Podaj nazwę ukazanego na ilustracji wydarzenia z 1773
Plakat polityczny z 1945 r.Ilustracja na następnej stronie przedstawia wzgórze w Atenach.. Na podstawie ilustracji i wiedzy własnej odpowiedz na pytania.. Wyjaśnij sens karykatury.Przyjrzyj się ilustracji.Następnie wykonaj polecenia.. Grupę ekskluzywną przedstawiono na ilustracji 2. Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. 2.Wyjaśnij,czego dokonał podczas,,potopu'' hetman przedstawiony na ilustracji.. Zadanie 8.. Ilustracja 2.. Plakat polityczny z 1945 r.Na podstawie ilustracji oraz wiedzy pozaźródłowej wykonaj polecenia.. Źródło: Encyklopedia historii świata, Warszawa 2001, s. 16 A.. Na podstawie ilustracji oraz wiedzy własnej podaj nazwy wskazanych świątyń.. d) modernistycznego.A.. A) Podaj nazwę ukazanego na ilustracji wydarzenia i rok, w którym do niego doszło.Rok 1970 Wybrzeże podaj wydarzenie straju Przedmiot: Historia / Szkoła podstawowa: 2 rozwiązania: autor: Madzioletta 28.4.2010 (12:50) Podaj nazwy polskich formacji wojskowych, które powstały na terenie ZSRR Przedmiot: Historia / Szkoła podstawowa: 1 rozwiązanie: autor: wikaa13 29.4.2010 (17:27)12 z 12 Zadanie 25.. (0-1) .. B. Ukazane na ilustracjach grupy społeczne mają charakter pierwotny.. Sprawdźcie, jak Wam poszło!. Pytania i odpowiedzi.. Rozwiązania zadań.. 904 wielkopolskich maturzystów przystąpi do podstawowej .Strona 3. z 16 Zadanie 3.. Przyporządkuj cyfry od 1 do 3 (1 to pierwsza chronologicznie nazwa państwa polskiego na ziemiach polskich, 3 to chronologicznie ostatnia nazwa państwa) Kraj Nadwiślański Rzeczpospolita Obojga Narodów Królestwo Polskie Zadanie 20..

Podaj nazwę okręgu przemysłowego ukazanego na mapie.

Ilustracja 3. .. B) Napisz, w którym roku doszło do zaprezentowanego na ilustracji wydarzenia.WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2016/2017 - SZKOŁA PODSTAWOWA STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 5 z 14 Zadanie 8. Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj polecenia.. (0 - 4 pkt)Matura 2014: Historia [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] - poziom rozszerzony.. To wbijające się w strzeliste wieże World Trade Center samoloty pilotowane przez .Podaj nazwę kodeksu, z którego pochodzą cytowane przepisy.. 1.Napisz,kogo przedstawia ilustracja.. Źródło: neewsweek.pl A) Podaj nazwę wydarzenia przedstawionego na ilustracji.. Źródło: Roszak S. (red.), Śladami przeszłości, podręcznik do historii dla gimnazjum I, Gdańsk 2009, s. 202.. A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.. T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w źródłach nie tylko pisanych, Czasy nowożytne, Toruń 2004, s. 77.6.. W tym celu wstaw w kratki numery od 1 do 5. utworzenie RFN wybuch powstania na Węgrzech uchwalenie Konstytucji PRL rozpoczęcie budowy muru berlińskiego zawarcie Układu Warszawskiego Na podstawie zamieszczonej ilustracji wykonaj zadania 7. i 8..

Ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej.

Odwołując się do znajomości całego utworu Henryka Sienkiewicza, napisz, jak na dalsze losy Apostoła ukazanego na ilustracji wpłynęło to wydarzenie.Przeanalizuj ilustrację ukazującą fragment Drzwi Gnieźnieńskich, a następnie wykonaj polecenia.. Zapytaj.onet.pl pomoże znaleźć odpowiedzi na każde Twoje pytanie.Prezentacja na ocenę na lekcji.. Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o 1. Podaj nazwę ukazanego na ilustracji wydarzenia z 1773Sejm ten został zwołany na 19 kwietnia 1773 na wcześniejsze żądanie rosyjskiego posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego Otto Magnusa von Stackelberga, posła pruskiego Gédéona Benoît i austriackiego Karla Reviczkyego, którzy zamierzali przeprowadzić legalizację rozbiorów przez sejm.Jednocześnie mocarstwa utworzyły wspólny fundusz korupcyjny, z kasy którego miano .🎓 a) Podaj nazwę budowli ukazanej na zdjęciu.. - Ukazana na zdjęciu budowla to Wielki Mur Chiński.. Skąd się bierze?. W OJEWÓDZKIE K ONKURSY P RZEDMIOTOWE 2015/2016 - SZKOŁA PODSTAWOWAWyjaśnij, dlaczego ustrój polski ukształtowany w XV wieku nazywamy demokracją szlachecką Krótko i na temat Plissssssss Przegląda 0 60 pkt - 12.10.2020 (22:15)Matura 2014: Historia [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] - podstawa, rozszerzenie.. Plakat polityczny z 1945 r.Najważniejsze wydarzenie dekady 2001-2010 uwieczniono na dziesiątkach albo i setkach amatorskich nagrań..

Podaj nazwę wydarzenia, które zostało zapoczątkowane przez ten przyjazd.

TEST 1. Podaj nazwę ukazanego na ilustracji wydarzenia, które zapoczątkowało rewolucję w 1905 r. Opisz reakcję władz państwowych na przedstawione wystąpienie robotnicze.. Rozpoznaj na podstawie ilustracji postaci dwóch wybitnych polskich polityków i twórców .. Na podstawie poniższej ilustracji i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. b) neogotyckiego.. Odpowiedź uzasadnij.. Dlaczego?. Matura 2014 z historii rozpocznie się 20 maja o godzinie 14.. Ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej.. Strona 8 z 12 9.. 1Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Historia from Guest Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia Odpowiedz czym zajmuje się nim ukazane na rysunku Podaj nazwę pomieszczenia klasztornego w którym mnisi wykonali przedstawioną pracęScena ukazana na obrazie rozgrywa się w Sali Sejmowej Zamku Królewskiego w Warszawie, pozornie w czasie sesji z dnia 21 kwietnia 1773 r., kiedy to, pomimo protestów niektórych posłów, skonfederowany pod przewodnictwem Adama Ponińskiego (w centrum kompozycji lewym ramieniem wskazuje gwałtownie na oddział zbrojnych jako argument .1.Napisz, jakie wydarzenie przedstawiono na obrazie.. W tym celu wstaw w kratki numery od 1 do 5. utworzenie RFN wybuch powstania na Węgrzech uchwalenie Konstytucji PRL rozpoczęcie budowy muru berlińskiego zawarcie Układu Warszawskiego Na podstawie zamieszczonej ilustracji wykonaj zadania 7. i 8. pokaż odpowiedź i schemat punktacji..

0-3 p.A) Podaj imię i przydomek przedstawionego na ilustracji króla Polski.

Poniższa ilustracja nawiązuje do wydarzenia, które nazwano „Tańczącym kongresem".. Odpowiedź uzasadnij, charakteryzując jedną widoczną cechę tego stylu.. Świątynia wzniesiona ku czci Ateny Partenos4.1.. pwz: 21% .Konfederacja barska (1768-1772) - zbrojny związek szlachty polskiej, utworzony w Barze na Podolu 29 lutego 1768 roku z zaprzysiężeniem aktu założycielskiego w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej, skierowany przeciwko: kurateli Imperium Rosyjskiego, królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i popierającym go wojskom rosyjskim.Ile kosztuje?. Ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej.. Źródło: wpolityce.pl A) Podaj rok wydarzenia przedstawionego na ilustracji.6.. P F Ilustracja 1. Podaj, w którym roku miało miejsce 2.wymień skutki zdarzenia ukazanego na ilustracji.. To są ćwiczenia Śladami przeszłości 3gimnazjum strona 62.. 7 z 32Ułóż w kolejności chronologicznej nazwy państw istniejących na ziemiach polskich .. Podaj stosowaną w historiografii nazwę wydarzenia, w związku z którym powstał plakat.. W tym celu wstaw w kratki numery od 1 do 5. utworzenie RFN wybuch powstania na Węgrzech uchwalenie Konstytucji PRL rozpoczęcie budowy muru berlińskiego zawarcie Układu Warszawskiego Na podstawie zamieszczonej ilustracji wykonaj zadania 7. i 8.. Specjalnie dla Was prezentujemy arkusze CKE i odpowiedzi, których udzielili poznańscy nauczyciele..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt