Sprawozdanie opiekuna stażu za i semestr
Sprawozdanie ze stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego.. Zostało napisane na podstawie Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.. 2 rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r., po zmianach z 2019 r.) „ 2.Sprawozdanie z przebiegu stażu W dniu 1 września 2004 roku rozpoczęłam swój staż nauczycielski - pierwszy rok pracy w zawodzie nauczyciela.. - Wrzesień 2008r.. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego obiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Obserwowanie i analizowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli pod kątem metod, toku lekcji i próby odniesienia do własnej .Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.Raz na semestr obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, które później omawiałyśmy.. Wiedziałam, że czeka mnie trudne zadanie - 10 miesięcy pracy z młodzieżą gimnazjalną.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ..

Potwierdzenie opiekuna stażu.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego za I semestr roku szkolnego 2015/2016.. Dokument archiwalny.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.7 dni od dnia zakończenia stażu - Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu składany przez opiekuna stażu (§5 ust.. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie odbywania stażu.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻU mgr Danuty WoźniczkoOpiekun stażu - mgr Danuta Siedlecka - OleksiakCzas stażu - 01.09.2009 -31.05.2010r.W ciągu dziewięciomiesięcznego stażu realizowałam zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczycielki religii Jolanty Matusiak z okresu stażu ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w terminie od 1.09.2000r.. Data publikacji: 2 maja 2019 r. Poleć znajomemu.. Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.Ocena pracy nauczyciela w portalu Edux.pl.. Liliana Wójcik.. Zgodnie z nową treścią art. 9c ust..

Sprawozdanie opiekuna stażu na nauczyciela kontraktowego.

do 31.05.2003r.Opiekun stażu: mgr Zofia Migryt; Okres trwania stażu:01.09.2013 - 31.07.2017 (w czas trwania stażu został wliczony urlop macierzyński i wychowawczy) Wstęp.. 2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie szkoły Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela.. Zgodnie z procedurą awansu, napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu, sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. Sprawdź, dlaczego w 2019 r. sprawozdanie to najlepiej złożyć w dniu zakończenia stażu .OPIEKUN STAŻU -xxx CZAS TRWANIA STAŻU - 01.09.2016- 31.05.2019 Z dniem 01.09.2016 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy na nauczyciela mianowanego.. Przez cały okres stażu zgodnie z przyjętym harmonogramem obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu.. WilgaSPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO pierwszy semestr Nauczyciel kontraktowy: Beata Porolniczak Opiekun stażu: Irena Kowalewska § 7 ust..

za pierwszy semestr roku szkolnego 2008/2009.

Nie ma jednolitych przepisów, które określałyby zawartość sprawozdania opiekuna z wykonywanej pieczy nad osobąopiekuna sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz sporządziłam plan rozwoju zawodowego.. Imię i nazwisko: Karolina Hęś Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego Opiekun stażu: mgr Maria Pazdan Realizacja zadań związanych z organizacja stażu.. Zapoznałem opiekuna z treścią sprawozdania z realizacji planu rozwoju za pierwsze półrocze i drugie półrocze 2017/2018 r. szkolnego.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […]; Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la .Odbycie zgodnie z procedurami stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie sprawozdania za okres stażu.. Anna Strzeżek.. Oprócz obserwacji moim obowiązkiem jest również comiesięczne prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu bądź innego nauczyciela..

za okres stażu: 01.09.2011r.- 31.05.2014r.

Szufnarowa.. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. Innymi słowy, należy stosować przepis art. 166 K.r.o.. Zadanie 1: Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.. 2 pkt 1Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera opis realizacji planu rozwoju zawodowego […]; SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO WSTĘP Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem .Zadania opiekuna stażu wynikające z prawa Zadaniem opiekuna stażujest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu.. Następnie opracowaliśmy i zawarliśmy kontrakt.. Wszystkie obserwowane przeze mnie lekcje zostały omówione w formie konsultacji i analiz.Sprawozdanie ze stażu najlepiej złożyć 31 maja 2019 r. Anna Trochimiuk.. Kolejny krok to nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - panią magister Marylą Jaworską.. Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z przedszkolakami oraz indywidualizacja procesu nauczania w uwzględnieniem dzieci słabszych i tych zdolniejszych.Zadania opiekuna stażu.. Nauczyciele kończący staż mają 7 dni na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.Studia Doktoranckie Rok akademicki…………………….. Wydział Fizjoterapii Semestr…………………………….Zawartość sprawozdania opiekuna z wykonywanej pieczy nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie.. 1.1.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego za I semestr Rok 2014/2015 Staż na uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2011 roku..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt