Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej ortografia
Jana Liszewskiego w Olsztynie realizowana była innowacja pedagogiczna z języka angielskiego pt. "Przyjaciele z NET-u".. 2 Sprawozdanie z realizacji innowacji „Mały programista" .. ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁOMAZACH „RADOSNY ŚWIAT ORTOGRAFII" INNOWACJA PROGRAMOWO - METODYCZNA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.. Innowacja została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 6 im.Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej „ Książeczka na skrzydełkach"- program edukacji czytelniczej, realizowanej w Przedszkolu Miejskim Nr 39 w Olsztynie za okres od 01.. Czas realizacji: od 1 października 2014r.. Bydgoszcz 1992; E. Polański: Dydaktyka ortografii i interpunkcji.. Od dwóch lat 15 września, w tym roku 16 września obchodziliśmy International Dot Day , czyli Międzynarodowy Dzień Kropki .. RODZAJ INNOWACJI : metodyczna (oparta na kartach pt. Warszawa 1995;Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej Programowanie na lekcjach zajęć komputerowych w klasach 1-3 szkoły podstawowej „Programuję, więc myślę w klasach 1-3" Informacje o szkole: Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im.. Zdjęcie 25 Ortografia.. Dyrektor: mgr Małgorzata Szuba.. Bo lubię.". ZAKRES INNOWACJI: Innowacją zostaną objęci uczniowie klas II, III, IV i V Szkoły Podstawowej im.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „WIELKIE WIOSENNE DNI Z ETWINNING" Innowacją zostały objęci uczniowie klas III i VI szkoły podstawowej..

Autor i realizator innowacji: mgr Ewa Domańska - Habuda .

Informacja o szkole: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kopernika 13. powiat lidzbarski.. 18Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 Temat innowacji: „Kolorowo, ciekawiej z uśmiechem na twarzy… obchody nietypowych świąt w przedszkolu" Autorzy innowacji: Emilia Ziętkowska, Anna Wójtowicz Założenie innowacjiInnowacja pedagogiczna w nauczaniu ortografii języka polskiego z wykorzystaniem ogólnopolskiego programu Insta.Ling dla Szkół Temat: „Ćwiczenie czyni mistrza" Autor innowacji: mgr Małgorzata Zińczuk nauczyciel języka polskiego Czas realizacji: rok szkolny 2017/2018 ( i dalsze lata) Adresat innowacji: uczniowie klasy 4-6 Szkoły Podstawowej nr 23 i. gen.INNOWACJA PEDAGOGICZNA „ Ciekawy świat ortografii " Szkoła Podstawowa nr 1 Autor: mgr Anna H. Innowacja realizowana będzie w klasie III a (rok szkolny 2016/2017) Termin wprowadzenia i czas trwania innowacji: 03.10.. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOMAZACH - SZKOŁY FILIALNEJ W STUDZIANCE Poszerza treści zawarte w programie edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej „Wesoła szkoła i przyjaciele", autorstwa Jadwigi Hanisz, wyd.Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej „W szkole, miłe towarzystwo, ruch i zabawa to podstawa a w sieci bezpieczeństwo dzieci" Autorzy innowacji: Monika Napiórkowska, Marek Dyrda..

Innowacja ta odbywała się w ramach zajęć pozalekcyjnych, w I okresie w wymiarzeSprawozdanie z przebiegu innowacji pedagogicznej „Razem uczmy się języka angielskiego" 1.

2017 r. Data sporządzenia sprawozdania: 30.. Z wykorzystaniem bezpiecznych mediów elektronicznych i platformy internetowej programu eTwinning, która gromadzi uczniów i nauczycieli z całej Europy zrealizowali projekt „Great .Powinniśmy ucieszyć się z faktu, że wszystkie kroki dotyczące wdrażania innowacji w szkołach zostały wg nowej ustawy bardzo uproszczone: zniesiono bowiem konieczność zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu oraz; zniesiono wymagania formalne warunkujące rozpoczęcie działalności innowacyjnej.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Nazwa innowacji „ŻYJ ZDROWO W ZGODZIE Z PRZYRODĄ" Imię i nazwisko autora (autorów) innowacji Lucyna Pietras Czas trwania innowacji 15 października 2015 - 24 czerwca 2016 Zasięg Innowacja objęła grupę przedmiotów (przyrodę, j. polski, WOS,Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej numer IP.4/2016 Programowanie - nietrudne zadanie Autorzy: Małgorzata Kuczma Jolanta Lubojemska Olsztyn 2017SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 Temat innowacji: „Zastosowanie wysokiej technologii we wspomaganiu procesu komunikacji niewerbalnej wychowanków z wieloraką niepełnosprawnością"Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej: „Czytam..

Na koniec roku szkolnego 2017/2018 zostało przedstawione sprawozdanie z realizacji innowacji, uzyskanych wynikach i wnioskach Radzie Pedagogicznej w dniu 29.06.2018.

Zakres innowacji: innowacja przeznaczona była uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (II etap edukacyjny, kl.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „Przyjaciele z NET-u" W roku szkolnym 2017/18 w Szkole Podstawowej nr 29 im.. Rodzaj innowacji .Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej z programowania prowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu w roku szkolnym 2016/2017 .. z programowania „Programuję - uczę się i bawię" oraz Robotyka Lego Małgorzata Wilkołazka.sprawozdanie z przeprowadzonej innowacji, analiza i weryfikacja zgromadzonych informacji zostaną przedstawione Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły.. Innowacja ta została pozytywnie zaopiniowana przez Dyrektora Szkoły, metodyka nauczania zintegrowanego, Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej numer I.61/16 Mały programista - zajęcia komputerowe Autorzy: Judyta Lipińska Paulina Kowalska Olsztyn 2017 .. Jaksprawozdanie z innowacji pedagogicznej w ramach realizacji projektu edukacji regionalnej „ocaliĆ od zapomnienia edycja i „moja miejscowoŚĆ - moja szkoŁa" rok szkolny 2014/2015 czerwiec 2015Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej „Pomysł na wagę złota" W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęto realizację innowacji pedagogicznej „Pomysł na wagę złota" autorstwa Wioletty Kucharskiej i Jolanty Wiszniewskiej - Celińskiej, przyjtej ęuchwałą Nr 4/2016/2017 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół„Z ortografią za pan brat" Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej ..

Był dostosowany do uczniów zdolnych, mających duży potencjał twórczy i możliwości poznawcze.W czerwcu 2018 przygotowałam pisemne sprawozdania z realizacji innowacji.

Rodzaj innowacji: Innowacja dotyczyła nowatorskich rozwiązań metodyczno-organizacyjnychOpracowanie innowacji pedagogicznej w klasach I - III: "Ortografia to zabawa" W marcu 2003 r. opracowałam innowację pedagogicznej: "Ortografia to zabawa".. Ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I - III - innowacja realizowana w klasach I a, I b przezmgr Urszulę Szafron i mgr Klaudię Kapek - Cofałę; INNOWACJE PEDAGOGICZNE REALIZOWANE W ROKU 2018/20191 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Dokument rysowany światłem zajęcia z fotografii AUTOR INNOWACJI: mgr Małgorzata Iwańska-Sarnat ADRESAT INNOWACJI: uczniowie koła fotograficznego kl. 5-6 PLANOWANY TERMIN REALIZACJI INNOWACJI: od października 2017 do maja 2018r.Sprawozdanie z realizacji projektu edukacji przyrodniczej pn. „Klub Młodego Odkrywcy - Przyrodnika SALAMANDRA" (innowacja pedagogiczna) Innowacja pedagogiczna „Klub Młodego Odkrywcy - Przyrodnika SALAMANDRA" realizowana była w roku szkolnym 2014/2015 w II półroczu.Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej - Dzień Kropki Międzynarodowy Dzień Kropki - święto kreatywności , odwagi i zabawy.. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej „Supraśl - moja mała Ojczyzna" w latach 2016-2018sprawozdania ewaluacyjnego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowujących pracę szkoły w danym roku szkolnym.. Opiekunowie: Katarzyna Zakrzewska, Anna Zawadzka.. Marii Dąbrowskiej w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 im.Sprawozdanie z realizacji programu innowacyjnego „Obserwując, eksperymentując i doświadczając poznajemy tajemnice przyrody".. 2016 r. - 30.05.2017 r. Rodzaj innowacji: organizacyjno - metodyczna Idea innowacji: Innowacja „ Ciekawy świat ortografii " ma na celu poprzez zabawę, gry i .innowacji pedagogicznej „Ortografia z humorem" AUTORZY INNOWACJI : mgr Iwona Czopek, mgr Hanna Matusiak..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt