Przeczytaj tekst które z podanych odpowiedzi ac poprawnie go uzupełniają if visiting
Na tej podstawie zdecyduj, które z podanych zdań (10.1.-10.3.). Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. UWAGA!. Zakreśl literę A, B albo C.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. (3 pkt) Przeczytaj tekst i przeanalizuj obrazki.. B. in a .Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Język niemiecki Zadania i rozwiązania: Język niemiecki.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, by otrzymać logiczny i˙gramatycznie poprawny tekst.. Tekst MÓJ ZAUŁEK jest przykładem reportażu, ponieważ autor A. odtwarza przebieg opisywanych zdarzeń, cytując relacje uczestników.. FBezpłatna usługa Google szybko przetłumaczy słowa, wyrażenia i strony internetowe z polskiego na ponad 100 innych języków i odwrotnie.Nie tylko zapewnimy Ci poprawnie odrobioną pracę domową, ale też poznasz zasady oraz sposoby na rozwiązywanie kolejnych zadań już całkowicie samodzielnie.. Angielski - podstawa, czyli matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3. są prawdziwe (TRUE), a które fałszywe (FALSE).. 🎓 Z podanych odpowiedzi A-C wybierz tę, która poprawnie uzupełnia luki.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.

Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Zakreśl literę A, B, C lub D.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Angielski - ten język maturzyści zdają w poniedziałek, 8 maja.. It hasPrzeczytaj teksty.. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.. Wstawione słowa zostały pogrubione w tłumaczeniu.. Każde zadanie z angielskiego w naszym serwisie zostało wykonane przez nauczyciela języka angielskiego, lub osobę, która zna go perfekcyjnie.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. B. formułuje na podstawie faktów tezę, którą potem uzasadnia argumentami.1 Przeczytaj tekst.. Nie używaj korektora.. Uzupełnij luki 1-4, wybierając jedną z podanych możliwości a,b lub c, tak aby otrzymać logiczny, spójny i poprawny językowo teksPRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. Odpowiedzi i arkusz CKE z poziomu podstawowego .Egzamin maturalny z języka angielskiego Poziom rozszerzony - część II MJA_1R Strona 3 z 7 Zadanie 6.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Zakreśl literę A, B lub C.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 10.1.-10.3.. Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt..

W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.

Od rana poziom podstawowy, po południu - rozszerzony.. Angielski.. Przeczytaj teksty.. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Uwaga!. 2012-02-15 18:14:50 Przeczytaj tekst .. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Z podanych odpowiedzi (a, b i c) wybierz właściwą reakcję.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. I use / play the.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. A. play B. have C. go D. look E. do F. take Zadanie 11Zobacz tekst, który uczniowie musieli przeczytać do zadania 7.. Zakreśl jedną z liter: A, B, C albo D.. (5 pkt) Usłyszysz dwukrotnie wywiad z wynalazcą.. Wpisz odpowiednią literę (A - F) obok numeru każdej luki.. Wyrazy wpisz do tabeli.. 7.1.1 Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luki 1-5.Przeczytaj tekst i zaznacz prawidłowe odpowiedzi..

Spośród podanych wyrazów wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki.

(0-3) Przeczytaj trzy teksty związane ze sportem.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. (0-3) Przeczytaj tekst.. W niektórych zadaniach podanych jest kilka odpowiedzi do wyboru, np. od A do F. Odpowiada im następujący .Przeczytaj teksty.. Zakreśl literę A, B, C albo D.. Z podanych odpowiedzi A-C wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i poprawny gramatycznie tekst.. Zadanie 10.. To z nim zmagali się maturzyści trzeciego dnia egzaminów.. 6.1. a.Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. they (2).. in big halls.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj poniższy tekst.. 6.1.Przeczytaj tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. ZADANIE 7 Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.Strona 8 z 8 Zadanie 10.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Erica 7.1.. Nauka drugiego języka obcego to super stymulacja dla mózgu, który zaczyna działać na pełnych obrotach, pozwalając nam nie tylko na szybsze przyswajanie wiedzy językowej.Zadanie 8..Komentarze

Brak komentarzy.