Całościowa ocena geriatryczna opis przypadku

całościowa ocena geriatryczna opis przypadku.pdf

Ostatecznie wykorzystano dane z 29 artykułów, co pozwoliło na analizę postawionego pro-blemu i przygotowanie tej publikacji.. PacjCałościowa Ocena Geriatryczna w codziennej praktyce geriatrycznej i opiekuńczej Komunikowanie się z pacjentem w opiece długoterminowej Odleżyny.. 2015,Plik całościowa ocena geriatryczna.pdf na koncie użytkownika adinem • folder geriatria • Data dodania: 17 cze 2015 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plik CAŁOŚCIOWA OCENA GERIATRYCZNA.doc na koncie użytkownika sabhan81 • folder -procesy pielęgnacyjne- • Data dodania: 4 sty 2013Skala niedokrwienna Hachinskiego służy do różnicowania otępienia naczyniowego i choroby Alzheimera.. W przypadku osób w po-deszłym wieku ważne jest wykorzystanie nie tylko środków terapeutycznych fizjote-Geriatria dysponuje standardami całościowej oceny geriatrycznej, dzięki czemu jest w stanie zastąpić wiele wstępnych interwencji wąskospecjalistycznych, a w efekcie odciążyć innych specjalistów lub właści-wie przygotować pacjentów geriatrycznych do ko-niecznych interwencji.. Ocena: -dostosowanie się do zleceń spowodowało zmniejszenie dusznosci,pacjent poczuł się bezpieczniej.Całościowa ocena geriatryczna a opieka medyczna nad osobą w wieku podeszłym 47 cjenta w sprzęt pomocniczy, który umożliwi mu w mia- rę sprawne por uszanie si ę, np.NIK wskazuje, że dużą korzyścią byłoby już, gdyby lekarze podstawowej opieki zdrowotnej wykorzystywali przynajmniej jeden element Całościowej Oceny Geriatrycznej - tzw. skalę VES 13, która w prosty sposób pozwala ustalić, który z pacjentów po 60 roku życia kwalifikuje się do objęcia opieką geriatryczną.Karta całościowej oceny geriatrycznej..

Całościowa ocena geriatryczna (w skrócie COG) jest poszerzonym określeniem stanu pacjenta.

Wykazano to w kilku badaniach klinicznych [9].Całościowa ocena geriatryczna - zestaw skal czy coś więcej… Dokładny wywiad uzyskany od synów chorej ujawnił, że zaburzenia pamięci i myślenia oraz dziwne zachowania występowały u niej już od co najmniej 3 lat.. Podejście geriatryczne sprzyjaCOG całościowa ocena geriatryczna - wielowymiarowy, interdyscyplinarny proces diagnostyczny, prowadzony przez zespół geriatryczny w celu poprawy precyzji diagnostycznej, identyfikacji problemów zdrowotnych i opiekuńczych, optymalizacji leczenia i planowania opieki, poprawy stanu funkcjonalnego oraz jakości życia pacjenta geriatrycznego;Całościowa ocena geriatryczna i jej znaczenie kliniczne w onkologii — systematyczny przegląd piśmiennictwa Comprehensive geriatric assessment and its clinical ..

Objawy te rodzina przypisywała zaawansowanemu wiekowi i trudnemu charakterowi.Opis przypadku - kontynuacja.

Skala Norton służy do oceny ryzyka powstania odleżyn u pacjenta przewlekle chorego.Hanna Michałkiewicz, Joanna Wróbel całościowa ocena geriatryczna — narzędzie ważne… 93 rolę w życiu starego człowieka może odegrać rehabilitacja.. Pacjentka porusza się tylko w obrębie mieszkania i z pomocą laski.. W obrębie kwestionariusza oceniono 9 obszarów.. Wyniki Ocenia się, że istnieją ścisłe związki między procesemOpis przypadku - kontynuacja W ramach całościowej oceny geriatrycznej (COG) stan psychiczny pacjentki zbadano we‑ dług kwestionariusza Confusion Assessment Method (CAM), stosowanego powszechnie w przypadku podejrzenia majaczenia.. W ramach całościowej oceny geriatrycznej (COG) stan psychiczny pacjentki zbadano według kwestionariusza Confusion Assessment Method (CAM), stosowanego powszechnie w przypadku podejrzenia majaczenia.. Katarzyna Broczek W geriatrii do gruntownej oceny stanu chorego stosuje się całościową ocenę geriatryczną (COG).. Geriatryczna skala oceny depresji Yesavage'a służy do diagnozowania depresji osób w wieku podeszłym.. COG ma wskazywać problemy i deficyty pacjenta oraz .caŁoŚciowa ocena geriatryczna maria kołomecka pracownia gerontologii um caŁoŚciowa ocena geriatryczna (cog) wielokierunkowy, zintegrowany proces diagnostyczny, ktÓrego celem jest ustalenie zakresu zaburzenia dobrostanu (wg definicji zdrowia who), ustalenie priorytetÓw leczniczo-rehabilitacyjnych, potrzeb iOdpowiedzią na problemy osób starszych i efektywnym narzędziem dopasowanym do wyzwań związanych z wiekiem jest Całościowa Ocena Geriatryczna (COG)..

Temperatura ciała 39,5 °C, występują duszności przy większym wysiłku, ma spłycony oddech.Opis przypadku chorobowego.

NFZ Leczenie szpitalne; 19 maja 2016; A A A; załącznik nr 12b do zarządzenia nr 89/2013/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne .Geriatria NR 2/2015 GERIATRIA I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA 1 i opieka długoterminowa mp.pl/geriatria wydanie bezpłatne numer 2/2015 (2) Geriatria Majaczenie: czynniki ryzyka, diagnostyka i postępowanie opisCałościowa Ocena Geriatryczna (COG) ałościowa Ocena Geriatryczna (OG) to wykaz narzędzi do przeprowadzenia oceny, które muszą być wykonane w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej: a) Skala oceny instrumentalnych czynności życia codziennego (I-ADL - Instrumental Activites of Daily Living) wg Lawton, .Opis w tekście.. Przesiewową ocenę nastroju wykonano z zastosowaniem skróconej, 15-punktowej geriatrycznej skali oceny depresji (Geriatric Depression Scale - GDS), w której pacjent uzyskał 9 pkt.. Całościowa cena Geriatryczna COG Wielokierunkowy, zintegrowany proces diagnostyczny, którego celem jest ustalenie zakresu zaburzenia dobrostanu, ustalenie procesów leczniczo - rehabilitacyjnych, potrzeb i .Etap: Całościowa Ocena Geriatryczna (COG) a) Ocena zdrowia, stanu klinicznego (zgodnie z profesją poszczególnych członków zespołu) b) Ocena sprawności fizycznej, psychicznej, społecznej (ocena kwestionariuszowa) i wspólna dyskusja nad wynikami c) Ocena zasobów i dostępnych środków zaradczych (ze strony pacjenta oraz systemu .Profesjonalna diagnostyka chorób osób starszych, czyli całościowa ocena geriatryczna to: „wielokierunkowy, zintegrowany proces diagnostyczny, którego celem jest ustalenie zakresu zaburzenia dobrostanu, ustalenia priorytetów leczniczo-rehabilitacyjnych, potrzeb i możliwości zapewnienie dalszego leczenia/rehabilitacji/opieki; określenie zdolności osoby starszej do samodzielnego .Pacjentka to 76-letnia wdowa ..

W obrębie kwestionariusza oceniono 9 obszarów.słów kluczowych „onkologia geriatryczna", „całościowa ocena geriatryczna".

Jest to zespół skal i testów do oceny samodzielności w codziennym funkcjonowaniu oraz występowania szczególnych problemów geriatrycznych, takich jak upadki, zaburzenia odżywiania, zespół kruchości.. BMI - 18,14 ( niedowaga).. poleca 89 % .. Chory otrzymał receptę do zrealizowania,ew.w przypadku pogorszenia staniu zdrowia zgłoszenie się do przychodn Problem: .. Skala Folsteina (MMSE) służy do diagnozowania sprawności umysłowej.. Część 1 - klasyfikacja, ocena ryzyka i profilaktyka Żywienie w geriatrii i opiece długoterminowej Przegląd badań: Berkhemer i wsp.. Pacjentka swoje gospodarstwo domowe prowadzi razem z 47- letnim synem.. Charakter zaburzeń: jak wynika z obser ‑opis przypadku i plan opieki Opis przypadku i plan opieki nad pacjentem z zapaleniem płuc.. Dokonuje jej zespół specjalistów: lekarz geriatra, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka.. Wzrost 166, waga 50 kg.. Ocena opiera się na wynikach kilkunastu specjalnie dobranych kwestionariuszy i określa.Komentarze

Brak komentarzy.