Sprawozdanie nauczyciela stażysty wychowanie fizyczne
Obserwacja i analiza umiejętności uczniów.. Opiekun stażu: Marek MotykaOcena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu Author: Jarosław Kordziński Last modified by: Tomasz Traczyk Created Date: 6/29/2006 10:18:00 AM Company: ORE Educator Other titles: Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażuWe wpisie opiszę krok po kroku staż na stopień nauczyciela mianowanego, wraz z obowiązującymi aktualnymi aktami prawnymi (2018 r.) oraz udostępnię moją "teczkę" - plan rozwoju zawodowego, kontrakt z opiekunem stażu, konspekt lekcji wychowania fizycznego (hospitacja), arkusz rozmowy przedobserwacyjnej, sprawozdanie z przebiegu stażu, zaświadczenie dotyczące zatrudnienia i przebiegu .Katalog-> Dla nauczyciela-> Awans zawodowy-> Sprawozdania.. Przykładowe zapisy w planie rozwoju stażysty Anna KiełbPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego wychowania fizycznego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego z trzydziestoletnim stażem pracy.. Rozpoczynamy staż.. W przypadku nauczyciela stażysty i kontraktowego opracowują oni plan we współpracy z opiekunem stażu.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STAŻU.. Ä?wiczenia sÄ?. Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady, przygotowanie sprawozdań, dokumentacji, w szMożecie tu Państwo znaleźć również przykładowe zapisy planu rozwoju nauczyciela stażysty, które trzeba jednak wypełnić własnymi pomysłami..

Koniecznie trzeba go wypełnić własnymi ... wychowania fizycznego.

Stopień nauczyciela stażysty uzyskuje każda osoba, która rozpoczyna pracę w placówce (art. 9a ust.. Mój staż na stopień nauczyciela dyplomowanego trwał 2 lata i 9 miesięcy i był to czas intensywny oraz obfitujący w bogate doświadczenia zawodowe.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Staż trwa 9 miesięcy.Witam!. zapewniajÄ?cych pe?. prowadzone z zastosowaniem metod i urzÄ?dze?. Opiekun stażu: Pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, rozpoczęłam pierwszego września 2011 roku, tym samym rozpoczęłam swój staż .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Miejsce stażu: 2.. 1,Nauczyciel stażysta: Małgorzata Glapa .. rozpoczęłam .. na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej w .. Sporządziłam projekt planu sprawozdania i złożyłam u pani dyrektor wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego..

Nauczyciel wychowania fizycznego: Weronika 3.

KAMIL STANI Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy Opracował:.. NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. ponizej zamieszczam sprawozdanie z realizacji zadan w wersji dla dyrekcji szkoly.. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć , na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.. Warsztaty szkoleniowe - Systematyczne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej.. Jędrzeja§ 21.. Przewidywana data zakończenia: 31.05.2010r.. - Stosowanie aktywizujących metod nauczania.. W sprawozdaniu zostały przedstawione działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe.. Nauczyciele, w szczególno?. Ukończyłem studia magisterskie o kierunku wychowanie fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego im Józefa Piłsudskiego w Warszawie.Plan rozwoju zawodowego z wychowania fizycznego na nauczyciela dyplomowanego.. Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im..

Prezentacja Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2020.

Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. 3 pkt 4 lit. a rozporządzenia: Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.kontrola dokumentacji nauczycieli stażystów, wobec których pełniona jest rola opiekuna stażu cząstkowe sprawozdania z realizowanych programów i projektów przygotowanie diagnozy gotowości szkolnej w oparciu o analizę wytworów dziecka, analizę działań podejmowanych w bieżącym roku szkolnymNauczyciele wychowania fizycznego w kolejnym roku będą realizować zadania podobne do wykonanych w tym roku szkolnym, czyli organizować zawody sportowe, wewnątrzszkolne, powiatowe, przygotowywać uczniów do udziału w różnych zawodach sportowych, organizować zawody, pokazy podczas dni otwartych szkoły oraz w ramach promocji szkoły,SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2014/15 - LESZEK MARĆ NAUCZYCIEL GIMNAZJUM W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM.Realizując podstawę programową z wychowania fizycznego szczegółową uwagę zwróciłem na dbałość o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne oraz zrozumienie .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY ROK SZKOLNY 2009/2010 Publiczna Szkoła Podstawowa im..

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego-wychowanie fizyczne.

przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.. Zapraszam do korzystania z materiałów.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Barbara Opaska; Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Monika Fijałkowska-Świostek „Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela .Kurs instruktora nauczyciela wychowania fizycznego.. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust.. Nauczane przedmioty:biologia, chemia, matematyka, fizyka .. - 31.05.2011r.Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust.. ?ne bezpiecze?. Pespektywa porównawcza.Nie jest to gotowy plan nauczyciela stażysty, zawiera on przykładowe zapisy zadań i formy realizacji z różnych przedmiotów.. 4.Myślę, że jest to spowodowane tym, że zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone od 1-ej klasy szkoły podstawowej przez nauczyciela specjalistę.. 2 Karty Nauczyciela).. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na nauczyciela kontraktowego - nauczyciel przedszkolny .. ?e zajÄ?cia wychowania fizycznego, podlegajÄ?. - Zapraszanie przedstawicieli władz na organizowane przez szkołę imprezy o charakterze sportowym.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. ?ci prowadzÄ?cy zajÄ?cia w warsztatach, laboratoriach, a tak?. Okres stażu: 01.09.2011 - 31.05.2012 4. poleca 85 % .. 87% Plan rozwoju zawodowego nauczyciela; 84% Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego; 84% Nauczyciel w Japonii oraz nauczyciel w USA.. Nauczyciel kontraktowy i mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu.. Jestem nauczycielem pracującym w jednym z bydgoskich liceów.. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego z sześcioletnim stażem pracy.. 2 pkt 2 .Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.. Zamiescilem tez dokumentacje w formie zalacznikow, potwierdzajaca spelnienie zadan.Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres dziewięciu miesięcy mojej pracy pedagogicznej.. Typ szkoły: szkoła ponadpodstawowa, szkoła podstawowa Początek stażu: wrzesień 2020.1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt