Charakterystyka zewnętrzna prądnicy
Dane znamionowe maszyn Dane znamionowe maszyn Prądnica synchroniczna .Bardzo ważną charakterystyką prądnicy jest charakterystyka zewnętrzna, czyli zależność pomiędzy wytwarzanym napięciem a prądem pobieranym przez silniki.. OCENA: Cel ćwiczenia.. Odpowiedz | Nowy temat #1 18 Lut 2015 23:25. reed111 reed111.. Charakterystyka zewnętrzna prądnicy synchronicznej U=f(I) przy Iw=const, dla różnych wartości współczynnika mocy cos Gdy przez uzwojenie twornika maszyny synchronicznej przepływa prąd, wówczas wartość napięcia na zaciskach maszyny ulega zmianie wskutek oddziaływania twornika i wskutek spadku napięcia w uzwojeniu twornika.11 Charakterystyka zewnętrzna dla prądnicy obcowzbudnej Przy badaniu prądnicy obcowzbudnej układ połączeń silnika nie ulega zmianie natomiast układ połączeń samej prądnicy przedstawiony jest na rys.4.7.. Paweł Witczak Materiały pomocnicze do wykładu Maszyny Elektryczne i Transformatory W dotychczasowych rozważaniach stosowano zasadę superpozycji, zakładając niezmienność indukcyjności maszyny.. Bardzo dziękujemy za zaproponowanie nowego tematu!. Uważamy przy tym, by nie wzrósł nadmiernie prąd .Charakterystyka techniczna ciągnika.. Wykonać pomiar charakterystyki zewnętrznej prądnicy, zwiększając prąd obciążenia I od zera do wartości maksymalnej występującej przy minimalnej możliwej do nastawienia wartości rezystancji odbiornika..

Charakterystyka biegu jałowego prądnicy.

Jeśli uzwojenie kompensacyjne jest tak dobrane, że całkowicie kompensuje oddziaływanie twornika, charakterystyka zewnętrzna przebiega wzdłuż prostej spadku napięcia na rezystancjach obwodu twornika.Rys.. W czasie pomiarów należy utrzymywać stałą wartość prądu wzbudzenia I F. Pomiary należyCharakterystyki zewnętrzne prądnicy synchronicznej.. Do zdefiniowania głównych cech urządzenia można posłużyć się 3 typami charakterystyk: obciążenia, zewnętrzna, regulacji.Prądnica - generator pradu elektrycznego..

Rys.2.Badanie prądnicy synchronicznej.

Rys. 10.7.1.2.1 Charakterystyka zewnętrzna n=f(I) 7.1.2.2 Charakterystyka momentu M=f(I) 7.1.2.3 Rozruch silnika 7.1.2.4 Regulacja prędkości obrotowej silnika szeregowego 7.1.3 Prądnica bocznikowa i obcowzbudna 7.1.3.1 Warunki wzbudzenia prądnicy samowzbudnej 7.1.3.2 Charakterystyka zewnętrzna U=f(It) 7.2. od tego, w jakiej formie dostarcza się energii i gdzie się ją odbiera).. Z tego co słyszałem to wcale nie jest taka liniowa zależność, że im większa prędkość obrotowa tym większa moc wygenerowana przez prądnicę i jest jakaś graniczna prędkość obr.. Prądnica obcowzbudna o danych: prędkość biegu jałowego w o =80 s-1, U o =240 V, .. sprawność 0,9, k R =0,33, n n =500 obr/min Wyznaczyć równanie charakterystyki zewnętrznej i naszkicować ją.. Przeznaczeniem ciągnika jednoosiowego "Dzik" była praca w leśnictwie, rolnictwie, w transporcie bliskiego zasięgu oraz napęd maszyn stacjonarnych (ciągnik posiada wyjście przekaźnika obrotów, obroty są uzależnione od włączonego biegu, żeby go użyć konieczna jest odpowiednia przystawka)..

Ustawiamy zadaną wartość napięcia prądnicy przy biegu jałowym U0.

Prąd wzbudzenia prądnicy obcowzbudnej nie zależy od prądu twornika.Wartość prądu w uzwojeniu wzbudzenia powinna być kontrolowana przez regulator wzbudzenia.Jako regulator ten może służyć specjalnie skonstruowany opornik o zmiennej .Rys.7.. Dotyczy.Pomiar charakterystyki zewnętrznej prądnicy 3 Charakterystyką zewnętrzną prądnicy synchronicznej nazywamy zależność napięcia wyjściowego w funkcji prądu pobieranego przez odbiornik U f (I ) przy stałej prędkości obrotowej n, stałym prądzie wzbudzenia I w i stałym współczynniku mocy cos ..

Napięcie prądnicy (bez obciążenia) jest proporcjonalne do obrotów.

Zadania z prac klasowych - Maszyny prądu stałego część 3 (Silniki prądu .Dzięki za odpowiedź.. W miarę wzrostu poboru prądu, napięcie wytwarzane przez prądnicę maleje, w związku z tym dla utrzymania stałej wartości napięcia stosuje się regulatory wzbudzenia.W prądnicy obcowzbudnej przyI const, wynosi 5 10 % ; jest ona tym mniejsza, im maszyna jest większej mocy.. Jednak dla większych wartości prądu wzbudzenia zaczyna odgrywaćW niektórych prądnicach dużych mocy mogą być zastosowane uzwojenia kompensacyjne.. Jeżeli alternator ma początek charakterystyki (I=0) dla 14V przy 1000 obr/min, to znaczy, że przy 500 obr/min będzie dawał tylko 7V, a przy 250 obr/min będzie dawał 3,5V - we wszystkich przypadkach z prądem obciążenia równym ZERO.. Przy stałej prędkości obrotowej indukowane napięcie jest proporcjonalne do strumienia głównego (E f = cΦ f), więc charakterystyka biegu jałowego ma taki sam przebieg, jak charakterystyka .Co to jest charakterystyka zewnętrzna prądnicy bocznikowej?. W oparciu o uzyskane wyniki pomiarów należy wykreślić w układzie współrzędnych prostokątnych charakterystykę zewnętrzną prądnicy przy stałym prądzie wzbudzenia i stałej częstotliwości.Prądnica - minimalne obroty.. Pomiary wykonujemy przy zwiększanym skokowo obciążeniu, poprzez zdalne załączanie re-zystorów Robc .. Po sprawdzeniu otrzymasz punkty!. Prądnica będzie pracować poprawnie, jeżeli wirnik prądnicy zostanie wprawiony w ruch oraz zostaną zachowane warunki samowzbudzenia.charakterystyka zewnętrzna prądnicy.. Poziom 7W prądnicach bocznikowych zmiana napięcia, przy przejściu prądnicy od pracy jałowej do obciążenia znamionowego, jest znacznie większa niż w prądnicach obcowzbudnych i wynosi ok. 8-M5°/o w odniesieniu do prądnic z biegunami zwrotnymi.Zależność U o przy n =const nazywa się charakterystyką biegu jałowego prądnicy (rys. 3).. Prądnica bocznikowa Prądnica bocznikowa jest prądnicą samo wzbudną.. Przy wyznaczaniu charakterystyki zewnętrznej prądnicy można również wyznaczyć jej charakterystykę wewnętrzną tj. zależność sem Etod prądu obciążeniowego It przy stałej prędkości i stałym prądzie wzbudzającym.8.5.. Celem ćwiczenia było zapoznanie się z własnościami maszyny synchronicznej oraz wyznaczenie jej charakterystyk.. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNA Badamy określony typ prądnicy (połączenie 1 lub 2 w obwodzie wzbudzenia).. Prądnicą badaną jest prądnica bocznikowa, której uzwojenie wzbudzenia przyłącza się do sieci prądu stałego.5..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt