Unia europejska prezentacja wos
Utworzona wtedy organizacja zastąpiła i połączyła w jedną trzy inne organizacje, nazywane zbiorczą nazwą Wspólnot Europejskich.. Wyjaśniono na nich specyfikę, cele i zasady działania Unii Europejskiej.. MENU PREZENTACJI.. Rzeczypospolita Polska (oraz Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia, Węgry) stały się członkami Unii Europejskiej 1 maja 2004 r.Podstawa programowa Szkoła ponadgimnazjalna WOS WOS - Szkoła ponadgimnazjalna - Ekran uczniowski - Polska a Unia Europejska Rada Europejska: - rozstrzyga kwestie sporne, - wytacza zasady wspólnej polityki zagranicznej i .Unia Europejska (UE) jest organizacją międzynarodową, która powstała w 1993 r. po podpisaniu traktatu z Maastricht (Traktat o Unii Europejskiej).. Proszę kliknąć na flagę aby posłuchać hymnu Unii Europejskiej.. Szkoła ponadgimnazjalna WOS Stosunki międzynarodowe w wymiarze globalnym.. W 2007 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.. Muzyka: "Oda do radości"UNIA EUROPEJSKA.. Prowadzone przez ponad 50 lat działania integracyjne, realizowane w 4 etapach doprowadziły do ukształtowania się Unii w .Prezentacje WOS • PREZENTACJE • pliki użytkownika grzopister przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • WOS WYZNANIE RELIGIJNE MACIEJ POWALISZ 2F.pptx, Realizacja obowiązku szkolnego w wybranych państwach świata.pptxUnia Europejska Do organów głównych zaliczamy: Radę Europejską, Radę Unii Europejskiej, Komisję, Parlament, Trybunał Obrachunkowy..

Integracja europejska.

Spis treści Geneza integracji europejskiej SLAJDY 3.. Jakie państwo UE leży nad Oceanem Atlantyckim i można o nim powiedzieć, że „sąsiaduje" z Hiszpanią?Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli.. Polska polityka zagraniczna.. Traktatu z Maastricht (7 luty 1992) przez państwa-członków Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej- EWG, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej-Symbole Irlandii: Shamrock(kończynka) -według legendy, wykorzystał ją Święty Patryk poprzez pokazanie tej rośliny jako jednej łodygi z trzema liśćmi do zobrazowania istoty Trójcy Świętej.. Prezentacja Konflikty międzynarodowe ; Prezentacja Dobre rady na egzamin - Z życzeniami od egzaminatora :) Dla tych, którzy nie mogą pozwolić sobie na zakup repetytorium poniżej zamieszczam opracowania, na podstawie różnych źródeł.Unia Europejska, UE - gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich.Unia powstała 1 listopada 1993 roku na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht - jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej.Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw .Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej ..

Szkoła ponadgimnazjalna WOS Integracja europejska.

Integracja europejska.. 1951 -…Prezentacja Unia Europejska ; Prezentacja Organizacje międzynarodowe wraz z misjami pokojowymi ONZ.. Podstawą decyzji o rozpoczęciu negocjacji z państwami określanymi mianem grupy luksemburskiej (w tym Polski).Prezentacje multimedialne - "Ucz o Unii" W procesie edukacji europejskiej szczególna odpowiedzialność spoczywa na nauczycielach.. Ojcowie Unii Europejskiej SLAJDY 8.. Parlament Europejski liczy obecnie 732 deputowanych, którzy sprawują mandat wolny, wybierani są na pięcioletnią kadencję w wyborach powszechnych i bezpośrednich.Konrad Adenauer spricht am 2.. W dniu św. Patryka (17 marca), shamrock jest noszony w klapie ubrania przez Irlandczyków naPolska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach.. W roku 2003 Unię Europejską tworzło: 13 państw, 14 państw, 15 państw, 16 państw.. Państwa członkowskie Unii Europejskiej podpisały traktat z Lizbony 13 grudnia 2007 r., który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. Na jego podstawie kompetencje Wspólnoty Europejskiej (dawnej EWG) przejęła Unia Europejska, która stała się jednolitą organizacją międzynarodową i otrzymała .- 16.07.1997 Opinia (Avis) Komisji Europejskiej w sprawie wniosku Polski o członkostwo w Unii Europejskiej ..

Rzeczypospolita Polska (oraz Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia, Węgry) stały się członkami Unii Europejskiej 1 maja 2004 r.Podstawa programowa Szkoła ponadgimnazjalna WOS Integracja europejska.

Czym jest Unia Europejska?. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe.Frekwencja wyniosła ponad 58%.. - 12-13.12.1997 Opinie przyjęte przez Radę Europejską w Luksemburgu.. Spotykają się oni co najmniej dwa razy w roku.. Ze wspomnianych slajdów można korzystać bezpłatnie i bez ograniczeń narzucanych przez prawo autorskie.Geneza Unii Europejskiej, to przede wszystkim idea integracji europejskiej po II wojnie światowej.. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji.. Szkoła ponadgimnazjalna WOS Polska w Unii Europejskiej.WOS- BS.. Test (1) Test o Unii Europejskiej Test przeznaczony dla uczniów gimnazjum.. Należały do nich powstała w 1951 na mocy traktatu paryskiego Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS .Parlament Europejski jest jednoizbowym parlamentem, reprezentującym obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej.. Unia Europejska (UE) to związek państw europejskich, utworzony na mocy .. Procesy integracyjne SLAJDY 13.. Na tej podstawie Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski 23 lipca 2003 r. ratyfikował traktat akcesyjny (Traktat o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej).. Integracja europejska.. Efektem jej pracy stały się postanowienia szczytu w Maastricht, w Holandii, w grudniu 1991 roku i podpisanie 7 lutego 1992 roku „Traktatu o Unii Europejskiej", który .Prezentacja wykonana przez Koło Młodych Demokratów.. KRAJE CZŁONKOWSKIE.. Slajdy z tej prezentacji mogą być przydatną pomocą dla nauczycieli, prelegentów, studentów i innych osób przedstawiających podstawowe informacje o UE.. Filary Unii Europejskiej SLAJD 15.Na czele ?europejskiego rządu?. Stosunki międzynarodowe w wymiarze globalnym.. Tragiczne wydarzenia II wojny światowej miały bezpośredni wpływ na stosunki miedzy państwami zachodnimi oraz na ideę integracji europejskiej, która nabrała wówczas nowego znaczenia.Początki Unii Europejskiej powiązane są z rokiem 1951, gdyż właśnie wtedy, z inicjatywy Roberta Schumana, utworzono pierwszą integracyjną organizację gospodarczą, nazywała się ona Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS).Cda.pl: Twitter: Google +: Instagram: 1990 Rada Europejska zorganizowała międzyrządową konferencję ds. przygotowania unii gospodarczej i walutowej oraz usunięcia przeszkód na drodze do unii politycznej.. Radę Europejską tworzy głowy państw członkowskich oraz przewodniczący komisji Europejskiej.. Jako państwo członkowskie Polska ma możliwość wpływania na kształt decyzji podejmowanych na forum UE.Państwa Unii Europejskiej..Komentarze

Brak komentarzy.