie do grupy uczęszcza 17 dzieci.. We wrześniu 2017 roku pojawiło sięW pracy dydaktyczno-wychowawczej kierowano się przede wszystkim dobrem dziecka, pamiętając o indywidualizacji pracy oraz dostrzeganiu i akceptowaniu dziecka takim jakie jest.. Rozpoczynając pracę warto poprosić opiekuna, innego nauczyciela czy też dyrektora o wgląd do sprawozdań z lat ubiegłych.sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - „krasnoludki".. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.Praca dydaktyczno- wychowawcza obejmowała realizację treści programowych zawartych w programie „Nasze przedszkole" M. Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej, który jest zgodny z podstawą programową i koncentruje się wokół dwóch kluczowych procesów, a mianowicie: procesu adaptacji w przedszkolu i procesu osiągania gotowości szkolnej.sprawozdanie z pracy wychowawczo- dydaktyczno opiekuŃczej za rok szkolny 2014/2015 grupa 3,4 latki We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. W trakcie trwania II półrocza szkolnego nikt z dzieci nie dołączył ani nie zrezygnował z uczęszczania do grupy.Sprawozdanie z pracy w grupie 4-latków „Marynarze" za I półrocze roku szkolnego 2011/2012 Grupa „Marynarze" prowadzona jest przez Beatę Barańczuk i Izabelę Kaszubę..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt