Kartkówka geografia wyżyna krakowskoczęstochowska

kartkówka geografia wyżyna krakowskoczęstochowska.pdf

Biografie (310) Dla dzieci (1153) Edukacja (821) Filmy i seriale (6190) Finanse (124) Geografia (1506) Gry (2376) .. Wyżyna Krakowsko-Czstochowska Test ze znajomości wyżyny Krakowsko-CzęstochowskiejGeografia (66811) Geologia (1030) Gramatyka i Ortografia (7740) Inne Nauki (132877) .. Kartkówki i Sprawdziany (20029) Matura (9217) Nauczanie (34560) Nauczyciele (15084) Nauka w Domu (38561) .. Na wschód od Wyżyny Śląskiej rozciąga się malownicza Wyżyna Krakowsko-Częstochowska zbudowana głównie ze skał wapiennych.. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska.. C. Wyżyna Kielecka.. Ta lekcja w wersji e-learning TUTAJ Jak powstały Himalaje zobacz TUTAJ Zapisz notatkę do zeszytu: Cechy krajobrazu śródziemnomorskiego: - klimat .Wyżyna Krakowsko-Częstochowska opada na wschodzie ku rozległemu obniżeniu Niecki Nidziańskiej.. Terytorium Polski stanowi zaledwie 0,2% lądowejpowierzchni Ziemi, 69. miejsce na świeciepo względemwielkościpowierzchni.. Położenie Wyżyna Krakowsko - Częstochowska rozciąga się ponad 100 km łukiem, pomiędzy Krakowem a Częstochową.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!1.Wyżyna - obszar, którego wysokości bezwzględne przekraczają 300 metrów n.p.m., a wysokości względne są na ogół mniejsze niż 300 m. Słowacja Bratysława 7.. A. Wyżyna Lubelska.. wapień - Wyżyna Krakowsko- Częstochowska gnejs - Góry Sowie less - Wyżyna Lubelska 2. np. glina morenowa, piasek, żwir 3. węgiel kamienny, rudy miedzi 4.a) rudy miedzi b) ropa naftowa 5.a) np. Bochnia, Wieliczka, rejon Kłodawy i Inowrocławia b) np. okolice Suwałk, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska 6.a) P, b) F, c) F GRUPA "B"Karta pracy do scenariusza lekcji 10 zawiera zadania, które mogą być wykorzystane w trakcie lekcji o Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej..

Krainy geograficzne: wyżyna krakowsko - częstochowska, wyżyna śląska Wyżyna Śląska - Wyżyna śląska - najbardziej przekształcony region Polski, największe skupisko ludności i przemysłu środowisko uległo degradacji w wyniku dużego wykorzystania surowców Najwyższe wzniesienie: Góra Św ...Idealne dla słuchowców - zamień swoje słówka w audiokurs i ucz się: podczas jazdy autobusem czy samochodem na spacerze z psem czekając w kolejce przed snem Funkcja dostępna tylko dla użytkowników premium.

To dzięki nim .skałki wapienne, zjawiska krasowe - Wyżyna Krakowsko- Częstochowska jaskinia Raj - Góry Świętokrzyskie Na Wyżynie Śląskiej najwyższym wierzchołkiem jest Góra Świętej Anny 400 m n.p.m.. Obejmuje ona obszar w przybliżeniu 2615 km kwadratowych, a około 246,5 tys. ha jest objęte ochroną krajobrazu.Geografia (66785) Geologia (1029) Gramatyka i Ortografia (7718) Inne Nauki (132778) Leśnictwo (10) Matematyka (354480) Mechanika (1837) Medycyna (5590) Meteorologia i Pogoda (10300) .. Wyżyna Krakowsko Częstochowska ( Kartkówka ) uzupełnij : Jaki park narodowy występuje na wyż.. Zidentyfikuj te wyżyny i podaj ich nazwy.Pojezierza 1.. Ta lekcja w wersji e-learning TUTAJ Wybierz formę swojej notatki do zeszytu (możesz przepisać ją w punktach lub w formie grafonotki) Lekcja: Krajobraz śródziemnomorski i wysokogórski Himalajów.. a) formy wypukłe: wzgórza moren czołowych, wysoczyzny, obszary moreny dennej, ozy, kemy (Wieżyca 329 m n.p.m., Dylewska Góra 312 m n.p.m.) b) formy wklęsłe: doliny rzeczne, pradoliny, liczne zagłębienia (Często .Temat: Krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.. Wyżyna Śląska Katowice Wyżyna Krakowsko--Częstochowska Lublin Wyżyna Lubelska Częstochowa 6.. Niemcy Berlin Zadanie Góry Świętokrzyskie 5.. Połącz liniami wyżyny z ich głównymi miastami.. Nizina Mazowiecka Zadanie Ojcowski PN 14..

Zadanie 17. aktywuj konto premium przykładowe nagranieWYŻYNY (powyżej 200 m n.p.m. o dużych wysokościach względnych) na południu od nizin, na północ od kotliny podkarpackich; od doliny górnej Odry po dolinę Bugu na wschodzie:-wyżyna śląska: (węgiel kamienny, bazalt), nadalej na zachodzie, wysokośc bezwzględna 200-300, najwyższe wzniesienie góra św.Anny (400), w Or.Wyżyna Śląska - zbudowana z piaskowców, zlepieńców i łupków gdzie wytworzył się węgiel kamienny, pół.- wsch. część budują dolomity, wapienie i iły w których wytworzyły się rudy cynku, ołowiu oraz żelaza - najwyższe wzniesienie to Góra Świętej Anny (400m n.p.m.) zbudowana z wapieni i bazaltów - na piaskach polodowcowych powstała Pustynia Błędowska - gleby ...płynące.

Krakowsko Częstochowskiej Napisz o nim 3 zdania a.Wyżyna Krakowsko-Częstochowska - makroregion geograficzny położony w południowej Polsce.Stanowi wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej.Znajduje się w dorzeczu górnej Wisły oraz górnej Warty.Historycznie Wyżyna Krakowsko-Częstochowska leży w zachodniej Małopolsce przy granicy z Śląskiem.. B. Błędne stwierdzenie.. Charakterystycznymi dla tej wyżyny gatunkami są: rojnik górski, róża alpejska, ostnica Jana.. Jednym większych miast tej wyżyny jest Lublin.. Szerokość waha się od kilku kilometrów na północy do blisko 40 km w częśi południowej, średnio wynosi około 200 km.. Wyżyna Lubelska.. Skały te dosyć łatwo ulegają działaniu wód płynących.. Wyżyna Śląsko - Krakowska.. Umiejętności: Wskazuje na mapie Wyżynę Krakowsko-Częstochowską oraz ważniejsze miasta, rzeki.. Bałtyk jest czystym/ zanieczyszczonym morzem.Jest to morze płytkie, gdyż leży na szelfie kontynentalnym/ przez jego dno przebiega grzbiet oceaniczny.. Wielkopolski PN 15.. W ciekawy i przystępny sposób wprowadza uczniów w świat geografii.Wyżyny.. Ukraina Kijów 5.. Wymienia formy ochrony przyrody.. Nizina Wielkopolska 9.. Regiony geograficzne: Pojezierze Wielkopolskie, Pomorskie, Pojezierze Mazurskie 2.. Wyżyna Śląska.. Na mapie hipsometrycznej niższe wyżyny wyróżnione są barwami żółtymi, podobnie jak i najniższe partie gór, np. pogórza, natomiast najwyższe wyżyny - jasnymi odcieniami koloru brązowego.Wyżyna Krakowsko-Częstochowska.. Opisy zamieszczone niżej dotyczą Wyżyny Śląskiej, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Wyżyny Lubelskiej.. Rozpoznaje i opisuje skałę wapienną.. Na Wyżynie zbudowano system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących .Kartkówka ‒ „Krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej", plik: kartkowka-krajobraz-wyzyny-krakowsko-czestochowskiej.docx (application/vnd.openxmlformats .» Strona główna » Nauka » Geografia fizyczna » Wyżyna Krakowsko-Czstochowska.. W ten ryc. 9.1 Mapa hipsometryczna Wyżyny (Jury)5.. Wyżyna Lubelska 8.. Poprawne stwierdzenie.. Wyżyna Krakowsko--Częstochowska zbudowana jest głównie z miękkich skał wa-piennych.. Wody Bałtyku są najdłużej pokryte lodem w zatoce Botnickej.. D. Wyżyna Śląska.. Położonajest na półkulipółnocnejoraz półkuliwschodniej.. Wyżyna Śląska.Kolejno od góry: Wyżyna Lubelska, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Tatry, Pojezierze Mazurskie.. g. Zamkowa 504 m.n.p.m Łysica.Planeta Nowa - seria do nauczania geografii w klasach 5-8 szkoły podstawowej, dostosowana do nowej podstawy programowej.. W Górach Świętokrzyskich najwyższym wierzchołkiem jest Łysica 612 m n.p.m.1.. Na wschód od Niedziańskiej leży.. Plaże i mierzeje powstają w wyniku akumulacyjnej działalności morza, a klify w wyniku erozyjnej działalności morza.Lekcja: Krajobraz tajgi i tundry.. B. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska.. Cele Wiadomości: Wie, co to jest kras i wymienia formy rzeźby krasowej.. Wymienia nazwy charakterystycznych roślin.. Krajobraz młodoglacjalny (utworzony podczas ostatniego zlodowacenia) .. D Zadanie Litwa Wilno 4.. Rozpuszczony materiał skalny najpierw z jednych miejsc jest usuwany, a następnie w innych miejscach się gromadzi..Komentarze

Brak komentarzy.