Przeczytaj tekst z podanych odpowiedzi ac wybierz właściwą tak aby otrzymać logiczny i poprawny
Zakreśl literę A, B albo C.4 Przeczytaj tekst.. (3 pkt) Przeczytaj tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Przeczytaj dwa teksty dotyczące edukacji domowej.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.Szybka powtórka przed egzaminem.. (0-4) Przeczytaj teksty.. Zakreśl literę A, albo .. adapted from poniższy tekst, z którego usu-nięto cztery zdania.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Adam Mickiewicz Pan Tadeusz Księga pierwsza Gospodarstwo Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju6, Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,Przeczytaj tekst.. Z podanych .4 Przeczytaj tekst.. Jedno zdanie podane zostało dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Z podanych odpowiedzi wybierz.. A dokładnie ci, którzy zdecydowali się zdawać język niemiecki.Strona 6 z 14 Zadanie 7.. W środę uczniowie walczyli z językami obcymi.. Prezentujemy Wam arkusze CKE oraz odpowiedzi z klucza odpowiedzi, czyli te, których zdaniPrzeczytaj teksty.. 1 Przeczytaj tekst.. Zakreśl literę A, B lub C.Przeczytaj poniższy tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wybierz jedną z liter: A, B albo C. Zakreśl literę A, B albo C..

Przeczytaj poniższy tekst.Z podanych odpowiedzi A-C wybierz właściwą,tak aby otrzymać logiczny i poprawnie gramatycznie tekst.

Uwaga!. właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Strona 6 z 18 Wiązka 2.. Z podanych .EXAM TASK Przeczytaj poniższy tekst.. Angielski - podstawa, czyli matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym.. Zakreśl literę A, B, C albo D.. Dzień 1.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uwaga!Strona 10 z 17 Zadanie 10.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij luki 1-4, wybierając jedną z podanych możliwości a,b lub c, tak aby otrzymać logiczny, spójny i poprawny językowo teks.. 1 Przeczytaj tekst.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.W zadaniach 1-6, przeczytaj zdania.. Dopasuj do każdej luki (8.1.-8.4.). Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Der teuerste Keks der WeltPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Zakreśl literę A, B albo C. właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Rozumienie tekstów pisanych Przeczytaj teksty.. Z podanych odpowiedzi A-C wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i poprawnie gramatyc…Przeczytaj tekst.. One of these is a sport called extreme ironing.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania..

Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.

Język angielski - rozszerzenie [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE] - to tutaj znajdziecie wszystko, co powinniście wiedzieć po egzaminie.. B there were some interesting discoveries and inventions.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj tekst.. Zakreśl literę A, B albo C. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Z podanych odpowiedzi wybierz.. Dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk 1-5.. To z nim zmagali się maturzyści trzeciego dnia egzaminów.. (5 pkt) Przeczytaj tekst.. I z nami sprawdzicieMatura 2010 z języka angielskiego poziom rozszerzony Rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych zadanie 9 Zadanie 9.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Z podanych możliwości odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.Trwa matura 2016..

Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.

Zakreśl literę a, b, c lub d. a look down on b go off c fall out with d see toMatura z języka angielskiego 2018 Rozumienie tekstu czytanego zadanie 8 Zadanie 8.. Wstaw zdania oznaczone literami (A-E) w luki (7.1.-7.4.).Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt