Kryteria oceny kartki pocztowej
KRYTERIA OCENY PRAC: • zgodność z tematyką konkursuW celu ułatwienia zadania zamieszczam kryteria oceny kartki pocztowej zaczerpnięte z „Kompendium szóstoklasisty.. Opis postaci 5. str. 5 elementów adresu: - imię (inicjał) i nazwisko - ulica z numerem domu - kod pocztowy i nazwa miejscowości z siedzibą poczty.]. Opis przedmiotu 8.. Uwaga!. Kryteria.. Numer kryterium.. 6 p. kartka pocztowa I. Zachowana forma kartki pocztowej (adresat, miejsce, data, podpis).. VI.Zachowuje poprawność ortograficzną ( dopuszczalne dwa błędy).. - dobry 6 - 5p.. Ocena celująca - praca bez błędów.. Treść ujęta w krótkich zdaniach.. Liczba punktów.. Dodatkowe punkty będzie można otrzymać za estetykę i pomysłowość wykonania kartki.. - bardzo dobry 8 - 7p.. Drogi Uczniu, jeśli trafiłeś na tę stronkę, oznacza to, że jesteś na dobrej drodze .. Kartka pocztowa wraz z adresem.. Kryteria dotyczą uczniów posiadających opinie z poradni psychologiczno - pedagogicznej lub poradni niepublicznej, działających zgodnie z art. 82( Ustawa oKryteria oceny kartki pocztowej wraz z adresem [klasy IV - VI] Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Poprawne zaadresowanie kartki [Umieszczenie we właściwych miejscach niezbędnych elementów adresu: - imię (inicjał) i nazwisko - ulica z numerem domu - kod pocztowy i nazwa miejscowości z siedzibą poczty.]. Zaproszenie 2..

1 p.Kryteria oceny pisemnych form wypowiedzi.

Pisze zgodnie z tematem.. Pocztówka którą możesz wysłać skąd tylko zechcesz.. Opowiadanie z dialogiem 4.. Ocena bardzo dobra: Uczeń:POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKĘ POCZTOWĄ POD HASŁEM „NASZ ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II" zorganizowany z okazji 100. rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II Honorowy patronat: Biskup Tarnowski Andrzej Jeż, Burmistrz Miasta Brzeska Tomasz Latocha, Starosta Brzeski Andrzej Potępa, Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św.ZACHOWANIE Klasa 1-3 WYRAŻANIE EMOCJI Cel: Potrafię właściwie wyrażać swoje emocje.. VII.Kartki pocztowe (E-book) - Ceny już od 3,99 zł Porównaj ceny i zobacz opinie w 3 sklepach.. Praca może zostać nagrodzona oceną celującą.Kryteria oceny rozumienia ze słuchu: Ocena celująca: Uczeń: • spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą • bez trudu rozumie wypowiedzi niemieckojęzyczne, nawet jeśli zawarte są w nich nowe.. Ogłoszenie / zawiadomienie 9.. KARTKA POCZTOWA z pozdrowieniami Uczeń: I. Poprawność językowa (1 błąd).. IV VI I * Uj .Kryteria oceny opowiadania ustnego Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Wypowiedź (opowiadanie) wiąże się z zadanym tematem 1 p. II Rozwinięcie wypowiedzi w ramach określonej koncepcji ucznia 0-2 p. III Spójność i logiczne uporządkowanie wypowiedzi 1 p. IV Płynność opowiadania [właściwe tempo mówienia] 1 p. V Wyraźne .Kryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego załącznik PZO 1..

II.E kartki pocztowe - wyślij z domu lub z telefonu.

Poprawnie adresuje - zachowuje kolejność elementów i nie pomija żadnego z nich.. Rozwija treść twórczo - podaje informacje dodatkowe, barwnie opisuje itp. 1 punkt IV.. Zachowuje formę kartki pocztowej: 1 punktKryteria oceny kartki pocztowej wraz z adresem Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Poprawne zaadresowanie kartki [Umieszczenie we właściwych miejscach niezbędnych 1p.. Kartka pocztowa wraz z adresem 10.. Dba o poprawność językową ( dopuszczalne dwa błędy).. Kartki trafią do odbiorcy jako tradycyjne drukowane pocztówki umieszczone w kopercie.. Opowiadanie 3.. Kryteria oceny kartki pocztowej wraz z adresem [klasy IV - VI] Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Poprawne zaadresowanie kartki [Umieszczenie we właściwych miejscach niezbędnych elementów adresu: - imię (inicjał) i nazwisko - ulica z numerem domu - kod pocztowy i nazwa miejscowości z siedzibą poczty.]. E kartki to prosty sposób na sprawienie radości bliskim.Zachowuje formę kartki pocztowej: - podaje nazwę miejscowości, z której pisze, umieszcza datę pisania; 0-1 - formułuje bezpośredni zwrot do adresata; 0-1 - podpisuje się.. Organizatorzy konkursu: Muzeum „Panorama Racławicka"1 KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE CZWARTEJ Ocena celująca Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w klasie czwartej oraz : # twórczo i samodzielnie rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia, # proponuje rozwiązania twórcze, niekonwencjonalne, # wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, # nie powiela cudzych pomysłów i .Kryteria oceny kartki pocztowej wraz z adresem Numer kryterium Kryteria Liczba pkt I Poprawne zaadresowanie kartki [Umieszczenie we właściwych miejscach niezbędnych elementów adresu: - imię (inicjał) i nazwisko - ulica z numerem domu - kod pocztowy i nazwa miejscowości z siedzibą poczty.].

· ...oceny - dokonać analizy i korekty popełnionych błędów.

- dostateczny 4p.. do osiągnięcia sukcesu!. · Kontroluję własne emocje.. przyczynowo-skutkowych.. Moźe to być laurka dla dziadków albo pamiątka z wakacji, kartki urodzinowe, imieninowe czy Wielkanoc.. Możesz także wysłać list polecony, który również wydrukujemy i dostarczymy tradycyjnie a Ty otrzymasz .Karty pocztowe na Allegro.pl - Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje.. Opis krajobrazu 7.. Język polski" Doroty Troczewskiej i Małgorzaty Nawrockiej.. Opis dzieła sztuki 6.. Kartka pocztowa wraz z adresem Nr Kryteria Liczba punktów Zróżnicowanie punktacji i uwagi dotyczące kryteriów I Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy 0-1 Pisze zgodnie z poleceniem.KRYTERIA OCENIANIA PISEMNYCH FORM WYPOWIEDZI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLASACH IV-VI FORMA .. Zobacz inne E-Beletrystyka, najtańsze i najlepsze oferty tylko na Ceneo.plkryteria oceniania (nie tylko z j. polskiego) • pliki użytkownika konycynka przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • historia kl.6.doc, Kryteria ocen z historii.doc- recytacja - kryteria oceny recytacji - rysunkowe konkretyzacje utworów literackich - kryteria oceny rysunkowych konkretyzacji utworów - realizacja określonych projektów - kryteria podawane po realizacji projektu, uwzględniające zasady ustalone przed jego realizacją - ocena realizacji zadań w grupie - kryteria oceny współpracy w .kryteria oceniania (nie tylko z j. polskiego) • programy nauczania i pomoce dydaktyczne • pliki użytkownika I.Pawlak przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • historia kl.6.doc, Kryteria ocen z historii.doc• napisać prosty tekst użytkowy, jak: list, e-mail, kartka z życzeniami, kartka pocztowa, notatka • zaadresować list/kartkę pocztową • wypełnić formularz • odpowiedzieć pisemnie na pytania do tekstu, będące sprawdzeniem jego zrozumienia • ułożyć zdania, wyrazy z rozsypanki wyrazowej, literowejJeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela - za kryterium VII, VIII i IX przyznaje się 0 punktów..

Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i-):.

Bydgoszczy" (każda szkoła będzie mogła zamówić kartki przez specjalnie udostępniony formularz, by potem je wysyłać w świat z pozdrowieniami z Bydgoszczy), .. struktury leksykalno-gramatyczne, na podstawie kontekstu sytuacyjnego oraz związków.. Wejdź i znajdź to, czego szukasz!Kryteria oceny pisemnych form wypowiedzi Drogi Uczniu, jeśli trafiłeś na tę stronkę, oznacza to, że jesteś na dobrej drodze .Kryteria oceny kartki pocztowej wraz z adresem Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Poprawne zaadresowanie kartki [Umieszczenie we wła ściwych miejscach niezb ędnych elementów adresu: - imię (inicjał) i nazwisko - ulica z numerem domu IV j VI .. Instrukcja 12.na projekt kartki pocztowej „Tadeusz Kościuszko - naczelnik, inżynier, generał" z okazji 225. rocznicy insurekcji kościuszkowskiej 125. rocznicy odsłonięcia Panoramy Racławickiej 100. rocznicy odzyskania niepodległości 1.. Kryteria pracy i oceniania dzieci dyslektycznych i z ryzykiem dysleksji w kl. IV - VI 1.. - niedostateczny Kryteria oceny opowiadania odtwórczego - dopuszczający 3 - 0p..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt