Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego język angielski
Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA Pobierz (docx, 41,1 KB)Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Pobierz (doc, 185,0 KB) Podgląd treściSprawozdanie nauczyciela mianowanego z realizacji planu rozwoju zawodowego ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (01.09.2017r.-31.05.2020r.). Przez trzy lata realizowałam zamierzenia zamieszczone w moim planie rozwoju zawodowego i uwzględniając wszystkie moje działania zaplanowane i niezaplanowane w tym okresie napisałam sprawozdanie z realizacji tego planu rozwoju.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela języka angielskiego i plastyki, ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego za okres stażu od 01.09.2015 do 31.05.2018r.. Gwarancja aktualności poradników.. Plan awansu .Warszawa, 1 czerwca 2012 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Magdalena Kiliś Nauczyciel kontraktowy Zespół Szkół Sportowych nr 50 im..

• Napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

WPROWADZENIE Jestem nauczycielem mianowanym, zatrudnionym w Szkole Podstawowej im.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. §8 ust 2. pkt 1)uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,1.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko Magdalena Kruk Szkoła Gimnazjum nr 7 ul. Krasińskiego 7 w Lublinie Stopień awansu zawodowego nauczyciel kontraktowy Nauczany przedmiot język angielski Posiadane kwalifikacje magister .- Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Czerwiec 2019 Sprawozdanie 4.. Doskonalenie i tworzenie własnego warsztatu pracy - Opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych, w tym do zajęć z języka angielskiego - Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela języka angielskiego, ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego (wrzesień 2012- maj 2015) Wstęp Jestem nauczycielem mianowanym, zatrudnionym w Zespole Szkół nr 4 we Wrocławiu.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego - język angielski..

OstródaSprawozdanie z realizacji stażu n-la mianowanego (2020-10-18) ...

Mikołaja Kopernika Ul. Pomorska 150 70-001 Szczecin Wstęp Jestem nauczycielem mianowanym .sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego - moniki boskovic ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ nauczyciela dyplomowanego Wprowadzenie Z dniem 1 września 2008 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, poprzedzony uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego w lipcu 2006 r.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (01.09.2017r.- 31.05.2020r) Beata Woronowicz.. Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z ich realizacji zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela dyplomowanego zawartymi w Rozporządzeniu MEN i S z dnia 1.12.2004r.Awans zawodowy nauczycieli - poradniki autorstwa doświadczonych ekspertów d/s awansu.. 2.Analizując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w Planie Rozwoju Zawodowego.. Sprawdzanie teczki na dyplomowanego.. Pracę w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa .8. czerwiec 2009 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie.Tymczasem w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli w § 3 zawarto informację o tym, że należy złożyć dyrektorowi wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju, a w §7.1 wskazano powinności nauczyciela.Zespół Szkół w Bakałarzewie SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Elżbieta Stankiewicz Sprawozdanie opracowane za okres stażu od 01.09.2010 do 31.05.2013 Przedmioty nauczane: język angielski Opiekun stażu: mgr Marta Traczkowska Suwałki, czerwiec 2013 WSTEP Nazywam się Elżbieta Stankiewicz.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego..

Plany rozwoju zawodowego, sprawozdania, opisy i analizy.

• Gromadziłam dokumentację (świadectwa, zaświadcznia, projekty, programy, scenariusze, kospekty zajęć, itp.).. stażu dla nauczycielek stażystek z Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach o specjalności nauczanie początkowe z językiem angielskim.. Współpraca z opiekunem stażu, panią mgr ., pomogła mi w realizacji zadań planu rozwoju zawodowego.Katalog Lidia Grządziel, 2012-08-16 Wysoka Język angielski, Sprawozdania Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanegoJestem nauczycielką języka angielskiego pracującą w świetlicy.. OstródaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.mgr Krzysztof Krauza - nauczyciel mianowany Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju str. 1 SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO Wstęp W okresie odbywania stażu, realizując plan rozwoju zawodowego, uwzględniłem specyfikę, typ i rodzaj szkoły, programy szkolne (koncepcję pracy ..

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

• Planuję złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne - czerwiec 2017.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2016 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.nauczyciel mianowany języka angielskiego .. tą wiedzą dzieliłam się także z nauczycielami stażystami np. przy pisaniu planu rozwoju zawodowego.. Janusza Kusocińskiego w Warszawie wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym obszar nauczania: język angielski czas trwania stażu .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego mgr Zuzanna Siwek-Jacoszek nauczyciel mianowany Nauczany przedmiot: język angielski Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2014 Data zakończenia stażu: 31.05.2017 Miejsce zatrudnienia: III Liceum Ogólnokształcące im.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego (liceum) .. (2020-09-29) Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt