Grupa inco karty charakterystyki
Pkt 2 zmiana klasyfikacji produktu 3.. Numer telefonu alarmowego Ogólnopolski numer alarmowy 112 Policja 997 Stra po arna 998Data sporz ądzenia: 31.05.2004r KARTA CHARAKTERYSTYKI LUDWIK Data aktualizacji: 15.10.2010r Karta opracowana przez Inco-Veritas S.A. str.1/6 Podstawa prawna: Rozporz ądzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r wWszelkie prawa zastrzeżone.. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki Nazwa i adres: GRUPA INCO S.A. 00-519 Warszawa ul. Wspólna 25 E-mail: [email protected] Telefon: + 48 22 71 15 900 1.4. alarmowy +48 22 71 15 900 czynny w godzinach urz ędowania tj. 7:30 - 15:30 2.. Wyłącznie dla użytkownika zawodowego1.3.. Płyn Ludwik o miętowym zapachu stał się tym samym pierwszym płynem do mycia naczyń w Polsce.GRUPA INCO S.A. ul. Wspólna 25 00-519 Warszawa - Mazowieckie - Polska Tel.. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki Nazwa i adres: GRUPA INCO S.A. 00-519 Warszawa ul. Wspólna 25 E-mail: [email protected] Telefon: + 48 22 71 15 900 1.4. : +48 22 71 15 900 [email protected] 1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 22 7115900 (7.30-15.30); 112 SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:Spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej PKN ORLEN, zajmująca się produkcją i dystrybucją środków smarnych dla motoryzacji oraz przemysłu, płynów eksploatacyjnych i kosmetyków..

... Karty charakterystyki; Jesteś w:Identyfikator produktu 1.2.

Karty charakterystyki - Grupa CSV - Partner Twojej LakierniNazwa i adres przedsi ębiorstwa: INCO-VERITAS S.A. 00-519 Warszawa, Ul. Wspólna 25 Oddział w Górze Kalwarii Grupa Chemii Gospodarczej 05-530 Góra Kalwaria, Ul. Towarowa 8 Email: [email protected] Amtra - to grupa kapitałowa powstała z połączenia trzech spółek - Amtra, Nanochem oraz Five Star Polska.. Numer telefonu alarmowego Ogólnopolski numer alarmowy 112 Policja 997 Stra ż po żarna 998INCO-VERITAS S.A. Oddział w Górze Kalwarii Grupa Chemii Gospodarczej Ul. Towarowa 8 05-530 Góra Kalwaria Telefon E-mail +48 22 71 15 900 [email protected] Tel.. GRUPA INCO S.A. Informacje zawarte na naszej stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego czy prawa handlowego.. Reaktywno ść Produkt jest niereaktywny w normalnych warunkach uŜytkowania i przechowywania.. z o. o. ul. I Dywizji 7/01 14-100 Ostróda 1.4 Numer telefonu alarmowego: + 48 55 2427500 (7.00-15.00); 112 SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃKarta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 27.10.2016 Numer wersji 10 Aktualizacja: 27.10.2016 Nazwa handlowa:KEIM LIGNOSIL-INCO (ciąg dalszy od strony 2) 43. : +48 55 24 27 500 [email protected] Producent:ARCHEMIC Sp..

Zmianie w stosunku do poprzedniej wersji Karty charakterystyki uległy: 1.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.. Ta witryna korzysta z plików cookie.. : +48 55 24 27 500 [email protected] 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Zastosowanie odradzane: Każdy rodzaj zastosowania nie wymieniony powyżej oraz w punkcie 7.3 Zastosowanie zalecane: Nawóz.. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.W GRUPA INCO S.A. dbamy o to, by skuteczność naszych środków czystości była jak najlepsza i jednocześnie, aby były one bezpieczne dla zdrowia i środowiska.. : +48 22 71 15 900 [email protected] 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Zastosowanie odradzane: Każdy rodzaj zastosowania nie wymieniony powyżej oraz w punkcie 7.3 Zastosowanie zalecane: Środek czyszczącyKARTA CHARAKTERYSTYKI Ludwik sól do zmywarek Wersja: 3.0 Karta opracowana przez GRUPA INCO S.A. str.6/10 SEKCJA 10: STABILNO ŚĆ I REAKTYWNO ŚĆ 10.1..

Stabilno ść chemicznaKarty charakterystyki produktów Florovit pro natura.

: +48 22 71 15 900 [email protected] Numer telefonu alarmowego: +48 22 7115900 (7.30-15.30); 112 SEKQA IPENTYFIKACJßVZAGROŽEfV 2.1 2.2 2.3 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:Grupa CSV dostarcza kompletne technologie wspierające wszystkie etapy renowacji powłok lakierniczych oraz technologie wylakierowań przemysłowych.. Pkt 3 zmiana w stęŝeniu nadtlenku wodoru 4.GRUPA INCO S.A. ul. Wspólna 25 00-519 Warszawa - Mazowieckie - Polska Tel.. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki Nazwa i adres: GRUPA INCO S.A. 00-519 Warszawa ul. Wspólna 25 E-mail: [email protected] Telefon: + 48 22 71 15 900 1.4.. Najwyższą jakość produktów potwierdzają aprobaty producentów: Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo, BMW, Siemens.Lista produktów producenta Grupa Inco S.A. IDENTYFIKACJA ZAGRO śEŃ1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: GRUPA INCO S.A. ul. Wspólna 25 00-519 Warszawa - Mazowieckie - Polska Tel.. Nasze środki czystości spełniają najwyższe wymagania jakościowe, a na dodatek są niezwykle wydajne.. Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies..

Preparaty te pozwalają na skuteczną, bezinwazyjną i samodzielną kurację w domu.- Karty charakterystyki • Podsumowanie.

Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki Nazwa i adres: GRUPA INCO S.A. 00-519 Warszawa ul. Wspólna 25 E-mail: [email protected] Telefon: + 48 22 71 15 900 1.4. : +48 22 71 15 900 [email protected] 1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 22 7115900 (7.30-15.30); 112 SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:Dane dotyczqce dostawcy karty charakterystyki: GRUPA INCO S.A. ul. Wspó na 25 00-519 Warszawa - Mazowieckie - Polska Tel.. Numer telefonu alarmowego Ogólnopolski numer alarmowy 112 Policja 997 Stra po arna 998GRUPA INCO S.A. w ramach swojej działalności zajmuje się również produkcją płynnych preparatów leczniczych na skórę: Brodacid - płyn do usuwania brodawek, ABE - płyn do usuwania odcisków .. Florovit Pro natura nawóz organiczno-mineralny do trawników MIKROFLORA3w1: 317 KB: .. GRUPA INCO S.A. Informacje zawarte na naszej stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego czy prawa handlowego.1.3.. Ta witryna korzysta z plików cookie.GRUPA INCO S.A. ul. Wspólna 25 00-519 Warszawa - Mazowieckie - Polska Tel.. XX wieku, a dokładnie 1964 roku - kilka lat po premierze płynu do mycia naczyń na rynku amerykańskim.. Sprzątanie jeszcze nigdy nie było tak efektywne i proste.grupa inco s.a. Informacje zawarte na naszej stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego czy prawa handlowego.. Numer telefonu alarmowego Ogólnopolski numer alarmowy 112 Policja 997 Stra Ŝ po Ŝarna 9981.3.. W Karcie słowo preparat zostało zastąpione słowem mieszanina 2.. Podczas 25 lat działalności osiągnęła pozycję jednego z liderów na krajowym rynku dystrybucji i produkcji wyrobów chemii samochodowej oraz profesjonalnej chemii sprzątającej.1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: GRUPA INCO S.A. ul. Wspólna 25 00-519 Warszawa - Mazowieckie - Polska Tel..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt