Surowce energetyczne na świecie prezentacja
Ze względu na zastosowanie surowce mineralne możemy podzielić na: surowce energetyczne - węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, bituminy (łupki bitumiczne, ropa naftowa, asfalt, wosk ziemny, gaz ziemny).TEMAT PREZENTACJI: WERSJA ORYGINALNA * HTML * WERSJA ORYGINALNA * PDF * 01a - Zmieniająca się rola przemysłu we współczesnym świecie: 02a - Czynniki lokalizacji przemysłu: 03a - Zasoby naturalne Ziemi.. Mapa „Surowce energetyczne - 1" pomoże Ci prześledzić, gdzie na kuli ziemskiej wydobywa się ropę naftową i gaz ziemny.. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe.Odnawialne surowce - zasoby cechujące się naturalnie stałą dostępnością oraz dostarczające stałych użytków, których konsumpcja nie zagraża przyszłym możliwościom użytkowania, o ile nie zostanie przekroczony próg ich zdolności naturalnego odnawiania się.. Mapa „Surowce energetyczne - 2" ułatwi Ci zapoznanie się z rozmieszczeniem ośrodków wydobycia węgla kamiennego i brunatnego na kuli ziemskiej.. Podział i rola surowców mineralnych: 04a - Bilans energetyczny świata: 05a - Produkcja energii elektrycznejZasoby surowców energetycznych - dla zilustrowania problemu.. Wyjmij planszę z teczki i ułóż tak, aby wypukły czarny trójkąt znalazł się w prawym dalszym rogu.Podstawowym surowcem energetycznym w Polsce jest węgiel kamienny, stanowi on blisko 60% wytwarzanej energii oraz węgiel brunatny — dostarcza około 35% energii..

Surowce energetyczne - 2 .

17 - SUROWCE ENERGETYCZNE - 1.. Już w latach 60 - tych dwudziestego wieku wysunęła się na pierwsze miejsce wśród surowców wykorzystywanych w energetyce.. Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych w każdej edycji proponuje debatę w obszarze najbardziej strategicznych wyzwań dla naszego kraju, stąd tegorocznym tematem przewodnim był: European Green Deal w Polsce.Wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii to cele V Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju", która odbędzie się 12-13 października br. Miejsca wydobycia b).. Według ostatnich badań do 2020 roku pokrywa lodowa na tym obszarze może w okresie letnim zupełnie zniknąć.. Podstawowe surowce energetyczne wykorzystywane w Polsce to węgiel kamienny i węgiel brunatny oraz ropa naftowa i gaz ziemny..

Surowce energetyczne - 1 .

Odrębną grupę stanowią metale i kamienie szlachetne.. Ważni producenci c).. SUROWCE ENERGETYCZNE NA ŚWIECIE - ŹRÓDŁA ENERGII Zasoby naturalne wykorzystywane w przemyśle dzielimy na stałe, odnawialne oraz nieodnawialne.. Meksykańska) Ameryka Pd. ( Wenezuela, obszar jez. Maracaibo, /pŹródła odnawialne: Węgiel kamienny Źródła energii (surowce energetyczne) dzielimy na dwie grupy: Energetyka słoneczna - gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii - węgiel kamienny - wegiel brunatny -SUROWCE ENERGETYCZNE na Świecie .. *Azja Mniejsza, nad Zatoką Perską:-Arabia Saudyjska-Kuwejt-Iran-Irak-Zjednoczone Emiraty Arabskie Basen Morza Kaspijskiego (Azja) Morze Północne (Europa, część Atlantyku) Ameryka Pn. (zat.. 18 - SUROWCE ENERGETYCZNE - 2.. Jej postać, forma czy wykorzystanie może być różne.gaz ziemny Dziękujemy za uwagę :) ENERGETYKA NA ŚWIECIE -rosnacy wpływ w przemyśle chemicznym (przede wszyskim w produkcji paliw dla szybko rozwijajacej się motoryzacji - niezbyt drogi transport w szczegulności rurociagami i tankowcami uran wady -groźba skażenia środowiska wRudy metali stanowią drugą co do wartości grupę kopalin użytecznych po surowcach energetycznych..

Spójrzcie jak są rozmieszczone zasoby na świecie.

Wydobycie ich stanowi ok. 19% wartości światowej produkcji górniczej, przy czym na pierwszym miejscu znajdują się: rudy żelaza - 5,6%, miedzi - 3,1%, złota - 3,1%, uranu - 1,9%, manganu - 1%, ołowiu - 0,9%, a w dalszej kolejności: cynku, cyny, niklu, antymonu, srebra .Surowce mineralne to minerały i skały, które człowiek wydobywa, przetwarza i użytkuje.. Bez ograniczeń można korzystać z zasobów stałych pod warunkiem, że wybuduje się odpowiednie urządzenia mogące przetwarzać różne formy sił przyrody na wykorzystywana powszechnie energię elektryczną.SUROWCE ENERGETYCZNE a).. Tradycyjnie polski sektor energetyczny jest oparty o paliwa kopalne, których duże zasoby znajdują się na terenie Polski - są to 9. największe złoża na świecie.. Jej pozycja jest nadal bardzo silna mimo rosnącego znaczenia innych nośników energii.Za nami VI Kongres Energetyczny DISE, który odbył się 7 - 8 października 2020 r. we Wrocławiu..

Za zasoby uznaje się surowce mineralne udokumentowane na podstawie badań geologicznych.

Energia od zawsze była potrzebna ludziom w ich życiu.. Zastosowanie 1.Ropa Naftowa a).. Około 70% wydobywanego u nas węgla kamiennego przeznaczane jest na produkcję energii elektrycznej.. W strukturze produkcji energii elektrycznej kluczowąPrzedmiotowa Strona z GeografiiEnergetyka bazuje na tzw. surowcach energetycznych.. Są to głównie surowce organiczne roślinne zawierające część energii słonecznej zmagazynowanej dzięki procesowi .Surowce energetyczne: Energetyka w Polsce tradycyjnie opiera się na spalaniu węgla kamiennego i brunatnego.. Węgiel z Górnego Śląska i Lubelszczyzny trafia do elektrowni cieplnych w całym kraju.Źródło: Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki 2009.. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji.. Obecnie w bilansie energetycznym świata dominuje ropa naftowa.. Podział surowców mineralnych.. Najważniejsze surowce mineralne Polski to węgiel kamienny, węgiel brunatny, rudy miedzi oraz surowce skalne.Plik surowce energetyczne.ppt na koncie użytkownika Pallea • folder Prezentacje Power Point • Data dodania: 9 cze 2010 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Bilans energetyczny jest to zestawienie udziału poszczególnych źródeł energii pierwotnej w ogólnej produkcji energii na świecie lub kraju.. Energetyka konwencjonalna w Polsce .. W latach 70-tych XX wieku Polska była drugim eksporterem węgla kamiennego na świecie (po Stanach Zjednoczonych).. ropa naftowa gaz ziemny węgiel kamienny węgiel brunatny uran _____ ENERGETYKA na Świecie.. Oba te surowce to największe zasoby surowcowe Polski, na ich wydobyciu opiera się energetyka cieplna, gdyż wytwarzanie energii ma miejsce w elektrowniach cieplnych opalanych węglem.Odnawialne źródła energii zaspokajały w 2018 roku 17,9% zapotrzebowania ludzkości na energię (według REN21, w tym uwzględniono 6,9% zużycia przez tradycyjne opalanie drewnem i innego typu biomasą, oraz 11,0% - nowoczesne technologie OZE), podczas gdy zgodnie z metodologią BP w 2018 roku wskaźnik ten wyniósł 10,9% (firma ta pomija tradycyjne opalanie drewnem i inną biomasą).18.. Pochodzi z niego 96% energii (56% z węgla kamiennego, 40% z węgla brunatnego).. Zdecydowana większość energii elektrycznej wytwarzanej na świecie pochodzi z elektrowni cieplnych.Wynika to stąd, że ich funkcjonowanie jest najmniej wymagające - potrzebne są jedynie paliwa (stałe, płynne lub gazowe), po spaleniu których energia cieplna .Surowce mineralne dzielą się na kilka głównych grup - energetyczne, metaliczne, chemiczne, skalne (budowlane).. kraje Węgiel k. [mld ton] Węgiel b. [mld ton] Ropa naft.. Wyjmij planszę z teczki i ułóż tak, aby wypukły czarny trójkąt znalazł się w prawym dalszym .1 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE" Rzeszów, 28 kwietnia 2015 r. Adam Szurlej Jacek Kamiński Piotr Janusz Piotr SaługaPolska posiada stosunkowo duże zasoby surowców..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt