Czynniki endogenne i egzogenne w rozwoju człowieka pdf
óntos - byt, będące, istniejące, génesis - pochodzenie) - przemiany anatomiczne i fizjologiczne osobnika od powstania w wyniku rozmnażania do śmierci.. W zależności od tego czy organizm rozmnaża się płciowo czy bezpłciowo początek ontogenezy wyznacza zapłodnienie albo oddzielenie się od organizmu macierzystego.Wolański N. - Rozwój biologiczny człowieka.. Są to czynniki, na które jednak nie mamy zbyt dużego wpływu w przeciwieństwie do czynników egzogennych.. (pod red. N. Wolańskiego).Depresja endogenna dla otoczenia osoby, która na nią zachorowała, może być całkowicie niezrozumiała.. Oddziaływają różnorodnymi bodźcami i burzą równowagę fizjologiczną organizmu, modyfikując tym samym jego rozwój (stąd modyfikatory).. Wstęp.. Kierują one procesami metabolicznymi, ich natężeniem, przebiegiem procesów ró żnicowania się, dojrzewania tkanek i .Czynniki endogenne genetyczne określamy mianem determinantów, gdyż określają one bowiem w chwili zapłodnienia, z góry i w zasadzie w formie nieodwracalnej, zasadnicze biochemiczne normy reakcji organizmu, a tym samym przebieg rozwoju w danych warunkach.Czynniki endogenne wpływające na rozwój dziecka 2.. Źródło: Wolański (2005) Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym uzależniony jest od wielu czynników.. Według N. Wolańskiego nieuzasadnione jest rozważanie czy na rozwój większy wpływ mają czynniki endogenne czy egzogenne .leniem w każdym z okresów, powodując różnego typu zaburzenia w rozwoju dziecka..

Czynniki rozwoju człowieka.

Wśród endogennych ważną rolę stanowi wiek, wpływając na zdolności adaptacyjne.. będzie próbę odpowiedzi na pytanie czy istniejące obecnie różnice w jakości zasobów o charakterze endo- i egzogennym będą w najbliższej przyszłości determinować pogłębianie się dysproporcji w rozwoju regionalnym Polski .Rozwój człowieka jest procesem biologicznym w toku którego, pod wpływem czynników wewnętrznych (endogennych) i zewnętrznych (egzogennych) dokonują się zmiany w strukturze i funkcjach organizmu człowieka.. Modulujący wpływ układu nerwowego i hormonalnego na odpowiedź immunologiczną Trzy układy integracyjne ustroju, nerwowy, hormonalny i immunologiczny, wywie-rają istotny wzajemny wpływ i współdziałają na różnych poziomach w mechaniz-Endogenne czynniki genetyczne nazwać można determinantami, określają one bowiem w chwili zapłodnienia, z góry i w zasadzie w formie nieodwracalnej, zasadniczo biochemiczne normy reakcji organizmu, a tym samym przebieg rozwoju w danych warunkach [Wolański, s. 57-58.zachowania wrogie..

W: Czynniki rozwoju człowieka.

W pewnych sytuacjach możemy zaobserwować niekorzystnie wpływy tego środowiska na rozwój człowieka.. Czynniki rozwoju człowieka.. Genotyp - zespó ł informacji genetycznej zawartej w DNA w chromosomach.. Dziecko starsze przystosowuje się łatwiej, gdyż ma większą potrzebę kontaktu społecznego, uznania, osiągnięć, aktywności, samodzielności i poznania.. Układ nerwowy - integruje i reguluje pracę pozostałych układów narządów.. Wśród nich można wyodrębnić cztery główne grupy: czynniki genetyczne, tzw. determinanty, czynniki paragenetyczne, tzw. stymulatory, czynniki środowisko-we(egzogenne), tzw. modyfikatory oraz tryb i styl życia, który wiąże się poniekąd zPlik Czynniki endogenne i egzogenne.doc na koncie użytkownika biologia12 • folder Biologia człowieka • Data dodania: 29 sie 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Wymienione pokrótce czynniki endogenne w dużej mierze utrudniają dzieciom z lekką niepełnosprawnością intelektualną proces adaptacji..

Wstęp do ekologii człowieka.

Ontogeneza czyli rozwój osobniczy człowieka zależy zatem od interakcji czynników środowiskowych i genetycznych.Endogenne czynniki genetyczne nazwać można determinantami, określają one bowiem w chwili zapłodnienia, z góry i w zasadzie w formie nieodwracalnej, zasadnicze biochemiczne normy reakcji organizmu, a tym samym przebieg rozwoju w danych warunkach.. Żekoński Z. i Wolański N. - Warunki społeczno-bytowe jako czynniki rozwoju człowieka.. Czynniki endogenne i egzogenne wzajemnie przeplatają się i uzupełniają w kształtowaniu rozwoju ontogenetycznego organizmu, Mechanizm : ze środowiska zewnętrznego docierają do organizmu różnego rodzaju bodźce, które wywołują określone reakcje (bodźce .Ontogeneza, rozwój osobniczy (gr.. W miarę .1 HUBERT KOTARSKI EGZOGENNE I ENDOGENNE CZYNNIKI ROZWOJU REGIONALNEGO.. Rozwój społeczno- gospodarczy kraju, na który mają wpływ liczne czynniki o charakterze endogennym i egzogennym, dokonuje się w regionach.. Niektórzy badacze mówią o jeszcze innym czynniku warunkującym rozwój, mianowicie o stylu życia danej osoby..

Czynniki endogenne i egzogenne występują we wzajemnie warunkujących się układach.

Może on zostać ograniczony, a nawet hamowany.. Czynniki endogenne paragenetyczne Jest to grupa czynników współdziałających, które .CZYNNIKI EGZOGENNE ROZWOJU CZŁOWIEKA Czynniki egzogenne w życiu pozapłodowym dzieli się na działające w następujących rodzajach środowisk: - środowisko biogeograficzne - modyfikatory naturalne; - środowisko społeczno - ekonomiczne - modyfikatory kulturowe.. Podczas oddziaływania tego typu czynników, dochodzi do kształtowania się fenotypu, czyli zespołu .Aminokwasy względnie egzogenne - są to aminokwasy, które mogą być syntetyzowane przez człowieka z innych aminokwasów egzogennych.. Środowisko biogeograficzne - otaczający nas świat zwierzęcy i .Czynniki wpływające na rozwój dziecka Endogenne i egzogenne Genetyczne (endogenne) - determinanty-zespół genów dziedziczonych po rodzicach.. Te przedstawione powyżej to jedynie zarys tego, co może w mniejszym lub większym stopniu kształtować przedszkolaka.Słowa kluczowe: region, turystyka, czynniki rozwoju .. Układ dokrewny (hormonalny) - wytwarza środowisko chemiczne.Czynniki egzogenne, czyli modyfikatory rozwoju.. Naukowe PWN, Warszawa, 2005.. Działanie czynników teratogennych w zależności od fazy rozwojowej, w której dany czynnik zadziałał, dzielimy na: - gametopatie, - blastopatie - 1.-15. dzień rozwoju, - embriopatie - 16.-60. dzień rozwoju,Ryc.. Tym bardziej istotna staje się optymalizacja ich w celu wspierania dziecięcej adaptacji.Nieswoiste czynniki endogenne i egzogenne regulujące odpowiedź immunologiczną 17.1.. Jest to właściwość nabyta i utrwalona w procesie rozwoju człowieka i na podstawie społecznego uczenia się, a polega jąca na częstych, nieadekwatnych do bodźca, reakcjach agresywnych o znacznym nasileniu występujących w stosunku do szerokiego zakresu obiektówspołecznych(Wójcik1977,s.10).Determinatory - czynniki endogenne, genetyczne, Stymulatory - czynniki endogenne paragenetyczne.. Rozwój ten określany jest w literaturze przedmiotu jako rozwój regionalny.z pracy magisterskiej Są to czynniki, które zmuszają osobnika do ciągłego przystosowywania się do zmieniających się warunków zewnętrznych.. Otóż na tę postać depresji cierpieć może np. człowiek będący w sile wieku, mający szczęśliwą rodzinę i odnoszący sukcesy w swojej pracy.Egzogenne i endogenne czynniki rozwoju regionalnego.. Przywołajmy jeszcze raz mikroekonomiczną zasadę wyrównywania się zysków (zero profit con-dition), z której wynika, że w warunkach doskonałej konkurencji (takie cechy ma, Endogenne i egzogenne warunki wzrostu dochodów producentów rolnychPrzebieg rozwoju dziecka jest regulowany przez liczne czynniki zarówno endo-genne, jak i egzogenne.. Jeśli małe dziecko żyje w warunkach, które uniemożliwiają mu wystarczająco częste i bliskie kontakty społeczne i uczuciowe z osobami .Środowisko zewnętrzne w sposób istotny wpływa na rozwój człowieka..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt