Początki opozycji demokratycznej w polsce notatka
Była to reakcja i nieuchronny rezultat wypadków roku 1968, wydarzeń w roku 1970 i 1976.. DEMOKRACJA- forma stroju politycznego w państwie, w którym uznaje się wolę większości obywateli jako źródło władzy i przyznaje się im prawa i wolności gwarantuje sprawowanie tej władzy.Ważne pojęcia: Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN)- Krajowa Rada Narodowa zapowiadała powstanie rządu i w lipcu 1944 r. po rozmowach ze Stalinem powołano PKWN na czele z Edwardem Osóbką-Morawskim; 22 lipca 1944 r.PKWN wydał Manifest, w którym ogłosił, że jest legalnym rządem, zapowiadał reformę rolną i wprowadzenie ustroju demokratycznego, sojusz z ZSRR, ogólnikowo .21.c.. Zanim przystąpię do piania, na sam początek wyjaśnię pojęcie demokracja.. Czerwiec 1976 roku * zapoznajcie się z materiałem filmowym Polskie Miesiące - Czerwiec'76 .. * notatkę sfotografujcie i prześlijcie na adres [email protected] MIŁEGO DNIA WYDARZENIAKształtowanie sie opozycji demokratycznej w Polsce.. W obronie ZSRR.POCZĄTEK OPOZYCJI DEMOKRATYCZNEJ W POLSCE wiatr.. Polska w nowych granicach ; 22.a.. Pierwszy z nich to czasy bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych, gdy istniały jeszcze resztki struktur Polskiego Państwa Podziemnego.poczĄtki opozycji demokratycznej w polsce.. Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce.. Nie przepisuj go do zeszytu: Sytuacja ekonomiczna Polski w latach 70., spowodowana polityką Edwarda Gierka: błędne inwestycje, zadłużenie zagraniczne, brak podstawowych produktów spożywczych (puste półki w sklepach i ogromne kolejki),Temat: Początki opozycji w demokratycznej Polsce..

poczĄtki opozycji demokratycznej w polsce.

Kryzys społeczno-gospodarczy w 1976 r. a. po pierwszych korzystnych latach rządów Edwarda Gierka sytuacja gospodarcza zaczęła się pogarszać.. b. władze podjęły decyzję o znacznych podwyżkach cen na niektóre towary.. Powitanie uczniów.. Po pierwsze chodziło tu o walkę z podziemiem, a więc .Historia 8 klasaHistoria 07.05.czwartek Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce Podręcznik str. 202-206 1.. Kryzys społeczno-gospodarczy w 1976 r. a. po pierwszych korzystnych latach rządów Edwarda Gierka sytuacja gospodarcza zaczęła się pogarszać.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.5.. Walka z opozycją.. Początki władzy komunistów w Polsce - notatka PKWN - Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego ZPP - Związek Patriotów Polskich CBKP - entralne iuro Komunistów Polskich KRN - Krajowa Rada Narodowa TRJN - Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej NRD - Niemiecka Republika Demokratyczna RFN - Republika Federalna Niemiec UPA - Ukraińska Powstańcza ArmiaPoczątki władzy komunistów w Polsce .. Skutki protestów z czerwca 1976 r. 2.. Komitet Obrony Robotników (KOR) - organizował pomoc prawną i materialną dla represjonowanych robotników..

Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce.

Strajki i demonstracje gł.. Sprawdzenie obecności.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Działalność opozycji politycznej w Polsce Ludowej, choć niezwykle utrudnioną, można podzielić na kilka okresów.. OPRACOWANIE MATERIAŁU UWAGA: Ta część lekcji, poświęcona opracowaniu nowego materiału, będzie prowadzona przezTemat: POCZĄTKI OPOZYCJI DEMOKRATYCZNEJ W POLSCE * następnie zapiszcie punkt 1.. Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO) październik 1978 r. - kardynał WojtyłaNotatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. cel lekcji: powstanie i rozwój opozycji w polskiej rzeczpospolitej ludowej; .. 206 wykonajcie w zeszycie pod tematem notatki: kor ( wyjaŚnienie nazwy, czas powstania, czym siĘ zajmowaŁ, kto go stworzyŁ, sposÓb dziaŁania, sukcesy)Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce..

Powstanie i działalność demokratycznej opozycji 3.

KRN podjął decyzję o wysłaniu do Moskwy delegacji, w celu nawiązania współpracy z ZPP.. w Radomiu, Ursusie i Płocku tłumi milicja i ZOMO (Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej) ale bez użycia broni palnej.. Wydarzenia czerwcowe 1976 r. a. przyczyny wydarzeń, - pogarszająca się sytuacja gospodarcza w Polsce, - rosnące zadłużenie zagraniczne Polski, kryzys,POCZĄTKI OPOZYCJI DEMOKRATYCZNEJ W POLSCE DRAFT.. Solidarność - brak; 27.. Rekapitulacja wtórna dotycząca wydarzeń marca 1968 r. Temat: Kształtowanie się opozycji demokratycznej w Polsce.. Cele: - zapoznacie się z nowymi postaciami historycznymi i dokonacie ich identyfikacji, - opiszecie genezę, przebieg i skutki wydarzeń czerwca 1976 roku, - przedstawicie okoliczności narodzin opozycji demokratycznej w Polsce, - określicie cele i działalność KOR-u.Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce.. Bloku Demokratycznego w skład którego wchodziły .Zorganizowane formy zaczęła przyjmować polska opozycja w latach siedemdziesiątych.. Lekcja 1.. Podjęte przez przedstawicieli KRN rozmowy ze Stalinem i ZPP, doprowadziły do uznania KRN za jedyny ośrodek kierujący walką z .Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce..

Rozwój opozycji 3.

Wszystko miało miejsce, gdy na początku 1944r.. Wpływ wyboru Karola Wojtyły za papieża Proszę o zapoznanie się z tematem, który znajduje się na stronach 202 - 206.. W obronie swobód obywatelskich.. Papież w Polsce * teraz zapoznajcie się z treścią punktów na stronie 203-206; * wykonajcie w zeszycie notatkę1 2.. Koniec .Notatka Czerwiec 1976 r. - protesty robotnicze spowodowane ogłoszeniem podniesienia cen.. Notatka ( możecie wydrukowad i wkleid do zeszytu ) Kryzys społeczno-gospodarczy w 1976 r. a. po pierwszych korzystnych latach rządów Edwarda Gierka sytuacja gospodarcza zaczęła .. Kształtowanie się opozycji a. w 1977 r.Temat: POCZĄTKI OPOZYCJI DEMOKRATYCZNEJ W POLSCE * zapiszcie w zeszycie temat lekcji oraz datę * następnie zanotujcie punkty: 1.. Powstanie Chińskiej Republiki Ludowej i wojna koreańska - brak ; 23.. Władze odwołały podwyżki ale były represje wobec uczestników zajść, np. ścieżki zdrowia.Kiedy po wejściu w życie postanowień konferencji w Jałcie z 1945 roku Polska znalazła się w radzieckiej strefie wpływów, jednym z podstawowych celów komunistów polskich nadzorowanych przez struktury radzieckie stało się całkowite zniszczenie opozycji.. 06.1976 r. - podwyżka cen.. JakoObraz opozycji demokratycznej w latach 1976-1981, który się z niej wyłania, nie jest zupełnie kompletny, jednakże lektura przyniesie zainteresowanym czytelnikom panoramiczny obraz inicjatyw opozycyjnych podejmowanych w Polsce w drugiej połowie lat siedemdziesiątych i na początku lat osiemdziesiątych.3 CZĘŚĆ PORZĄDKOWO-ORGANIZACYJNA 5 min.. -w czerwcu 1979 r. przybył on na pielgrzymkę do Polski, - błędne inwestycje, -zadłużenie zagraniczne, (spłacone w 2012 r.) - brakW oparciu o tekst podręcznika z historii, strony 202 - 206, uzupełnij kartę i wykonaj polecenia.. Będzie to sprawdzian online jako zadanie na classroom i będzie onPoczątki opozycji demokratycznej w Polsce.. Polska za Gomułki i Gierka - brak ; 26.. Stalinizm w Polsce (1949 - 1956) - brak ; 24.. W obronie czego walczyła w PRL opozycja demokratyczna?. Tzw. Polska Lubelska.. Polityka Gierka Papież w Polsce - 16 października 1978 r. - wybrano Karola Wojtyłę na papieża.. Od Chruszczowa do Breżniewa - brak ; 25. b. władze podjęły decyzję o znacznych podwyżkach cen na niektóre towary c. reakcją na podwyżkę cen były strajki, które wybuchły 25 VI .. Przeczytaj poniższy materiał.. W obronie partii rządzącej.. Podręcznik: (str.202-206) (aby korzystać z podręczników online trzeba założyć darmowe konto) Zadania: Proszę przygotowywać się do sprawdzianu, który napiszemy w przyszłym tygodniu.. a) proces szesnastu (czerwiec 1945 r.) b) działalność NKWD.. Początki zimnej wojny w Europie - brak ; 22.b.. Powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN) 21 lipca 1944 r. w Lublinie - przewodniczącym Edward Osóbka-Morawski .. Narodziny opozycji demokratycznej w Polsce..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt