Ukształtowanie powierzchni na mapach klasa 5 karta pracy
Uzupełnij tabelę, podając przykłady regionów wchodzących w skład poszczególnych pasów rzeźby.. Wyżyny i płaskowyże 4.. Praca metodą burzy mózgów na temat czynników wpływających na rzeźbę terenu, z uwzględnieniem wpływu człowieka.. Wysokości na mapie - zasoby epodręcznika.Karta pracy ‒ Ukształtowanie powierzchni na mapach, plik: karta-pracy-uksztaltowanie-powierzchni-na-mapach.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument .Temat: Podział klasy na 6 grup i przydzielenie zadań.. Która mapa z zadania 6 przedstawia teren o najmniejszej wysokości względnej?. Zaznacz, która mapa poziomicowa przedstawia formę wklęsłą?. • wskazać na mapie wielkie .. Klasa 5 Przedmiotowy System Oceniania AUTORZY: Agnieszka .Imię i nazwisko Data Klasa KARTA PRACY DO LEKCJI 17.. Wyżyny na mapie hipsometrycznej oznaczone są .Skala.. Powiedzieć, jak dzielimy krajobrazy 2.. Oblicz skalę mapy.. Ile wynosi ona na mapie w skali 1:10.000.000?. .b) Uczniowie otrzymują karty pracy z fragmentem planu miasta lub mapy topograficznej terenu, po którym odbywa się marsz.. Barwy hipsometryczne: - niziny (odcienie zielonego) od 0 do 300 m n.p.m.Mapa Polski , Klasa 5 , Planeta Nowa , Geografia , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.pl .. \ Klasa 5 \ Mapa Polski \ Ukształtowanie powierzchni na mapach .. Karta pracy ‒ Ukształtowanie powierzchni na mapach 115 kBKarta pracy z GEOGRAFII nr 5 klasa II LO Miesiąc - grudzień ..

Ukształtowanie powierzchni na mapach.

Ale skąd wiadomo, czy podejście będzie łatwe?. Po tej lekcji powinieneś: 1.. Biorąc pod uwagę roczny przebieg temperatury powietrza oraz jej rozkład w czasie, a także wielkość i rodzaj opadów, wyznaczono 5 stref klimatycznych .Obszar tematyczny: Edukacja matematyczna : Typ zasobu: Inne : Tytuł: Ułamki dziesiętne - karta pracy : Etap edukacyjny: II etap edukacji : Opis: Materiał opracowany w ramach projektu „Szkoła dla każdego" współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.5.. Co oznaczają barwy na mapie hipsometryczn ej?. Poziomice to linie na mapie, które łączą ze sobą punkty o takiej samej wysokości.. Karta pracy.. Najwyższym punktem jest tatrzański szczyt Rysy 2499m.n.p.m.Najniższy punkt mieści się na Żuławach Wiślanych - Raczki Elbląskie -1,8m.p.p.m.. d) W każdej grupie wyznaczana jest osoba, która zmierzy długość swojego kroku.. Zamień podane skale na mianowane: 1:500, 1: 700000, 1 : 350, 1: 75555000.. Oblicz skalę mapy na której ma ona .Na klimat mogą też wpływać prądy morskie, odległość od brzegów mórz, ukształtowanie terenu (np. w górach im wyżej, tym jest zimniej).. Inne dokumenty: Polska, Geografia - karty pracy, kufajkaLekcja 6.. Porównuję dane .. Na zakończenie karty pracy przewidziana jest lekcja powtórzeniowa i sprawdzian obejmujący materiał karty numer 1 i 2..

Ukształtowanie powierzchni .

Na mapie numerami od 1 do 6 oznaczono główne pasy ukształtowania powierzchni Polski.. AMERYKA NA MAPIE Zadanie 1.. Skala mapy 1:2.000.000 jest taka sama jak skala mapy podstawowej.. 2016-02-25 20:59:39; Historiaa pomocy !. 75% powierzchni państwa zajmują obszary poniżej 200 m.n.p.m .• omówić ukształtowanie powierzchni na podstawie rysunku poziomicowego; • porównać elementy .. • wskazać na mapie wielkie formy ukształtowania powierzchni.. zad.2 Odległość w terenie wynosi 3000km.. wymienia, jakimi kolorami są zaznaczone na .. ukształtowanie powierzchni wybranego kraju na podstawie mapy hipsometrycznej.. Na mapie numerami od 1 do 7 oznaczono państwa sąsiadujące z Polską.Na mapie w skali 1:30.000 powierzchnia jeziora wynosi 2 6cm, oblicz rzeczywistą powierzchnię tego jeziora na mapie w ha.. Ukształtowanie powierzchni .. Jej długość na mapie w skali 1:2 000 000 wynosi 26,4cm.. Najniższy punkt mieści się na Żuławach Wiślanych - Raczki Elbląskie -1,8 m.p.p.m.. Oblicz skalę mapy, na której odległość między miejscowościami wynosi w terenie 1500 km , a na mapie 3 .p2.. Co to jest krajobraz?. Zadanie 5 (0-2) Północna granica Polski przebiega wzdłuż wód terytorialnych Bałtyku.. Oblicz rzeczywistą.. Geografia to przedmiot, który zajmuje się badaniem powłok Ziemi, ale też zróżnicowaniem przyrodniczym, społecznym i ekonomicznym oraz relacjami między różnymi środowiskami geograficznymi, a sferami działalności ludzkiej.Wyobraź sobie, że jesteś na wycieczce w górach..

Mapa Polski; 2. powierzchnię tego jeziora w ha.

Linia kolejowa z Krakowa do Katowic ma długość 78,5 km.. Oblicz rzeczywistą długość granic morskich.. Patrzysz na mapę, by poznać drogę do najbliższego szczytu.. Główne miasta Wyżyny Lubelskiej Położenie na Wyżynie .Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Geografia Zadania i rozwiązania: Geografia.. Wymienić elementy krajobrazu z podziałem na ożywione i nieożywione.. Wypukłe formy terenu to:Pod względem obszaru Polska w Europie ma 9 miejsce a na świecie 69.. Łatwe!. Opis mapy.. Na podziałce liniowej 1 cm - 100 km przedstaw rzekę o długości 56 km.. zad.4 Na mapie w sklai 1:50.000 długość drogi osiedlowej wynosi 30mm, oblicz długość tej drogi w .Geografia | Klasa 5 Karty pracy AUTOR: Maciej Lechowicz Zadanie 2a.. Kreślę krzywą hipsograficzną wybranego obszaru i krzywą batymetryczną.niziny - obszary równin położone na wysokości od 0 do 300 m. n.p.m. Na mapach oznaczamy je kolorem zielonym.. Wskazuję na mapie wielkie formy ukształtowania den morskich i oceanicznych.. Po tej lekcji powinieneś: 1.. Wskazać na mapie pasy rzeźby terenu Polski.. Nanieś nu-mery regionów na mapę.. Teren może być pokryty różnymi wypukłymi lub wklęsłymi formami terenu.. e) Oceniana jest każda grupa na podstawie wypełnionej karty pracy według następującej .Biologia karta pracy 2015-03-03 16:57:22; Wyrażenia algebraiczne-karta pracy 2013-04-16 18:02:40; Niemiecki..

Zadanie 6 (0-2)karty pracy l klasa 1 gimnazjum.

Karta-pracy 2009-10-19 15:20:59; Karta pracy klasa 5 2013-02-20 15:26:46Warta to największy dopływ Odry o długości 808km.. c) Uczniowie pracują w grupach 4-5 osobowych.. Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie; Klasa 5.. Czytamy mapę najbliższej okolicy.. Na mapie w skali 1:30.000 powierzchnia jeziora wynosi 27,8 cm².. Jest to kraj wybitnie nizinny.. zad.3 Oblicz skalę mapy, jeżeli rzeka od długości 35 km ma na niej długość 7 cm.. Z mapy poziomicowej odczytamy: - wysokość wzniesienia / głębokość obniżenia - kształt formy terenu - nachylenie stoku.. Na mapie jej długość wynosi 20,2cm.. Pas rzeźby Ameryka Północna Ameryka Południowa Niziny 1. Podaj wysokość względną, na której rośnie drzewo z zadania nr 4.. Terytorium Polski wynosi w przybliżeniu 323 tys. km2 A obszar lądowy wynosi ~312 tys. km2.. 2015-04-20 20:50:01; Relgia Sakramenty karta pracy 2014-01-09 19:08:24; Matematyka karta pracy?. 7.Klasa 5 Numer i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: .. Ukształtowanie powierzchni Powierzchnia kraju obniża się w kierunku północno-zachodnim.. Główne skały budujące wyżynę Lubelską Formy ukształtowania powierzchni charakterystyczne dla Wyżyny Lubelskiej Konsekwencje występowania określonych skał w podłożu na Wyżynie Lubelskiej Zadanie 2b. Krajobrazy świata; .. ocenia przydatność barw1.. Na mapach oznaczamy je kolorem żółtym i pomarańczowym.. Wiedzieć na czym polega orientowanie mapy.wyprawa na śmierć testy maturalne bayern monachium test z sagi o ludziach lo test z przysłów rambo iq test powstanie polityka muppets wawa non stop testy psychologiczne zespół test o gwiazdach kate mitologia grecka pisma literackie and grey' przed switem zbrodnia i kara " shakira test o zmierzchu test o sadze zmierzch friedek siatkówka .Najwyższym punktem jest tatrzański szczyt Rysy 2499 m.n.p.m.. Prezentacja filmu oraz animacji na temat ukształtowania powierzchni Polski i pasów rzeźby.. Mapa jest płaska, a ty chcesz wiedzieć, czy ścieżka nie okaże się zbyt stroma.. Krajobrazy Polski; 3.. Notatka z lekcji: Lekcja 5. wyżyny - obszary równin położone na wysokości powyżej 300 m. n.p.n.. Na szczęście informacje o wysokości też są umieszczone na mapie.Ukształtowanie poziome powierzchni Polski (pdf) - plik 'Polska > Geografia - karty pracy'.. 1 Oblicz odległość danego odcinka w terenie, jeżeli na mapie w skali 1:150.000 wynosi 9 cm.. Mapa ta nie zawiera siatki kartograficznej, ale na jej ramce zostały zaznaczone miejsca przejścia przez nią południków i równoleżników.Karta pracy z GEOGRAFII nr 2 klasa IIIG Miesiąc - grudzień - luty Dział - Europa .. ukształtowanie powierzchni na Półwyspie Skandynawskim.. Zamień podane skale na liczbowe: 1cm- 50 m 1 cm- 25,5 km, 1cm² - 4 km².. Lądy i oceany na Ziemi; 4.. Ukształtowanie powierzchni na mapach..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt