Podstawowe charakterystyki pompy
Rodzaje charakterystyk W pompach wirowych rozróżniamy trzy podstawowe charakterystyki: - Charakterystyka przepływu H = f(q), obrazująca zmienność wysokości podnoszenia H od wydajności Q. CHARAKTERYSTYKA PRACY POMPY Pompa o charakterystyce "A" nie spełnia oczekiwań - tylko 37 l/min, H max=40 m.9.4.. Do niej z kolei musimy dobrać odpowiednio duże źródło dolne.. Jasny i prosty opis, wraz z rysunkami i .Flocare® Infinity™ to lekka pompa o małych rozmiarach, do stosowania zarówno stacjonarnego, przy łóżku pacjenta, jak i przenośnego.Posiada mechanizm pompujący obrotowo - perystaltyczny.. Komora pompy jest oddzielona od części ssawnej samoczynnym zaworem (zawór ssawny) (3) umożliwiającym przepływ płynu od części ssawnej do komory pompy, a blokującym przepływ w odwrotnym kierunku.Pompy są jednymi z podstawowych maszyn roboczych spotykanych we wszystkich gałęziach przemysłu i życiu codziennym.. Artykuł na: 23-28 minut.. MAKSYMALNE CIŚNIENIE TŁOCZENIA POMPYWzór na moc użyteczną pompy.. Ogromne pompy strzykawkowe moc, duże tankowce dotrą rzędu kilkudziesięciu tysięcy ton cieczy na godzinę.. W [1] i [2] opisano jak zmieniają się parametry pomp wirowych ze zmianą prędkości obrotowej.. Wartość ta nie jest stała i zależy od roboczego punktu charakterystyki.Początkowo pompy były tworzone wyłącznie do podnoszenia wody..

Podstawowe charakterystyki pompy.

Teraz jest powszechnie znany jako działanie pompy.. Wprowadzenie elektrowni parowych na statkach spowodowało pojawienie się pomp tłokowych z napędem parowym.Charakterystyka pompy to zależność jednego z parametrów jej pracy, np. wysokości podnoszenia, mocy, sprawności od parametru podstawowego jakim w maszynach przepływowych jest wydajność.. Zobacz inne Pompy obiegowe i cyrkulacyjne, najtańsze i najlepsze oferty, opinie.Wydajność pompy wyporowej można obliczyć ze wzoru Q p = ε q n η (2.1) p p p vp gdzie Q p - wydajność pompy, podstawową jednostką miary w układzie SI jest [m 3 /s], w praktyce jest to jednostka zbyt duża i najczęściej stosuje się jednostkę mniejszą [dm 3 /s], ε p - współczynnik nastawialności wydajności, dla pomp o stałej .. Jest to główna charakterystyka pracy pompy.Podstawowe charakterystyki pracy pompy przy = const.. Komplet charakterystyk przepływowych pompy wirowej Charakterystyki przepływowe pompy dla różnych prędkości obrotowych wirnika mogą być zebrane na jednym wykresie.Gruntowe pompy ciepła - podstawowe informacje i koszty Gruntowe pompy ciepła - podstawowe informacje i koszty.. Poniższy rysunek przedstawia przykładową charakterystykę pompy (15kW) wraz z .Charakterystyka pompy (określana czasem jako krzywa dławienia) to rodzaj funkcji malejącej, uzależniającej wysokość podnoszenia (DH) od wydajności pompy (Q), gdzie zazwyczaj wysokość podnoszenia wyrażana jest w metrach słupa cieczy a wydajność w jednostce objętości przepompowywanej cieczy na jednostkę czasu, np.: [dm 3 /s], [m .Typowa pompa tłokowa jednostronnego działania składa się z komory (cylindra) (1), w której porusza się tłok (4) lub nurnik napędzany tłoczyskiem (5)..

Wyznaczenie punktu pracy pompy.

Charakterystyki poszczególnych pomp publikowane są przez ich producentów i zamieszczane w katalogach technicznych i programach doborowych.Podstawowe parametry pomp - wysokość podnoszenia.. Charakterystyki pompy Producent pompy jest zobowiązany do podawania jej nominalnych wartości określających parametry pracy, które pozwalają przyszłemu użytkownikowi na ocenę urządzenia, w stosunku do danego zapotrzebowania.Podstawowym narzędziem doboru wielkości pompy jest charakterystyka pompy.. To nazywa się urządzenie hydrauliczne pompy do ssania lub ciśnienie tłoczenia płynu poruszającego się za pośrednictwem wiadomości zewnętrznego to energia kinetyczna lub potencjał.W zależności od pojemności, pompy mogą mieć różną konstrukcję.. Pompa powinna pracowa wCharakterystyki pracy pompy wirowej odśrodkowej stanowią graficzne przebiegi następującej funkcji (rys. 1.3): H, N, η = f (Q) (1.8) gdzie: H - całkowita wysokość podnoszenia w m, N - całkowity pobór mocy napędu pompy w W, η - sprawność ogólna pompy w %, Q - wydajność pompy.. Pompa do napędu narzędzia roboczego pobiera energię - moc, z zewnętrznego źródła, którym jest najczęściej silnik.. Charakterystyki pomp wirowych regulowanych przez zmianę prędkości obrotowej i możliwe do uzyskania korzyści energetyczne..

Celem pompy na statku .

Omawiana jest budowa różnych typów pomp, rola i znaczenie głównych elementów, podstawy obliczania .Charakterystyka mocy P(Q), (charakterystyka mocy na wale, charakterystyka zapotrzebowania mocy, charakterystyka mocy pobranej przez silnik - dla pomp monoblokowych) Charakterystyka sprawności η (Q) Charakterystyka wymaganej nadwyżki antykawitacyjnej NPSHR(Q) Rys. 1.. Moc niezb dna do zasilania pompy ro nie wraz z nat eniem przepływu.. Moc pompy oznaczamy zwyczajowo literą N lub P, a jednostka to wat - W, lub zwyczajowo kilowat - kW. Warto współczynnika sprawno ci pocz tkowo ro nie z nat eniem przepływu, osi ga maksimum i nast pnie maleje.. Wysokość podnoszenia to oprócz wydajności drugi podstawowy parametr opisujący charakterystykę pompy.. Jeśli znana jest charakterystyka podstawowa H(Q) przy prędkości nominalnej to charakterystyki dla innych prędkości można wyznaczyć przeliczając punkt po .Pompa Obiegowa Wilo Yonos Pico 2.0 25/1-4 180 - od 401,00 zł, porównanie cen w 27 sklepach.. Celem kursu jest zapoznanie studenta z budową i działaniem pomp do transportu cieczy czystych i mieszanin wielofazowych.. Przedstawienie wzoru, wyjaśnienie symboli, opis jednostek..

Charakterystyki pompy wirowej: a ...3.

(charakterystyki przepływu), Podstawowe parametry charakterystyki zaworu to: średnica nominalna DN, ciśnienie .Pompy bezdławnicowe (mokrobieżne) 26 Pompy dławnicowe (suchobieżne) 28 Pompy wirowe wysokociśnieniowe 31 Charakterystyki 33 Charakterystyki pomp 33 Charakterystyki instalacji 34 Punkt pracy 34 Dobór pomp w zależności od zapotrzebowania na ciepło 37 .. podstawowych informacji w tej dziedzinie.. Parametry pompy pracującej z .Podstawowe charakterystyki odnoszą się do danej prędkości obrotowej wirnika pompy i przedstawiane są graficznie jak na rysunku 6.. Sprawdź na naukowcuGdyby pompy były dobrane do układu w taki sposób, że punkt pracy pojedynczej pracującej pompy wypadał by przy wydajności mniejszej od wydajności w punkcie A (jak ma to miejsce na rys. 7 w przypadku bardziej stromej charakterystyki układu a) to włączenie drugiej pompy do pracy równoległej byłoby niemożliwe, gdyż wysokość .Parametry energetyczne pompy wirowej na wyjściu (po stronie hydraulicznej) są opisane za pomocą charakterystyki przepływu H = f(Q), natomiast parametry na wejściu (od strony wału napędowego) są opisane za pomocą charakterystyki mocy P = f(Q) lub momentu na wale M = f(Q), przy określonej nominalnej prędkości kątowej ω n. BADANIE CHARAKTERYSTYKI POMPY WIROWEJ ODŚRODKOWEJ Badanie charakterystyki pompy ma na celu określenie jej podstawowych parametrów technicznych: ciśnienia tłoczenia P h i wydajności V w funkcji prędkości obrotowej silnika (% obrotów), a także maksymalnej mocy N max pobieranej przez silnik.. (fot. Buderus)Charakterystyka pompy, która przy coraz mniejszych strumieniach przepływu powoduje wzrost różnicy ciśnienia, powoduje także przyrost strumienia objętości o określoną wartość (ΔV ) przy danym stopniu otwarcia zaworu.. Rozróżniamy trzy podstawowe charakterystyki pracy pompy; - charakterystyka przepływu = ( ) , przedstawia zmianę użytecznej wysokościMożna powiedzieć, że im bliżej pompa zbliża się wydajnością nominalną do wartości wydajności optymalnej, to tym udaną jest konstrukcją.. Pierwszym modelem hydraulicznego urządzenia okrętowego przeznaczonego do pompowania wody z ładowni była ręczna pompa tłokowa.. Przykładowe charakterystyki kilku pomp na jednym wykresiePodstawowe typy i rodzaje pomp, ich charakterystyka.. Przeznaczona jest wyłącznie do stosowania enteralnego (podaż dożołądkowa, dojelitowa).Charakterystyka pracy pompy powinna wskazywać na możliwość osiągnięcia wydajności 50 l/min przy wysokości podnoszenia 31 m, oraz max wysokości podnoszenia 56m.. Jest to graficzne przedstawienie zależności pomiędzy wysokością podnoszenia pompy i wydajnością.. Wydajność wewnętrzna pompy - jest to z kolei natężenie przepływu przez organ roboczy pompy (tłok, wirnik itp.) i oznaczamy ją Q i.. .Sprawność pompy definiuje się często jako stosunek mocy przekazanej do pompowanego medium za pomocą pompy, w odniesieniu do mocy dostarczanej przez napęd..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt