Przeczytaj tekst następnie zakreśl poprawne odpowiedzi wybrane spośród podanych poniżej last night

przeczytaj tekst następnie zakreśl poprawne odpowiedzi wybrane spośród podanych poniżej last night.pdf

Sześć wyrazów zostało podanych dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj uważnie tekst.. My sister _____ (listen) to her new CD yesterday.Odrabiaj swoje zadania domowe szybko i sprawnie.. .Szukasz pomocy przy zadaniu domowym ?. Następnie wybierz spośród tych wyrazów ten, który pasuje do luki znaczeniowo.. Na koniec - przekształć ten wyraz, tak aby pasował do luki (całego zdania i całego tekstu) również podPrzeczytaj tekst , następnie zaznacz czy zdania są prawdziwe czy fałszywe.. W zadaniach 9.1.-9.5. spośród .Trwa matura 2016.. Następnie pracujcie .. Podkreślcie fragmenty zawierające poprawne odpowiedzi.. Wybierz te wyrazy z ramki, które są tą właśnie częścią mowy.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. B. learn how to take amazing photographs.3 Uzupełnij zdania poprawną formą czasowników podanych w nawiasach w czasie Past simple.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. 1 CD 02 MP .3 Uzupełnij zdania poprawną formą czasowników podanych w nawiasach w czasie Past simple.. they (2).. in big halls.Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Język polski Zadania i rozwiązania: Język polski.. Jeśli odpowiedzi są przedstawione za pomocą rysunków, przed wysłuchaniem nagrania nazwij po angielsku osoby, miejsca lub przedmioty widoczne na rysunkach..

Przeczytaj tekst, następnie zakreśl poprawne odpowiedzi, wybrane spośród podanych poniżej Are you ... To Dawn's party?

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH Zadanie 11.. Zostań ekspertem z danego przedmiotu, zarabiaj punkty, wygrywaj nagrody.. Zaznacz zjawisko atmosferyczne,którego dotyczy opis.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (11.1.-11.3.. Angielski - podstawa, czyli matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym.. a) come b) to come c) comingKliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Przeczytaj tekst, następnie zakreśl poprawne odpowiedzi, wybrane spośród podanych poniżej.Przeczytaj tekst, następnie zakreśl poprawne odpowiedzi, wybrane spośród podanych poniżej.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.4 Extra Language Practice Dictation.. Spośród wyrazów podanych poniżej wybierz właściwe .Przeczytaj teksty.. Odrabiamy.pl to nie tylko portal learningowy, ale i praktyczna aplikacja, dzięki której usprawnisz rozwiązywanie zadań domowych.W naszej bazie znajdziesz większość przedmiotów szkolnych i przypisane do nich setki aktualnych podręczników, z których .Zadania domowe w Zapytaj.. !Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o przeczytaj tekst, a nastepnie zakresl poprawne odpiowiedzi, wybrane sposrod podanych ponizej Neil: Are you___ to Dawn's part…Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

... następnie zakreśl poprawne odpowiedzi, wybrane spośród podanych poniżej.

🎓 Przeczytaj tekst, a następnie zaznacz poprawne.. - Zadanie 1: Geografia 7 - strona 55Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. wyświetli się słowo po polsku a Wy musiscie wybrać spośród czterech podanych właściwą odpowiedź po angielsku.. OdSpośród trzech podanych odpowiedzi musisz wybrać poprawną.. Angielski.. 2014-01-26 19:30:48 Przeczytaj tekst , a następnie zaznacz pawda lub fałsz.. Zastanów się, jakiej części mowy brakuje w każdej luce.. 4 Przeczytaj tekst, następnie zakreśl poprawne odpowiedzi, wybrane spośród podanych poniżej.Przeczytaj tekst, następnie zakreśl poprawne odpowiedzi, wybrane spośród podanych poniżej.. Wpisz odpowiednią literę (A-L) obok numeru luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luki 1-6. .. 4 Przeczytaj tekst.. To z nim zmagali się maturzyści trzeciego dnia egzaminów.. 2Przeczytaj cały tekst.. 2009-01-25 16:32:34Przeczytaj tekst.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. Pytania mogą odnosić się do informacji, głównej myśli tekstu, intencji autora lub kontekstu sytuacyjnego..

A dokładnie ci, którzy zdecydowali się zdawać ...Przeczytaj tekst, następnie zakreśl poprawne odpowiedzi, wybrane spośród podanych poniżej.

(3 pkt) Przeczytaj tekst.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. zadanie 4.1 Przeczytaj poniższy tekst.. Zakreśl literę A, B lub C.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Przeczytaj tekst.. Zwróć uwagę, że wszystkie te czasowniki są regularne- wystarczy dodać odpowiednią końcówkę.. Zwróć uwagę, że wszystkie te czasowniki są regularne- wystarczy dodać odpowiednią końcówkę.. W zadaniach 1.-4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Nasz język ojczysty jest pięknym, ale równocześnie - jednym z najtrudniejszych języków świata, obfitującym w wiele skomplikowanych zasad, rozległych reguł, czy pojawiających się niespodziewanie, niewytłumaczalnych wręcz wyjątków.Potrzebujesz pomocy z pracą domową?A może chcesz dać wsparcie swojemu dziecku podczas wspólnej pracy nad szkolnym materiałem?.Komentarze

Brak komentarzy.