Porównanie właściwości alkoholi notatka
Zadanie domowe proszę wykonać z pomocą podręcznika, podobne reakcje otrzymywania soli znajdziesz na stronie 165-166.. Filmy.. 2.1.Zapiszcie temat lekcji taki jak na poprzedniej lekcji "Porównanie właściwości alkoholi" lub dopiszcie numer lekcji.. Uzupełnij tabelę.. Powodzenia!. Przeczytaj temat w podręczniku str. 154-156.. Polecenie 1.. Właściwości FIZYCZNE alkanów - wraz z długością łańcucha gęstość alkanów wzrasta - alkany są nierozpuszczalne w wodzie, ale rozpuszczalne w rozpuszczalnikach horganicznych - C1-4: .Właściwości chemiczne.. Reakcja spalania niecałkowitego glicerolu :Porównanie właściwości alkoholi.. Drodzy uczniowie i rodzice!Porównanie właściwości alkoholi.. Czy występuje podobieństwo w ich zachowaniu się podczas reakcji chemicznych?. Glicerol jest pochodną propanu.. Proszę w miarę możliwości wysłać zdjęcia zeszytu do 3 kwietnia 2020.. Wiadomości te stopniowo poznawaliśmy w poprzednich tematach wykorzystując treści zawarte w podręczniku (strony 161 - 173) oraz w e - podręcznikach:Zapewne pamiętacie, że właściwości alkoholi zależały od długości łańcucha węglowego czyli liczby atomów węgla w cząsteczce.. Na podstawie podręcznika oraz linku proszę o zrobienie notatki w zeszycie ( jeśli czegoś nieTEMAT: Porównanie właściwości alkoholi 1.04.2020 Zapoznajcie się z tematem i zapiszcie notatkę: Zadanie domowe do wysłania do dnia 6.04.2020..

Temat Porównanie właściwości alkoholi.

poleca 79 % 1049 głosów.. 1 str. 153 Ocena za pracę zdalną: notatka oraz rozwiązanie zadania 1 ze strony 153.. Zadania z chemii.. Następnie napisz notatkę w zeszycie.. ZROBIONE PRACE PROSZĘ SFOTOGRAFOWAĆ I WYSŁAĆ NA ADRES EMAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem.Rozwiązanie - Porównaj właściwości metanolu, etanolu i glicerolu.. Jaki wzór mają glicerol i glikol etylenowy (było na lekcji)?. Przyjmij temperaturçTemat : Porównanie właściwości alkoholi.. 1.Jaka jest zależność między właściwościami alkoholi a liczbą atomów węgla w cząsteczce?. Wzór sumaryczny , wzór strukturalny oraz model cząsteczkowy Glicerolu.. Podobnie jest z kwasami karboksylowymi.. Zależność między stanem skupienia alkoholi a liczbą węgla w cząsteczce; Zastosowanie alkoholi; Zadanie 3 i 4 str. 156 z podręcznika.. Jakie właściwości fizyczne i chemiczne ma glicerol?. Badając metanol i etanol, odpowiemy na pytania: Jakie właściwości chemiczne mają alkohole?. Temat: Glicerol, właściwości alkoholi, kwasy karboksylowe.. Jakie zastosowanie ma glicerol?. Przeczytaj poniższą informację 1.W określonym szeregu homologicznym alkoholi niektóre ich właściwości są podobne, niektóre zmieniają się w zależności od długości łańcucha węglowego.. Cel: Porównasz właściwości alkoholi w zależności od ilości atomów tlenu..

Temat: Porównanie właściwości alkoholi.

Przepisz tabelę 12 str. 154 2.. Zapoznaj się treścią rozdziału „Porównanie właściwości alkoholi.". Pozdrawiam serdecznie i życzę Spokojnych Świąt Wielkanocnych!. W ramach powtórzenia wiadomości o poznanych dotychczas pochodnych węglowodorów, proszę o uzupełnienie jak największej ilości zadań w zeszycie ćwiczeń ( od strony 77 do 101), których do tej pory jeszcze nie .3.. Następnie napisz notatkę w zeszycie.. Przeanalizuj tabelę właściwości glicerolu ( str. 151 z podręcznika) 4.. Należy się tej lekcji nauczyć.„Porównanie właściwości allkoholi" W notatce należy zawrzeć.. Lekcja 2-19.03.2020 Porównanie właściwości alkoholi Dowiem się, jakie właściwości mają alkohole.. 2.Przerysuj tabelkę12 do zeszytu: zależność między stanem skupienia alkoholi a liczbą atomów węgla w cząsteczce.. Uzupełnij tabelę.. Zapoznam się z właściwościami etanolu.. 3.Zadanie .. Zapisywanie równañ reakcji spatarua Na dobry poczqtek a) Uzupelnij tabelç podanymi wzorami sumarycznymi alkoholi.. Zapoznaj się z materiałem lekcji zawartym w podręczniku str. 154- 155 NOTATKA do zeszytu 1.. Jesteś tutaj: Home.. Przeczytaj temat w podręczniku str. 154-156.. Metanol Etanol Glicerol Wzór CH3 OH CH3 - OH C2H5OH CH3 - CH2 - OH C3H5 ( OH)3 CH3 - CH2 - CH2 - OH Własności fizyczne Bezbarwna ciecz o .2. podręcznik strona 154 - 156..

Zapoznam się z właściwościami etanolu.

Właściwości chemiczne metanolu i etanolu .. ulega rozkładowi wyniku wystawienia na światło na tlenek azot (IV), stąd jego żółte zabarwienie; posiada silne właściwości kwasowe i utleniające; roztwarza większość metali (oprócz platyny, złota, irydu, rodu i tantalu) powoduje pasywacje niektórych metali, np. żelaza, glinuPorównanie właściwości alkoholi str. 146-153 Dowiem się, jakie właściwości mają alkohole.. Notatka powinna zawierać porównanie właściwości kwasów, może być w formie tabeli jaka jest przedstawiona w podręczniku na stronie 175.. Witam Was serdecznie po próbnych egzaminach!Napisz temat w zeszycie: Porównanie właściwości alkoholi.. Pamiętaj o zbilansowaniu reakcji chemicznych.Zapoznam się z definicjami alkoholi - metanol, etanol, glicerol; dowiem się, jak wykrywać etanol; nauczę się, czym są alkohole..

5.Temat: Porównanie właściwości kwasów karboksylowych.

Temat: Porównanie właściwości kwasów karboksylowych.. Proszę zrobić notatkę z chemii podręcznik str. 155- 158.. Wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowego rośnie temperatura topnienia alkoholu,Proszę o wpisanie tematu lekcji do zeszytu ( z datą 25.03.2020): Porównanie właściwości alkoholi i kwasów karboksylowych.. Rozwiąż zadanie nr.. Zapoznaj się z tabelą na stronie 154 w podręczniku, zrób notatkę w której porównasz właściwości alkoholi w zależności od tego, ile posiadają atomów węgla w cząsteczce.. Zapiszcie temat lekcji i zapoznajcie się z celami lekcji s.137.. Treść.. 2.W związku z tym, że dość obszerny materiał wysłałam Wam wczoraj proszę przeczytajcie jeszcze raz te wiadomości i wykonajcie polecenia podane w poprzednim wpisie.Pochodne węglowodorów - to związki chemiczne powstałe po zastąpieniu atomu wodoru w węglowodorze grupą funkcyjną np. -OH, - Cl, - COOH, -NH 2.. Grupa funkcyjna - to grupa atomów, która przyłączona do alkilu nadaje związkowi chemicznemu charakterystyczne właściwości, określa przynależność do danego typu związku chemicznego.Właściwości fizyczne i chemiczne glicerolu.. Temat taki sam jak w podręczniku.. Informacje dotyczące porównania właściwości kwasów karboksylowych znajdują się w podręczniku na stronach 174 - 176.. Domyślamy się jednak, że jest nieszkodliwa dla zdrowia.. W notatce ma być: wzór, właściwości i zastosowanie glicerolu.. Alkohole - przegląd kategorii .Temat: Porównanie właściwości alkoholi.. Temat: Porównanie właściwości alkoholi.. Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji: 1.. Glicerol-nazwa zwyczajowa alkoholu polihydroksylowego znanego również pod nazwą gliceryna.. Nie oznacza to wcale, że ta właściwość jest charakterystyczna dla wszystkich alkoholi z kilkoma grupami wodorotlenowymi.Właściwości i zastosowanie alkanów - notatka.. (zdjęcie tak przygotowanej notatki proszę przesłać na adres: [email protected] do dnia 17.04.). Rozwiąż zadania w zeszycie przedmiotowym z podręcznika str. 153 zadania 2,3.. Chemia klasy 8a, 8b, 8c.. R1dCMpQJ2OBXb 1Klasa 8 Karta pracy 2.. Sporządź notatkę w zeszycie przedmiotowym.temat --- Porównanie właściwości alkoholi.--- --- --- cel Dowiesz się dzisiaj jak zmieniają się właściwości alkoholi w zależności od ilości atomów węgla w cząsteczce przebieg lekcji Zapoznaj się z tekstem w podręczniku na stronie 154 i 155.Właściwości fizyczne i chemiczne (przepisać z podręcznika str.151) Zastosowanie glicerolu (podręcznik str. 152) Porównanie właściwości alkoholi( tabelka strona 154) Przepiszcie temat i uzupełnijcie notatkę.. Zastosowanie glicerolu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt