Arkusz maturalny dla słabosłyszących
GA-P7-192 Język angielski + zasady oceniania GN-P7-192 Język niemiecki + zasady oceniania GR-P7-192 Język rosyjski + zasady oceniania.. Arkusze maturalne - maj 2015 r. 2014.. Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkimJęzyk polski.. OPOP-100-2004 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania ; OPOP-200-2004 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania ; OPOP-400-2004 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady ocenianiaJęzyk polski OPOP-100-2004 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania OPOP-200-2004 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera+ zasady oceniania OPOP-400-2004 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady ocenianiaJęzyk polski - 16.06.2020 r. OPOP-100-2004 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania OPOP-200-2004 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania OPOP-400-2004 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt .5 SPIS TREŚCI str..

Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron.

OPOP-800-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania.. OPOP-C00-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia .Matematyka.. Arkusze maturalne - maj 2014 r. 2013.. ARKUSZ 1 5 ARKUSZ 9 ARKUSZ 3 13 ARKUSZ 4 18 ARKUSZ 5 3 ARKUSZ 6 7 ARKUSZ 7 3 ARKUSZ 8 37 ARKUSZ 9 4 ARKUSZ ODPOWIEDZI DO ARKUSZY Opis arkusza maturalnego dla poziomu rozszerzonego Zgodnie z informatorem o egzaminie maturalnym z matematyki od roku szkolnego 014/015 arkusz egzaminacyjny będzie składał się z trzech grup .Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących.. Arkusze maturalne - maj 2013 r. 2012.. Ewentualny brakJęzyk polski.. Matematyka, polski, angielski, biologia, chemia, geografia, WOS .Język polski OPOP-100-2004 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania OPOP-200-2004 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera+ zasady oceniania OPOP-400-2004 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania dostępne także: • w formie testuMaturalne arkusze egzaminacyjne wraz z odpowiedziami..

Matura z angielskiego w przypadku osób niesłyszących konstruowana jest na podstawie nieco innych standardów, niż w przypadku osób zdrowych, czy słabosłyszących.

Arkusze maturalne i kryteria oceniania - maj 2011 r.Jezyk angielski dla osób niesłyszących, matura 2009, arkusz I, poziom podstawowy Język angielski dla osób niesłyszących, matura 2009, arkusz II, poziom rozszerzony Rok 2008 maj - egzamin maturalnyPodstawy prawne.. Język polski dla osób niesłyszących i słabosłyszących [ARKUSZE] Egzamin Test gimnazjalny - język polski, historia, wos [ARKUSZ CKE, PYTANIA, ODPOWIEDZI]DATA: 13 maja 2015 r. GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00 CZAS PRACY: 180 minut LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 60 Formuła od 2015 "nowa matura".. GH-P4-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt .Egzamin gimnazjalny 2015 z CKE.. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OMAP_800) Arkusz egzaminacyjny ; Zeszyt rozwiązańJęzyk polski - 18.04.2016 r. GH-P1-162 - Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady oceniania; GH-P2-162 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania; GH-P4-162 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka .Arkusz dla uczniów niewidomych (A6 - czarnodruk) + karta odpowiedzi; Arkusz dla uczniów niewidomych (A6 - WinBraille) + karta odpowiedzi; Rozwiązania zadań i schematy punktowania ; Transkrypcja nagrań ; Plik dźwiękowy ; Arkusze dla uczniów słabosłyszących (A3) Poziom podstawowy..

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OPOP_700) Arkusz egzaminacyjny; Zeszyt rozwiązań; Zasady oceniania rozwiązań zadań; Język polski.

Zgodnie z §37 Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania (.). w szkołach publicznych uczniowie (słuchacze) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza .Czerwiec 2020: matura: CKE: Matura biologia 2020 czerwiec: Kwiecień 2020: matura próbna: CKE: Matura próbna biologia 2020: Listopad 2019: matura próbna: OperonJęzyk polski - 15.04.2019 r. OPOP-100-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X OPOP-200-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera OPOP-400-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt OPOP-500-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów .EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY DLA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH (A3) DATA: 15 grudnia 2014 r. CZAS PRACY: do 200 minut LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 70 Instrukcja dla zdającego 1.. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OPOP_800) Arkusz egzaminacyjny; Zeszyt rozwiązańJA - j. angielski 1 - Arkusz 1 3 - dla słabosłyszącego z języka obcego 3 - w czerwcu BI - biologia 2 - Arkusz 2 4 - dla słabowidzącego 4 - w sierpniu CH - chemia 6 - dla niewidomego AD - j. angielski dwujęzyczny 7 - dla niesłyszącego Q - mózgowe porażenie dziecięce w nowej formuleArkusze, w tak zwanej dostosowanej formie są przygotowywane dla zdających z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), słabowidzących, niewidomych, słabosłyszących, niesłyszących, z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.Egzamin maturalny 2009 Arkusz z matematyki - próbna matura - listopad 2009 r. Klucze odpowiedzi do zadań zamkniętych i przykładowe rozwiązania zadań otwartych - listopad 2009 r.- Arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty - 2020. ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel..

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OMAP_700) Arkusz egzaminacyjny ; Zeszyt rozwiązań ; Zasady oceniania rozwiązań zadań ; Matematyka.

Arkusz + karta odpowiedziStrona startowa > Egzamin maturalny > Egzamin maturalny w Formule 2015 > Materiały dodatkowe > Próbny egzamin > Filozofia (poziom rozszerzony) Arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową ( A1 )Strona startowa > Egzamin maturalny > Egzamin maturalny w Formule 2015 > Materiały dodatkowe > Przykładowe arkusze > Język rosyjski (poziom podstawowy i rozszerzony) Zestawy zadań dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)Język polski dla osób niesłyszących, matura 2008, arkusz II, poziom rozszerzony Rok 2007 maj - egzamin maturalny Język polski dla niesłyszących, matura 2007, arkusz - poziom podstawowyArkusze maturalne - maj 2016 r. 2015.. (61) 854-01-60 - tel/fax.Język polski - 10.04.2019 r. GH-P1-192 - Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady oceniania GH-P2-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt