Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej
Ponadto wnioski kierowane są do innej instytucji.. Organ, do którego kierowany jest wniosek: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ul. Sixta 17 43-300 Bielsko-Biała A.. ZAKRES I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU A.1.. Wniosek taki musi być spełniać wymagania nałożone przepisami.. Wskazania niejednolitego stosowania przepisów w określonych .Wniosek jest płatny.. Wysokość, sposób uiszczenia i zwrotu opłaty".Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien zawierać w szczególności uzasadnienie wydania takiej interpretacji, a w tym określać zagadnienie budzące wątpliwości łącznie z przytoczeniem przepisów prawa podatkowego oraz wskazywać na niejednolite stosowanie ww.. Wybierz typ dokumentu.. RODZAJ SPRAWY1 stycznia 2012 r. zaczął obowiązywać nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji ogólnej ORD-OG oraz załącznika ORD-OG/A.. Wybierz.. MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU A.1.. Co jeszcze warto wiedzieć o interpretacjach ogólnych?Formularze do druku.. W drodze powyższych rozporządzeń z dniem 1 marca 2017 zmianie ulegają: ORD-OG - wniosek o wydanie interpretacji ogólnej, ORD-OG/A - załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej,Wielu wnioskodawców pomyłkowo składa wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej na druku ORD-OG (dotyczącym interpretacji ogólnej) lub składa podanie w innej sprawie.. Co istotne, pytanie podatnika może dotyczyć stanu obecnego lub zdarzenia przyszłego (np. przedsiębiorca może zadać pytanie dotyczące transakcji handlowej, której dokonanie dopiero planuje), przy czym wydanie .Podmiot zamierzający złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej powinien sprawdzić, czy jego wątpliwości nie zostały już rozstrzygnięte w interpretacji ogólnej.Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku na rachunek bankowy KIS..

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej, składany jest na odpowiednim formularzu.

W sprawie pozostawienia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.. Organ, do którego kierowany jest wniosek: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ul. Teodora Sixta 17 43-300 Bielsko-Biaław sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek Na podstawie art. 14a § 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201) zarządza się, co następuje:Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U.. Wydana przez Ministra Finansów ogólna interpretacja podatkowa pomocna jest przy rozbieżności stanowisk organów podatkowych, a także w przypadku kontrowersyjnych przepisów podatkowych.. Jeśli opis twojej sytuacji jest za długi i nie mieści się we wniosku, dokończ opis w załączniku do wniosku, kopię dowodu wpłaty albo potwierdzenia przelewu za wydanie interpretacji indywidualnej.Z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej prawa podatkowego zgłosić się może każdy podatnik..

Jeżeli podatnik zastosował się do interpretacji ogólnej - nie może ponieść z tego tytułu szkody.

Trzeba w nim opisać konkretną sytuację, w której przepisy prawa podatkowego były różnie zastosowane, wskazać organy wydające odmienne decyzje, daty wydania i sygnatury postanowień, decyzji lub interpretacji, w których w takim samym .§ 5.. Na 199 złożonych wniosków 83 nie dotyczyło wydania interpretacji ogólnej" - wskazała rzeczniczka.Osoby składające obecnie wnioski o wydanie interpretacji muszą pamiętać o kilku zmianach.. Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej podlega zatem opłacie w wysokości 40 zł od każdego przedstawionego zdarzenia.W tym samym czasie wniosek o wydanie interpretacji złożył szwagier pana Jana.. Numer rachunku bankowego jest również umieszczony na nowych wzorach wniosków ORD-IN, w części „F.. Należy także wskazać przepisy prawa podatkowego wymagające .Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowe może zostać złożony przez każdy podmiot prawa, zarówno przez osobę fizyczną (prowadząca i nieprowadząca działalności gospodarczą) tak osobę prawną (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna) a także przez jednostkę organizacyjną będąca lub mogąca .Wniosek o taką interpretację również dostępny jest na stronach internetowych resortu finansów..

Przede wszystkim wskazanie przepisów prawa podatkowego wymagających wydania interpretacji.

ORD-WS Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej z załącznikami.pdf ( 518 KB ) ORD-OG Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej z załącznikami.pdf ( 463 KB ) Karta usługi - uzyskanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego - obowiązuje od 1 czerwca 2017 r.pdf ( 837 KB )ORD-OG WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ Podstawa prawna: Art. 14a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201), zwanej dalej „ustawą - Ordynacja podatkowa".. W tym miejscu znajdziesz formularze, które możesz wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do urzęduSkutki wydania interpretacji ogólnej dla podatnika.. Podatnik może się powołać na interpretację ogólną w: postępowaniu o wydanie interpretacji indywidualnej,Interpretacje ogólne - wniosek.. MIEJSCE, ZAKRES I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU A.1 .. ORGAN, DO KTÓREGO KIEROWANY JEST WNIOSEK Zaznaczyć właściwy kwadrat: 4.. Interpretacja ogólna nie jest wiążąca dla podatnika.. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn.. Dyrektor Izby Skarbowej w BydgoszczyWniosek o wydanie interpretacji podatkowej składa się na urzędowym formularzu ORD-IN do Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej (ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko Biała).. Wnioskodawca jest zobowiązany przede wszystkim przedstawić szczegółowy opis zagadnienia..

W 2012 roku każdy zainteresowany podmiot może wystąpić do Ministra Finansów o wydanie interpretacji ogólnej.

Formularz wniosku został określony w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku.w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczania opłaty za wniosek (Dz.U.. Dyrektor Izby Skarbowej w BydgoszczyWNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ Podstawa prawna: Art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn.. Autor interpretacji:wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wydrukuj wzór wniosku, a potem wypełnij go ręcznie.. Nowe druki ORD-OG i ORD-OG/A zostały wprowadzone .kopię dowodu wpłaty lub potwierdzenia przelewu za złożenie wniosku, wniosek o wydanie interpretacji ogólnej - otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wydrukuj, a potem wypełnij.. Określono nowe druki ORD-IN i ORD-WS.. Zgodnie z art. 14a § 9 o.p.w sprawach dotyczących wydania interpretacji ogólnych na wniosek stosuje się odpowiednio m.in. art. 14f o.p., dotyczący opłaty od interpretacji indywidualnej.. We wniosku: opisz zagadnienie, w odniesieniu do którego, twoim zdaniem, różnie zastosowano przepisy prawa podatkowego.Data wydania interpretacji od: Data wydania interpretacji do: Typ dokumentu: Interpretacja indywidualna Interpretacja ogólna Broszura Orzeczenia sądów i trybunałów Inny.. Postanowienie nie zawiera danych identyfikujących stronę postępowania, w którym wydano decyzję, postanowienie lub interpretację indywidualną, wskazaną we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej.Zwrot opłaty następuje w terminie 7 dni od dnia opublikowania interpretacji ogólnej.. Załączniki do formularza: ORD-OG/A (2) Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej; Cechy formularza: on-line.ORD-OG WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ Podstawa prawna: Art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn.. przepisów podatkowych w decyzjach, postanowieniach czy .Interpretacja ogólna może być wydana na wniosek lub z urzędu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt