Przeczytaj tekst i wybierz poprawne odpowiedzi str 76
Napisz w zeszycie tytuł dyktanda i swój wynik (liczba odpowiedzi poprawnych i błędnych).. Użyj wyrażeń z ramki lub własnych pomysłów-zeszyt ćwiczeń str. 65 ćw.. To z nim zmagali się maturzyści trzeciego dnia egzaminów.. odpowiedzi: 0 Cenę pewnego towaru podwyzszono z 450zl do 540zl a po sezonie obnizoono o taki sam procent o ile procent cena tego towaru po sezonie byla nizsza od ceny poczatkowej?. Z pozdrowieniami Zespół ekspertów CKE Język polski Wiązka 1.. Obliczamy masę cukru: 10%·300g=0,1·300g=30g.. W zadaniach (1- 5) z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Bezsprzecznie, matura to stresujące wydarzenie, zwłaszcza, jeśli w grę wchodzi nie tylko pisemna, ale i ustna odpowiedź.. W niektórych zadaniach podanych jest kilka odpowiedzi do wyboru, np. od A do F. Odpowiada im następujący układ na karcie odpowiedzi: Wybierz tylko3 Przeczytaj poniższy tekst.. i Przedszkole w Kurozwękach.. Publiczna Szkoła Podstawowa im.. Edukacja matematyczna ćwiczenie .- przeczytaj rozdział 5 str. 122- 127, - zapamiętaj daty przedstawione na osi czasu, - wypisz przyczyny i skutki wypraw krzyżowych, przyjrzyj się mapie str. 124 korzystaj z polecenia 1, 2, 3, - przeczytaj apel papież Urbana II str. 123 i odpowiedz na polecenia pod tekstem źródłowym, - wypisz zakony rycerskie,Matura 2017.. 1.podręcznik str. 115 ćw..

Przeczytaj tekst i wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-4.

Przeczytaj tekst na str. 74. i wypisz z niego przykłady zdań do każdego z powyższych podpunktów, a następnie je przetłumacz.. Zapraszamy Państwa do pobrania bezpłatnych materiałów uzupełniających do podręczników wydawnictwa Macmillan.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. 3.Przeczytaj ogłoszenia 7.1.-7.4. odpowiedzi: 1 Więcej zadańStrefa ucznia.. Angielski - podstawa, czyli matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym.. Odpowiedz na pytania dotyczące tekstu- zeszyt ćwiczeń str. 72 ćw.. Polecenie brzmi: Posłuchaj rozmowy, przeczytaj zdania i wybierz poprawną odpowiedź, a następnie napisz ją w zeszycie.Podręcznik str. 24,25 , przyjrzyj się ilustracjom i odpowiedz na pytania do niej.. W zadaniach 1.-4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. 3.Wykonaj i zapisz w zeszycie zdania 4/115 i sprawdź z nagraniem swoje odpowiedzi [3.41].. 5) str. 83/7: dopasuj zdania 1-5 do tematów w zadaniu 6 (a-i) str.83/8-9: wybierz 4 tematy z listy w zadaniu 6 i opisz swoje miasto/wieś.. Edukacja polonistyczna- ćwiczenia do tematu :Ruch w miescie".str.24,25.. Wejdź na stronę .. 4.odpowiedź jest poprawna.. Zapisz czasowniki z ramki 4/115 wraz z tłumaczeniem [słownik 119].. Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec Rudy został aresztowany o świcie, a już około godziny siódmej alarmowo zwoływali się jego przyjaciele..

Przeczytaj tekst i wybierz poprawne odpowiedzi- zeszyt ćwiczeń str. 72 ćw.

Zrób zadanie 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń (str. 66).. Napisz e-mail do kolegi, w którym zaproponujesz mu wzięcie szczeniaka.. Wykonaj zadanie 5 str. 73 w podręczniku.. Temat: Relacje Polsk z sąsiadami.. Ta tablica wyników została wyłączona, ponieważ Twoje opcje różnią się od opcji właściciela zasobu.Przeczytaj tekst o mieszkaniu poza domem i wybierz poprawne odpowiedzi w ćw.. Wykonaj w zeszycie zadania znajdujące się pod tekstem: zad.. Język angielski - rozszerzenie [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE] - to tutaj znajdziecie wszystko, co powinniście wiedzieć po egzaminie.. 5.Wykonaj w ćwiczeniach zadanie 1/105.W oparciu o informacje zawarte w nagraniu, wybierz prawidłową odpowiedź a, b lub c i zapisz ją w zeszycie (Nie przepisuj całych zdań!).. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy przygotowaniu się do matury na język angielski - zadania i zbiory ćwiczeń maturalnych z poprzednich lat, z objaśnieniami pomogą Ci być gotowym na każde pytanie.II.. Wybierz literę A,B lub C.. Zeszyt ćwiczeń : str.66, zad.1,2,3,4.. Piątek, 20.03.2020 r. Podręcznik G str.42 - wysłuchaj nagrania, poćwicz dialogi..

4.Posłuchaj nagrania [3.42] i wybierz poprawne odpowiedzi w zadaniu 5/115.

włoski 2020-10-14 10:51:44Potrzebuję pomocy z ułamkami dziesiętnymi!. Stefana Żeromskiego.. Poprawna odpowiedź PP WyjaśnieniaZespół Placówek Oświatowych.. A Zadanie 8.. Jeżeli powiedzą, że nie - postaraj się ją poprawić: przeczytaj odpowiedź przykładową, napisz ją swoimi słowami, zastanów się, czy możliwe byłoby inne ujęcie tematu.. Wybierz jedno dyktando dla klas 4-6 i uzupełnij je.. I z nami sprawdziciePrzeczytaj teksty.. Przeczytaj zdania i spróbuj wywnioskować jakie obrażenia odniósł Joe np. 1.. Kliknij przycisk Udostępnij, aby ją upublicznić.. W ramach powtórki do egzaminu należy wejść na stronę CKE.Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Język niemiecki Zadania i rozwiązania: Język niemiecki.. Ta tablica wyników została wyłączona przez właściciela zasobu.. Trwa matura 2016.. Los uderzył w kogoś specjalnie im bliskiego.. Byli poruszeni w najwyższym stopniu.. Edukacja matematyczna : str. 12 i 13.. Zadanie 1.. (0-4) Przeczytaj teksty.. odpowiedzi: 1 Napisz program w Python ,który wczyta 10 liczb do listy?. Nie używaj korektora.. Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń str.97- 100, zad.1- 6.. Czuli wzburzenie i pustkę, jakby się coś urwało, skończyło, uleciało.Przeczytaj tekst w podręczniku str.160- 167..

Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.

Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.. Uwaga!. Odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowym.str.83/5: przeczytaj ulotkę: My town, str.83/6: przeczytaj i wpisz do zeszytu informację o akapicie i dopasuj 4 tematy (wybierz z listy a-i) do 4 akapitów w tekście (zad.. K .3 Przeczytaj poniższy tekst.. 6a - 21 maja o godz. 10.00 Test z rozdziału 7Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.. Zad.3 Na stronie z podręcznika umieszczonej poniżej, spójrz na zadanie 10 str.88.. Materiały te stanowią wsparcie dla rodziców i opiekunów, którzy pragną pomóc dziecku w nauce języka angielskiego w domu.Mamy 300g roztworu cukru o stężeniu 10%, co oznacza, że 10% tej masy stanowi sam cukier, a reszta to woda.. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.. OdWykonaj zadanie 3 str. 73.. Środa, 25.03.2020 r. Podręcznik, J str. 45 - wybierz poprawne słowo i przepisz tekst do zeszytu.. Piątek Pracujemy z podręcznikiem na str.26,27.Przeczytaj tekst i przepisz wybrany fragment do zeszytu na ocenę .. Zeszyt ćwiczeń, G1 str.61- wykonaj komiksy i wpisz podane zwroty.. Przeczytaj tekst w podręczniku str.168- 172 - opisz stosunki Polski z sąsiadami, - wymień przykłady współpracy Polski z sąsiadami, - znaczenie euroregionów1.Posłuchaj [3.40] i wybierz poprawną odpowiedzi w zadaniu 2/115.. W zadaniach (1- 5) z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Dopasuj czasowniki 1- 6 do wyrażeń- zeszyt ćwiczeń str. 72 ćw.. Teksty do zadań od 1. do 4. zostaną odtworzone z płyty CD.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego ogłoszenia.. Można wzorować się na zadaniu 5.przeczytaj tekst na glos.. ul. Szydłowska 9, 28-200 Staszów, woj.5.. *Dodatkowo wykonaj Faltprojekt „Klassenfahrt" - podr..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt