Środki stylistyczne w wierszu ćwiczenia
Poeta podkreśla w ten sposób, kto jest adresatem jego monologu.. 3.PrzerzutniaĆwiczenie 1.. Co to za środki stylistyczne?ŚRODKI STYLISTYCZNE 1.Apostrofa „Smutno mi, Boże!". Zauważyłeś literówkę lub błąd?. W balladzie: PODMIOT LIRYCZNY = NARRATOR Ballada jest takim nietypowym gatunkiem, w którym postać mówiącą można nazwać narratorem - jak w prozie.Środki stylistyczne w wierszu.. Peryfraza (omówienie) 6.. Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.. Gdzie to konieczne, dodajemy do zadań omówienia.1.. Analiza wiersza.. W sumie jest ich aż 65.METAFORA (przenośnia) - jest ona zespołem słów, w którym znaczenie jednych zostaje niejako przeniesione na znaczenie pozostałych; znaczenie przenośne jest różne od dosłownego, np.: „Noszę w sercu Twój obraz" „Góry jak stada szarych, nieruchomych słoni" „Uroda życia" METAFORA poetycka potoczna np.: „gwiazdy .ŚRODKI POETYCKIE - SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI W KLASIE V 1.Osoba mówiąca w wierszu to a) podmiot liryczny b) narrator c) autor 2.Określenie rzeczownika w poezji to a) symbol b) epitet c) rym 3.We fragmencie wiersza Józefa Ratajczaka pt. „Lalki" podkreśl pięć epitetów.. (Adam Mickiewicz) .. Zawiera 23 pytań.. Środki stylistyczne w wierszu mają za zadanie wywołać u odbiorcy określone emocje.Z ich pomocą autor może pewne określenia wyostrzyć, inne umniejszyć..

Sprawdzian - środki stylistyczne Grupa A 1.

Temat ten, jest często postrachem maturzystów.Jak dobrze znasz środki stylistyczne?. Jest listopad czarny, trochę złoty, Mokre lustro trzyma w ręku ziemia.Jak w każdym mickiewiczowskim dziele także i w „Świteziance" odnaleźć można wiele środków stylistycznych.. Test sprawdza znajomość środków stylistycznych w klasie V.. Stałą rolę w ukształtowaniu atmosfery grozy pełnią takie epitety jak: „dzikie brzegi", „srebrna topiel".. czasu przeszłego.. RW9K3X3LbzWir 1. zadanie interaktywne.. .Anafora - to środek stylistyczny polegający na powtarzaniu słów znajdujących się na początku poszczególnych jednostek syntaktycznych (np. wersów).. Lasy płonęły - a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż ludzie zbiegali do schronów - on mówił że żona ma włosy w których się .PlZawiera bogaty zestaw ćwiczeń z wersologii i stylistyki, omawia przykłady.. Wypisz z podanego fragmentu epitety: ( 3 pkt. ). maggie16 3 lata temu.. Lalki są żywe, wesołe i nieszczęśliwe.. Składniowe środki stylistyczne (przygotowała Joanna Grądziel-Wójcik), 236.. Dziś przypomnimy, jak nazywamy środki stylistyczne, które stosowane są nie tylko w poezji, ale również w codziennym języku.Krągła, ciemnobłękitna, w środku żółto świeci.. Lalki mają bardzo smutne miny, kiedy sypią się z nich trociny.Środki stylistyczne 1.. Metafora (przenośnia) 9.. Personifikacja (uosobienie) 10..

Dlaczego stosujemy środki stylistyczne?

Skomentuj.. Napisz do nas.. Animizacja (ożywienie) 12.. Zdrobnienie 11.. I nic się nie dzieje.. W podanym fragmencie wiersza L. Staffa „ Nad stawem" określ układ rymów.. Są one stosowane zarówno do pokazywania emocji, jak i utrzymywania rytmiki utworu.. Hiperbola (wyolbrzymienie) 4.. Cisza na wodzie nieruchomej Gładkim zwierciadłem błękitnieje.. Zatem używa 3 os. lp.. 2.Epitet „wielkie morze", „nowe zorze", „podniesiona głowa" - zwiększenie tragizmu i wiarygodności utworu.. - bezpośredni zwrot do Boga.. „Płyną zburzone kościoły, ogrody zmienione w cmentarze, ruiny, gruzy, zwaliska, ulice i domy znajome z dziecinnych lat" (Jako pierwszy wyraz zapisz epitet, a obok w nawiasie rzeczownik, którego jest określeniem)Bolesław Leśmian "Wiśnia" - Środki stylistyczne- w praktyce - Środki stylistyczne w wierszu - W pamiętniku Zofii Bobrówny - środki stylistyczneŚrodki stylistyczne Imię i nazwisko Przeczytaj uważnie tekst wiersza a następnie wykonaj polecenia z nimi związane Powodzenia Dzieci się ..

Środki stylistyczne pojawiają się głównie w wierszach i dramatach.

2405 Obserwuj autora Dodaj do ulubionych 0.. Wypełnij w tym celu poniższy formularz.. Każdy ze środków stylistycznych używanych w języku polskim ma inne funkcje, które można w dowolny sposób ze sobą łączyć.. Prędzej kto wiatr w wór zamknie, prędzej i promieni Słonecznych drobne kąski wżenię do kieszeni,2.. Śrdoki dydaktyczne: - lista najpopularniejszych środków stylistycznych z definicjami - plansza do gry, kostki, pionki - karteczki z cytatami IV.Środki stylistyczne w języku polskim.. Powtórzenie 7.. Środki stylistyczne - inaczej środki dekoracyjne, figury stylistyczne, środki artystyczne i wiele innych… Wszystkie te określenia oznaczają jedno - określają poszczególne elementy wypowiedzi (najczęściej w formie liryki) oraz określają ich funkcje.. Link do pełnej wersji prezentacji: zadań przygotowane przez Instytut Badań Edukacyjnych z języka polskiego, historii, matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii, które mogą być przydatne na zajęciach z tych przedmiotów.. Dla poćwiczenia zostawiam wam przepiękny wiersz Zbigniewa Herberta Dwie Krople.. Ograniczają nas tylko reguły gramatyki lub… własna wyobraźnia..

Ru23qxVeq9o7f 1 ... Opisz środki stylistyczne występujące w wierszu.

Metody i fomy pracy: - podająca - gra dydaktyczna - praca w grupach III.. AntytezaOksymoron - zestawienie dwóch wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach, np. żywy trup, gorący lód.Środki stylistyczne w wierszu B. Leśmiana "Topielec" Wymień i wyjaśnij popularne w poezji barokowej środki stylistyczne Pieśń Świętojańska o Sobótce - Środki stylistyczne jakie się tamepitet - wyraz określający rzeczownik .Dział zawiera porady, ćwiczenia rozwijające umiejętność analizy i interpretacji o raz przykładowe analizy i interpretacje tekstów kultury.. Poradnik: jak analizować i interpretować wiersz.ŚRODKI STYLISTYCZNE.. Dopasuj środki stylistyczne do odpowiedniego typu: .. Kto został w przenośni nazwany kochanym drzewem (w wierszu)?. Buduje napięcie i pomaga skoncentrować się na tekście.. 2.Środki stylistyczne: •pytanie retoryczne •antyteza •zgrubienie, zdrobnienie •neologizm •anafora, epifora •apostrofa •peryfraza, eufemizmTematem lekcji są środki stylistyczne w utworach literackich i języku potocznym.. a) pytanie retoryczne b) anafora c) zdrobnienie d) zgrubienie jak powój co pragnie się wić, jak zieleń rozhukana w maju, jak woda, co brzegi rwie, jak jaskółki, co w niebie śmigają- powtórzenie podstawowych środków stylistycznych b) umiejętności: - ćwiczenie w ropoznawaniu środków stylistycznych II.. Konspekt lekcji języka polskiego w klD) nazwanie i określenie roli użytych w wierszu środków stylistycznych, w razie potrzeby.Postać mówiąca w wierszu W wierszu występuje narrator, który opowiada przygody chłopa Bajdały.. Jest ich najwięcej w wierszach barokowych, np. w „Niestatku" Andrzeja Morsztyna.. W powyższym fragmencie wiersza podkreśl animizację.. Porównanie 3.. Staw jest od blasku niewidomy: Oślepł.. Ćwiczenie .Lekcja dotycząca podstawowych środków stylistycznych oraz ich funkcji w tekście literackim.. Onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo) 8.. Wiedza o środkach artystycznych (środkach stylistycznych), figurach retorycznych.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Słowa możemy łączyć na różne sposoby.. Udostępnij..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt