Medicor płyn do dezynfekcji karta charakterystyki
Strona 1 z (11 .Karta charakterystyki do pobrania: septal hands karta charakterystyki.. Preparat na bazie alkoholu o mocy ponad 70% z dodatkiem gliceryny (około 5%).. Przez wdychanie:KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE1907/2006 (REACH) oraz 2015/830/WE ORLEN OIL Płyn do dezynfekcji rąk Data sporządzenia: 04.03.2020 r. Aktualizacja: - Wersja: 1.0/PL str. 2 z 10 2.3 Inne zagrożenia Komponenty mieszaniny nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH.Płyn do dezynfekcji rąk z dodatkiem zapachu, przeznaczony do dozowników, posiada właściwości kojące dla skóry.. 36zł netto+8%VAT Wystawiam fakturę Płyn do dezynfekcji nie wysuszający dłoni.. Najwyższa jakość usług od 2002 roku.. Zdezynfekujesz nim .Płyn nie nadaje się do spożycia.. Przechowywać z dala od środków spożywczych.Płyn antybakteryjny, biobójczy LUBLINIEC żel do dezynfekcji.. Strona 3 z 11Płyn / preparat / środek antybakteryjny do dezynfekcji rąk, powierzchni, pomieszczeń, urządzeń oraz żywności PronTech 5L roztwór roboczy 2g/1l.. Wyeliminować źródła zapłonu - nie używać otwartego ognia.. Wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.. Strona 1 z 16 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu: NITROSEPT..

Pojemność: 1 L. Karta charakterystyki.

Bezpieczeństwo stosowania: Przed pierwszym użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu.. Karta charakterystyki; DEZPOWER do dezynfekcji powierzchni: 5L (opakowanie zbiorcze 4 x 5L)Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk w płynie o pojemności 5L posiadający właściwości wirusobójcze.. SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.1.. Preparat do rąk spełnia wymagania norm europejskich dotyczących określenia działania dezynfekcyjnego preparatu.Płyn do dezynfekcji rąk/powierzchni 5L.. Sposób użycia: Preparat należy stosować bez rozcieńczenia bezpośrednio na skórę rąk.. Płyn zawiera 70% alkoholu etylowego - jest skuteczny w zwalczaniu drobn… 36 złPłyn do dezynfekcji powierzchni.. Cennik: 1 szt. = 36,58 zł netto, 44,99 brutto >10 szt. = 34,95 zł netto, 42,99 zł brutto >50 szt. = 33,33 zł netto, 40,99 zł brutto >100 sz… 45 złKARTA CHARAKTERYSTYKI MEDISEPT Spray do dezynfekcji powierzchni Data wydania 01.10.2015 Data aktualizacji: 02.07.2018 Wersja PL: 2.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r..

... Karta charakterystyki.

Karta Charakterystyki płynu do dezynfekcji CLEAN MAGIC RTU.. Pozwolenie na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Clean Magic RTU.Numer jeden w higienie i dezynfekcji w salonach fryzjerskich, kosmetycznych i gabinetach odnowy na całym świecie.. Do dezynfekcji powierzchni, także tych mających kontakt z żywnością (poza obszarem klinicznym).. Przed każdym użyciem należy przeczytać edykietę i informacje dotyczące produktu.. Zastosowanie płynu do dezynfekcji:Płyn do Dezynfekcji Rąk Lerasept HD [1L], środek wirusobójczy na bazie alkoholu, posiada neutralne dla skóry pH.. Płyn do dezynfekcji rąk.Bomasept G Alkoholowy płyn do dezynfekcji rąk 5L.. Strona 1 z 13Bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy płyn do dezynfekcji powierzchni Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.1 Opis środków pierwszej pomocy: W razie złego samopoczucia należy się udać do lekarza razem z Kartą Charakterystyki produktu.. Identyfikator produktu Nazwa produktu: DezActive - Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk 1.2.Płyny do dezynfekcji, rozpuszczalniki i surowce..

Doskonale nadaje się do dezynfekcji zarówno powierzchni jak i rąk.

HIV, żółtaczki typu B i C, Ebola) oraz wirusy nieotoczkowe (Rotawirus, Adenowirus).. W czasie dezynfekcji ręce powinny być cały czas zwilżone preparatem.Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn.. Dostępne pojemności, opakowania i limity logistyczne: DEZPOWER do dezynfekcji rąk: 250 ml (opakowanie zbiorcze 24 x 250ml) 4L (opakowanie zbiorcze 4 x 4L) 5L (opakowanie zbiorcze 4 x 5L).. Data wystawienia: 14.04.2020 r. Wersja: 1.0/PL Strona 4 z 10 Nie dopuszczać do koncentrowania się par w powietrzu.. Pliki do pobrania (412.4k) Decyzja CLEAN MAGIC RTU.. Firma z tradycjami.. Do powszechnego stosowania.. Dokumentacja produktowa: Karta charakterystyki produktuSANN PROFI - Płyn do dezynfekcji rąk SannProfi Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE (Ciąg dalszy) B.-Ogólne warunki przechowywania.. Takie objawy ustępują zwykle po 8-10 dniach mimo dalszego używania środka.. Wejdź i znajdź to, czego szukasz!KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 2015/830] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1..

Płyn do dezynfekcji rąk oraz powierzchni w opakowaniach 5litrowych.

Produkt spełnia następujące normy skuteczności biobójczej:: PN-EN 1500, PN-EN 13727, PN-EN 13624.. Zarówno w miejscach prywatnych jak i publicznych czy przemysłowych.. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: pozwolenie.. Pobierz.. Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny.. Transport międzynarodowy.. Uczulenie kontaktowe lub reakcje fotouczulające mogą wystąpić w bardzo rzadkich przypadkach.PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK Wydano: 17.03.2020 Aktualizacja - Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH), z późniejszymi zmianami.. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska.do Centrów Informacji Toksykologicznej w poszczególnych województwach.. typu A lub uniwersalnym (klasa 1,2 lub 3) zgodne z normą EN 141 - nie dotyczy w przypadku stosowania zgodnie zKARTA CHARAKTERYSTYKI VELODES SOFT PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK Data wydania 15.10.2014 Data aktualizacji: 02.10.2018 Wersja PL: 4.3 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.. Unikać źródeł ciepła, promieniowania i elektrostatyki.. Przydatny w domu, miejscach publicznych i w podróży.. Pojemność: 1l Zawartość.Płyn do dezynfekcji rąk 5l na Allegro.pl - Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje.. Preparat posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym, wystawionym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Palne płyny (kategoria 2), H225 Podrażnia oczy (kategoria 2), H319 Karta charakterystyki dla Tork Alcohol Liquid Hand Sanitizer Tork płyn do higienicznej dezynfekcji rąk.. Kutno.KARTA CHARAKTERYSTYKI ERG CleanSkin Karta zgodna z Rozporządzeniem (WE) í õ ì ó/ î ì ì ò (REACH), 1272/2008 (CLP) & 830/2015 Data sporządzenia: 10.03.2020 Data aktualizacji: - Wersja: 1.0 Strona 4 z 11 6.2..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt