Strefy klimatyczne ziemi prezentacja
Spis tematów (kliknij, aby przejść do wyboru tematów) Atmosfera X Strefy klimatyczne na ZiemiPrzedstawię w prezentacji strefy klimatyczne na jakie podzielona jest kula ziemskaStrefy klimatyczne i strefy krajobrazowe DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ :-) GALERIA Strefy klimatyczne Obszary o podobnych cechach klimatu nazwano strefami klimatycznymi.. Porównaj powyższą mapę z mapą stref klimatycznych.. Zróżnicowanie temperatury powietrza w strefa klimatycznychPlik Strefy klimatyczne na ziemi.ppt na koncie użytkownika Vetel5 • folder prezentacje .ppt • Data dodania: 23 lis 2009Strefy klimatyczne .. Roślinność występująca w tej strefie to przede wszystkim bardzo wysokie .Strefa podzwrotnikowa obejmuje obszar ziemi pomiędzy 40-50 a 30-40 stopniem szerokości geograficznej północnej.. Klimat okresu letniego pod wpływem przeważających wyżowych zwrotnikowych mas powietrznych charakteryzuje się znacznym podobieństwem do strefy zwrotnikowej.22 kwietnia - Światowy Dzień Ziemi - prezentacja do wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych CEN w Suwałkach proponuje ciekawe zajęcia dla najmłodszych na świąteczne dniPrezentacja projektu - „Człowiek w obronie krajobrazu" .. Azja leży we wszystkich znanych na ziemi strefach klimatycznych, występują zarówno klimaty bardzo gorące i wilgotne, gorące i suche, jak i umiarkowane oraz bardzo zimne klimaty polarne..

ś6 Świat - strefy klimatyczne.

Istnieje pięć stref oznaczonych odpowiednio cyframi rzymskimi: I, II, II, IV i V.. Podstawą do ich wyznaczenia był kąt padania .Strefy klimatyczne to największe jednostki w podziałach klimatycznych świata, stanowiące obszar, w którym panują podobne warunki makroklimatyczne; układają się w przybliżeniu w postaci równoleżnikowych pasów, odznaczających się charakterystycznym, właściwym sobie klimatem, różnym od klimatu innych stref.Dla strefy klimatycznej umiarkowanej charakterystyczną formacją roślinną jest las liściasty.. Przy opisie stref krajobrazowych przede wszystkim zwraca się uwagę na roślinność - jeden z elementów pokrycia terenu.. Opady są tu duże (do 750-1500 mm), panuje też wyraźna sezonowość o średnich temperaturach.. Już teraz, przy podniesieniu się średniej temperatury o niecałe 0.8°C, obserwujemy szereg niespotykanych wcześniej zjawisk: rekordowe upały, przesuwanie się stref klimatycznych, topnienie lodowców, silniejsze huragany, rozpad czapy lodowej Arktyki i lodów .Strefy krajobrazowe na kuli ziemskiej to obszary o podobnych warunkach klimatycznych i typowej dla nich roślinności.. Zróżnicowanie pokrycia powierzchni lądów przyczynia się w różny sposób do kształtowania elementów klimatycznych.. Normę można zakupić poprzez stronę czynniki klimatyczne powodują zróżnicowanie klimatów w zakresie strefy klimatycznej, czyli występowanie typów klimatów np. morskiego, kontynentalnego, wilgotnego czy suchego..

Skala 1:60.000.000 pozwala na ...Strefy klimatyczne na Ziemi.

Na północ i na południe od zwrotników.. Lasy równikowe- to bardzo gęste lasy, obejmujące obszary najbliżej równika, po obu jego stronach.Występują w Afryce, oraz w Ameryce Południowej - Nizina Amazonki - tam zajmują największe obszary.. To dopiero początek zmian klimatu, a już świat zmienia się na naszych oczach.. Te same warunki klimatyczne mogą być jednak korzystne dla jednej grupy organizmów, a jednocześnie niesprzyjające dla .szkoła podstawowa geografia klasa 5 Autor: Magdalena Górska Temat: Strefy klimatyczne i krajobrazowe.. Strefa klimatyczna Strefa roślinna Strefa glebowa Strefa klimatów równikowych typ wybitnie wilgotny Wilgotny las równikowy Czerwono żółte gleby ferralitowe typ podrównikowy Sawanna Czerwonobure Strefa klimatów zwrotnikowych typ suchy Pustynia Gleby inicjalne, szaroziemyW zależności od stery klimatycznej, na różnych obszarach ukształtowały się inne formacje roślinne.. W niektórych strefach klimatycznych przeważają warunki korzystne, a w innych niekorzystne.. Na krajobraz składają się: ukształtowanie powierzchni, pokrycie terenu.. Na Ziemi występuje 5 głównych stref klimatycznych i kilka klimatów astrefowych.. Wymienić przyczyny zróżnicowania klimatu w obrębie stref.. Opis mapy.. Arkusz „Świat - strefy klimatyczne" pozwoli ci zdobyć wiadomości o strefach klimatycznych na Ziemi na poszczególnych kontynentach i oceanach..

Podział na strefy klimatyczne podany jest w załączniku krajowym do normy PN-EN 12831.

80% Klimaty świata; 85% Ściąga: Polska, zasoby, rzeźba, ukształtowanie, klimat, wody, tabela er, fałdowań; 83% Znaczenie klimatyczne obszarów polarnychSTREFY KLIMATYCZNE i krajobrazowe; Klimat na kuli ziemskiej jest bardzo zróżnicowany - o jego właściwościach decydują zarówno czynniki strefowe, związane z szerokością geograficzną, jak i astrefowe np. wysokość obszaru ponad poziomem morza, ukształtowanie terenu, odległość od brzegu morskiego.. Skala liczbowa mapy umieszczona jest w lewym dalszym rogu arkusza, tuż pod tytułem.. Na Ziemi wyrórzniamy 5 stref klimatycznych: -strefa klimatów równikowych -strefa klimatów zwrotnikowych -strefa klimatówStrefy klimatyczne na Ziemi Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji .Im wyżej znajduje się Słońce nad horyzontem, tym więcej światła i ciepła dociera do powierzchni Ziemi.. Zawiera one najważniejsze .Podział Ziemi na strefy klimatyczne opiera się na statystyce temperatury powietrza, jej amplitudy oraz występujących opadów..

Jak widać na mapach, zarówno strefy krajobrazowe, jak i klimatyczne cechuje układ równoleżnikowy.

Przykładem kontrastu jest wybitnie deszczowy punkt - Czeparuńdżi u podnóża .Temperatura Ziemi wzrosła o niecały 1°C.. Po tej lekcji będziesz umiał/umiała: Wskazać typy klimatów występujących na Ziemi.. Różne cechy fizyczne podłoża atmosfery, które zmieniają się także w ciągu roku, decydują na .Strefa klimatyczna - obszar Ziemi, przyjmujący zazwyczaj postać równoleżnikowego pasa, w obrębie którego podobny przebieg mają elementy klimatu wybrane jako podstawa wydzielenia strefy (najczęściej temperatura powietrza, opad, ciśnienia atmosferyczne).. Pierwsze podziały na strefy klimatyczne pojawiły się już w starożytnej Grecji.. Strefy klimatyczne - opis i charakterystyka Napisano: 10.02.2015 00:00 Strefy klimatyczne świata to równoleżnikowe pasy przebiegające przez całą Ziemię, w których występują podobne elementy klimatu, takie jak temperatura, poziom opadów czy ciśnienie atmosferyczne.że strefy krajobrazowe na świecie mają podobny układ do stref klimatycznych.. Jest to związane ze strefami oświetlenia Ziemi.Strefy klimatyczne Podział Polski na strefy klimatyczne pokazano na rysunku 1.. Powierzchnia Ziemi ogrzewana przez Słońce jest nierównomiernie - w .Jagoda_Ka.. Występowanie takich czy innych formacji roślinnych na danym obszarze jest .. Dlatego w strefie międzyzwrotnikowej jest najcieplej, a w strefach podbiegunowych - najzimniej.. Wskazać typy roślinności występujące na Ziemi.. Klimat ściśle związany jest z rzeźbą terenu, położeniem, roślinnością itd..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt