Techniki wytwarzania elementów maszyn urządzeń i narzędzi
Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne.. Z DO YTE UMIEJĘTNOŚ I - O U ZEŃ ĘDZIE POTRAFIŁ: wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej; elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Kwalifi kacja M.20.4 ŚLUSARZ Podręcznik do nauki zawodów Te i inne publikacje do nauki zawodów: technik mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, ślusarz, technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów16.03.2020 (poniedziałek) 1.Budowa, rodzaje i przeznaczenie ściernic.. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik mechanik 311504, ślusarz 722204AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżow.. M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji.. MG.11 Eksploatacja złóż podziemnych .. Mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających i ślusarz mają kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są podbudową do kwalifikacji bazowej M.44.. PKM_MG20 .TECHNIKI WYTWARZANIA ELEMENTÓW MASZYN I URZĄDZEŃ Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o następujące dokumenty: 1.. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.Testy egzaminacyjne skierowane do uczniów kształcących się w zawodach technik mechanik oraz mechanik - monter maszyn i urządzeń.Realizują treści z zakresu kwalifikacji M.17 (obecnie: MG.17) (Montaż i obsługa maszyn i urządzeń)..

Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Język obcy zawodowy 30 godzin 12.. Kursy.. Książki i inne produkty w niskich cenach w księgarni internetowej czytam.pl.Techniki wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.. po VI semestrze (klasa 3 Tech.). MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających .. Podstawy technik wytwarzania.. Nawigacja.. )elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, przeznaczony jest do kształcenia w branżowej szkole I stopnia, a także na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.. Kwalifikacja M.20.4.. Publikacja zawiera 5 zestawów testów, z których każdy obejmuje 40 zadań jednokrotnego wyboru i jedno zadanie praktyczne.1 Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol (na podbudowie kwalifikacji M.20.. Drukowanie przestrzenne (ang. 3D printing) - proces wytwarzania trójwymiarowych, fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu.. Prowadzący: Tomasz Podleśny; Działalność gospodarcza w branży mechanicznej.. 17.03.2020 (wtorek) 1.Obróbka powierzchniowa metali.. 4(5) dobiera części podlegające wymianie; X. Pomiń Kalendarz..

Technika wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 120 godzin 9.

Najbardziej popularny i oczekiwany przez nauczycieli podręcznik z ćwiczeniami z serii wydawniczej `Technika w praktyce` zawierający treści nauczania do realizacji nowej podstawy programowej w zreformowanym gimnazjum na 30 godzinach lekcyjnych.skrawających lub M.20.. SZBHP - wprowadzenie.. Podręcznik Do Nauki Zawodów Technik Mechanik I Ślusarz Podręcznik szkolny już od 34,94 zł - od 34,94 zł, porównanieWykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.. Prowadzący: Dariusz Kwiatkowski; Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi..

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Początkowo była to jedynie jedna z metod szybkiego prototypowania używana .4) konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.. Szkoła organizuje zajęcia praktyczne.. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik mechanik311504, ślusarz 722204Sprawdź bogatą ofertę urządzeń i sprzętu technologicznego do produkcji elektroniki.. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.Charakterystyka zawodu technik mechanik (symbol cyfrowy zawodu: 311504) Technik mechanik to zawód przypisany do branży mechanicznej (MEC).W CKZiU nr 2 „Mechanik" zawód technik mechanik zawiera dwie kwalifikacje - pierwszą do wyboru spośród kwalifikacji: MEC.05.Użytkowanie obrabiarek skrawających lub MEC.08.Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.sporządzania uproszczonych kalkulacji wytwarzania i naprawy maszyn i urządzeń, pracować w zespole lub kierować jego pracą, organizowania zaopatrzenia i zbytu.. Rozporządzenie MENiS z dnia 7.09.2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych 2.TECHNIKI WYTWARZANIA W OBRÓBCE MASZYNOWEJ Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie: M.20..

... wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej; ...

Działalność gospodarcza 30 godzin 11.. Klasy 1-3, gimnazjum.. Kwalifikacja M.20.1.. Szkoły ponadgimnazjalne (Uszkodzona okładka) | Figurski Janusz, Popis Stanisław | .. Prowadzący: .. MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urzą.. aktMG202019.. Podstawy konstrukcji maszyn.. Mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających i ślusarz mają kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są podbudową do kwalifikacji bazowej M.44.. Kalendarz6.. Pomiń Nawigacja.. Systemy mocowania narzędzi i przedmiotów 60 godzin 7. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.). Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.. KWALIFIKACJA MG.20.. Pracownia podstaw konstrukcji .Technika w praktyce.. 4(2) planuje czynności związane z demontażem maszyn i urządzeń; X.. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej Uczeń: 1) dobiera metodę do rodzaju obróbki ręcznej; 2) dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi; 3) dobiera narzędzia do wykonywania obróbki ręcznej;Podstawy sterowania i regulacji maszyn.. K2 MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.. PKM .MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ 723310 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE MEC.03.. Firma PB Technik oferuje maszyny do obcinania i formowania wyprowadzeń elementów elektronicznych oraz do integracji linii montażowych.. Strona główna.. Podręcznik do nauki zawodów technik mechanik i ślusarz.. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.. 4(9) dobiera metodę zabezpieczeń antykorozyjnych maszyn i urządzeń; M.20.. Organizacja i nadzór procesów produkcji 90 godzin 10. po VII semestrze (klasa 4 Tech.). Wejdź na naszą stronę i wybierz urządzenia, których potrzebujesz!4(3) charakteryzuje procesy zużycia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi; X. K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44.. X. XXXNaprawa I Konserwacja Elementów Maszyn, Urządzeń I Narzędzi.. Beletrystyka.. Podstawy sterowania i regulacji 120 godzin 8.. PRZEDMIOTY ZAWODOWE (nauczanie modułowe) • Moduł 1 - Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo • Moduł 2 - Technologia z materiałoznawstwem • Moduł 3 - Techniki wytwarzania .2.4. dobierać technologie i techniki wytwarzania do wykonawstwa i napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi; 2.5. dobierać gatunki stali i innych materiałów, tworzyw sztucznych, części znormalizowane i ich zamienniki oraz materiały pomocnicze do wykonywania elementów maszyn i narzędzi, napraw sprzętu mechanicznego i prac .M.20.. 2.Wpływ obróbki powierzchniowej na właściwości użytkowe.Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej.. Program nauczania dla zawodu ślusarz uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie wytwarzania i3 Techniki wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 2 2 1 5 160 4 Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 1 4 5 160 5 Działalność gospodarcza w branży mechanicznej 1 1 32 6 Język obcy w branży mechanicznej 1 1 32 Łączna liczba godzin 7 6 7 20 640 Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym 7 .Charakterystyka zawodu technik mechanik..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt