Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego 2020
1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docRok szkolny 2019/2020, 2018/2019.. Kącik rodzica.. SPRAWOZDANIE Z GIMNASTYKI .Pedagog szkolny jest bardzo ważną osobą także dla nauczycieli pracujących w danej placówce, ponieważ zadania, jakie wypełnia w swojej pracy to między innymi: wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych, jak również rozpoznawanie trudności z nauką uczniów oraz kierowanie ich na testy psychologiczne.Najwięcej uczniów korzysta z zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i korekcyjno - kompensacyjnych.. Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły.. Plan pracy psychologa i pedagoga szkolnego na rok szkolny 2019/2020 powstał w oparciu o przepisy prawa oświatowego, obowiązujące dokumenty wewnątrzszkolne, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020 oraz wnioski i rekomendacje z realizacjipracy pedagoga, w którym ujmowałam zadania niezbędne do realizacji (zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o zadaniach pedagoga szkolnego), główne kierunki pracy na bieżący rok szkolny, planowałam czynności związane z organizacją warsztatów, szkoleń prowadzonych przez specjalistów..

Kalendarz roku szkolnego.

Piątek: 9.05 - 12.40.. 1. Rozpoznawanie potrzeb, warunków życia i nauki uczniów klas pierwszych [analiza dokumentów, rozmowy indywidualne, wywiadyCzas pracy pedagoga szkolnego reguluje art. 42 ust.. ZADANIA SPOSÓB REALIZCJI TERMIN KLASA / TYP SZKOŁY OSOBY WSPOMAGAJĄCE 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.. W wymiarze czysto formalnym służy opracowaniu pisemnego sprawozdania z realizacji działań zaplanowanych na początku roku szkolnego.Praca pedagoga szkolnego : zadania i obowiązki, uregulowania prawne, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, diagnoza,scenariusze zajęć, instytucje współpracujące.. Rekrutacja.. Sprawozdanie wychowawcy klasy I-III.. Poradnictwo i konsultacje dla nauczycieli: W ramach poradnictwa i konsultacji prowadzonych dla wychowawców, nauczycieli oraz innych pracowników .Sprawozdanie z pracy zdalnej - a po co to komu?. O SZKOLE.. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. To jest bardziej niż pewne, że dokumentacji w naszej pracy nie brak.Roczne sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego powinno uwzględniać wszystkie aspekty jego pracy w danym roku szkolnym, w tym także analizę działań podejmowanych w formie zdalnej.. Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, ..

Arkusz analizy własnej pracy.

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji .Prezentowane sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego jest rocznym podsumowaniem i może być wykorzystane w każdym typie szkoły.. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Bodzentynie.. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych .Podstrony Szkoły Podstawowej im.. Ocena stopnia realizacji.. Pedagog szkolny Sprawozdanie z działań podjętych w roku szkolnym 2018/2019 w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego.Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego Pobierz Dodał: Sylwester Byzdra (admin) Data dodania: 07 Nov 2016 Rozmiar: 33.5 KB Pobrań: 161 Data dodania:Plik Pedagog szkolny.doc na koncie użytkownika kaskawawrzyniak • folder Z pracy pedagoga szkolnego • Data dodania: 19 cze 2014Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 W SOSNOWCU..

Scenariusze zajęć i karty pracy na terapie pedagogiczne.

Kazimierz dnia październik 08 2020 · 2 komentarze · 1889 czytań .Plan pracy psychologa i pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2019/2020.. Służenie radą i pomocą nauczycielom wydającym opinie o uczniach potrzebujących pomocy specjalistycznej.Portal dla pedagogów szkolnych, nauczycieli specjalistów i wychowawców.. 1 Realizacja zadań z Programu profilaktyki 1 Prowadzenie ogólnych działań diagnostycznych dotyczących uczniów 2 .Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego za i semestr.. Jeśli takich wytycznych nie ustalono, należy kierować się przede wszystkim zapisami zawartymi w planie pracy.2 Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego Strona 2 z 5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (ze zm.).. przerwa 15 min 1.. RADA RODZICÓW.. 8.55-9.40 / przerwa 10 min1 KROK Czynności przygotowawcze.. Niniejsze sprawozdanie obejmuje działania wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.plan pracy na rok szkolny 2018/2019, zawierający zamierzenia sprzed 10 miesięcy, do których teraz należy się odnieść, osobno wynotować zadania zrealizowane, a niezrealizowane uwzględnić w sprawozdaniu we wnioskach; dziennik pracy pedagoga szkolnego, w którym rejestrowaliście codziennie wykonywane czynności zawodowe, dzięki czemu .Godziny pracy pedagoga szkolnego 2020/2021 | Procedury bezpieczeństwa w gabinecie pedagoga - COVID ..

Czas pracy pedagoga ...SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO.

7 pkt 3b Karty Nauczyciela.. Zgodnie z tym przepisem pensum pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, nie może przekroczyć 22 godzin tygodniowo.. SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH.. Co do zasady wytyczne w tym zakresie powinien ustalić dyrektor szkoły.. ebooka "Dokumentacja dotycząca ucznia w roku szkolnym 2020/2021; raz w tygodniu - porady pedagogiczne, prawne oraz omówienie najważniejszych zadań nauczycieli specjalistów .. SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 pedagog szkoły realizował zadania wynikające z planu pracy, a także programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły.. Są one planowane na podstawie wykazu uczniów z poszczególnych klas sporządzonego przez pedagoga i psychologa szkolnego w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w oparciu o opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.PEDAGOG SZKOLNY Start; AKTUALNOŚCI; NASZA SZKOŁA.. Ocena realizacji podjętych zadań: Zadanie.. Sprawozdanie finansowe za 2018 r. jest udostępnione na stronie BIP Urzędu Miasta Sosnowiec.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 Samorząd Uczniowski współdziała z dyrekcją i nauczycielami.. Janusza Korczaka w Kleszczowie.. Sprawozdanie wychowawcy 0-PP.. 8.00-8.45 / przerwa 10 min 2.. Podręczniki.. W trakcieSzkolny wykaz programów nauczania 2020 - 2021 Kalendarz roku szkolnego 2020 - 2021 Samorząd uczniowskiśroda, 21 czerwca 2017 09:35 Sprawozdanie z pracy pedagoga w roku szkolnym 2016/2017 Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym oraz przydzielonym zakresem obowiązków na stanowisku pedagoga w roku szkolnym 2016/2017 praca koncentrowała się wokół następujących obszarów: Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z ustaleniami podjętymi w rocznym planie pracy.Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z ustaleniami podjętymi w rocznym planie pracy.. Wcale się nie cieszę, że w pedagogicznej rzeczywistości zjawił się nowy dokument.. W roku szkolnym udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć, które wynikały z .. 2000-2020: Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies.. Złożenie sprawozdania z .Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego - I semestr Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym oraz przydzielonym zakresem obowiązków na stanowisku pedagoga, praca koncentrowała się wokół następujących obszarów: I. za rok szkolny 2017/2018.. ŚWIETLICA; STOŁÓWKA; ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt