Sztuka starożytnej grecji i rzymu prezentacja
Początkowo dominowały w niej wpływy etruskie, a od III i II w. p.n.e. greckie.. Dzieła z tego okresu są wałkowane na prawie każdej maturze, trzeba znać je dość dokładnie - od rzeźb, poprzez architekturę (ach te kapitele, bazy, żłobkowania i fryzy!. Uczty Picie Jak powszechnie wiadomo, najczęściej7.. ;)) aż po rzemiosło (wazy).…Pomóż nam się rozwijać.. Od razu należy zaznaczyć, że malarstwo tego, dość rozległego, okresu stało na znacznie wyższym poziomie technicznym niż malarstwo prehistoryczne.. W rozwoju sztuki rzymskiej przyjmuje się podział na okresy: królewski (VI wiek p.n.e.), republiki (V-I wiek p.n.e.), cesarstwa (30 rok p.n.e. - koniec IV wieku n.e.).. Styl archaiczny (IX - połowa VI w. p.n.e.): to rozwój rzeźby dwóch stylów (dorycki - surowy i joński o bardziej miękkim modelunku), oraz malarstwa wazowegoJedzenie Najważniejszymi daniami i składnikami posiłków były - ze względu na położenie kraju - ryby, oraz owoce morza.. Grecja antyczna.. Urodzony w drugiej połowie V wieku p.n.e.. Rzymianie rabowali greckie i hellenistyczne dzieła sztuki i przywozili do Rzymu.. Najstarsze dzieje Grecji: Nanstarsze dzieje Grecji - notatka; Najstarsze dzieje Grecji - wykład ; Kultura minojska i mykeńska - prezentacja ; Porównanie cywilizacji minojskiej i mykeńskiej Polecam film: Starożytna Grecja - Jak powstało imperium Grecji Temat 2..

Stwórz ściągę ... Poliklet- następny wielki artysta starożytnej Grecji.

Materiał składa się z sekcji: Ważne daty, omówienia historii sztuki w Grecji: Malarstwo wazowe, Architektura grecka, Kariatydy, Rzeźba grecka, ilustracja z 18 punktami interaktywnymi - Akropol, 9 zadań interaktywnych, 1 polecenie otwarte, słownik pojęć, słownik łacińsko-polski, galeria dzieł sztuki, bibliografia1.. Ostatecznie została przyjęta wersja proponowana przez Warrona (I w p.n.e.), według której Rzym miał być założony w 754/743 roku p.n.e. Od tej daty liczono lata w historii Rzymu.Galeria Sztuki Starożytnej zostanie udostępniona publiczności po gruntownym remoncie w zupełnie nowej aranżacji.. STAROŻYTNA GRECJA .. Polub nasz Fanpage.. Twórca posągu, Ateńczyk imieniem Fidiasz, zyskał ogromną sławę, stał się bliskim przyjacielem Peryklesa i był .ROZDZIAŁ II.. W momencie największego rozkwitu państwo obejmowało Europę Zachodnią i Południową, Afrykę i Bliski Wschód.W tym czasie nastąpiło silne przemieszanie .Nawet jeśli nie lubicie zwiedzania z przewodnikiem, typowo turystycznymi szlakami, nastawiacie się na eksplorację nieodkrytych zakątków i atrakcji znanych głównie miejscowym, wybierając się do Grecji, koniecznie wpiszcie w plan wycieczki 10 najważniejszych antycznych zabytków, miejsc, których po prostu szkoda nie zobaczyć.Opis epoki starożytnej - Starożytny Rzym, Grecja, Egipt, filozofie, streszczenia mitów, mit o Prometeuszu i wiele innych.Encyklopedia sztuki starożytnej, Warszawa 1974; Krzemińska Agnieszka, Ściany mitów i iluzji, "Polityka" nr 34 (3023) Kumaniecki Kazimierz, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1965; Piszczek Zdzisław (red.), Mała encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1983Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu..

Sztuka starożytnej Grecji miała wpływ na całą późniejszą sztukę - od starożytnego Rzymu do współczesności.

Dziękujemy !😍 Grecja to państwo w południowo-wschodniej Europie, jedynie stosunkowo niewielki obszar na wyspach Sporady, Chios i Lesbos leży w Azji na azjatyckim szelfie kontynentalnym u wybrzeży Turcji.. Starożytnej Grecji i Rzymu 2.. Opracował dzieło pt. "Kanon", w którym opracował .TEATR GRECKI Historia boga Dionizosa Teatr antyczny narodził się około VI wieku p.n.e. w Grecji.. Epoka kształtowania się Grecji antycznej 900 p.n.e. - założenie Sparty IX/VIII w. p.n.e. - Homer 776 p.n.e .Historia - Architektura i sztuka antycznej GrecjiZastrzyk informacji na temat sztuki starożytnego Rzymu!. Również rzeźbiarz.. 82% Ściąga ze starożytnej Grecji; 85% Kultura starożytnej Grecji; 83% Wpływ myśli, literatury i sztuki greckiej na cywilizację europejską.Sztuka starożytnej Grecji powstała i rozwijała się po upadku kultury mykeńskiej, spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów.Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200 p.n.e. do I w. p.n.e., czyli do czasu podboju starożytnej Grecji przez Rzymian.Jednak wraz z podbojem rzymskim, nie skończył się definitywnie okres sztuki greckiej.Architektura starożytnej Grecji Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej .Terminem sztuka starożytnego Rzymu określa się zazwyczaj sztukę tworzoną w Rzymie - mieście nad Tybrem oraz całym państwie złożonym z wielu prowincji i nie wykazującą żadnych ścisłych związków kulturowych z sztuką rodzimą konkretnego rejonu pozostającego pod panowaniem imperium, powstałą w okresie od VI w. p.n.e. do końca IV w., czyli momentu podziału cesarstwa na .Sztuka Grecji..

Sztuka starożytnej Grecji powstała i rozwijała się poupadku kultury mykeńskiej spowodowanym w głównym stopniunajazdem Dorów.

Temat 1.. Zwykle mówiąc o niej wyróżniamy dwa style: kultura jońska - bardzo bogata, swobodna, indywidualna, lekka i majestatyczna, kultura dorycka - mniej swobodna, ciężka, rygorystyczna konstrukcja, powaga, dostojność i surowość.Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu - blisko 600 haseł, ponad 200 ilustracjiMateriał składa się z sekcji: Ważne daty, tekst: Periodyzacja sztuki rzymskiej, omówienie sztuki rzymskiej: Etruskowie, Cuda tworzone przez Rzymian, Architektura rzymska, Rzeźba i płaskorzeźba, Malarstwo, tekst w języku łacińskim: Caius Plinius Maior, Naturalis historia, XXXVI, 121-123, 9 zadań interaktywnych,1 ilustracja z 19 punktami interaktywnymi, słownik pojęć, słownik .Właściwa sztuka starożytnej Grecji powstała między XI w. a I w. p.n.e. Okres XI - X w. p.n.e. to faza przejściowa do sztuki archaicznej.. Kształtowanie się kultury rzymskiej Kształtowała się przez kilka stuleci.. Początkowo miał charakter sakralny, gdyż wywodził się z uroczystości ku czci boga wina, witalności, życia i biesiad.. Kultura antycznego Rzymu - notatka _____ 1.. Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200p.n.e.. Ogromne rozmiary i wartość wolno stojącego posągu Ateny, umieszczonego we wnętrzu świątyni - podobnie jak zewnętrzna rzeźbiarska dekoracja Partenonu - były wyrazem nowatorskich tendencji i pewności siebie, cechujących Ateny w połowie V wieku p.n.e..

Greccy nauczyciele uczyli młodych Rzymian.84% Elementy kultury europejskiej i polskiej odziedziczone po starożytnej Grecji i Rzymie; 79% Ubiór w Starożytnej Grecji.

Posiłki urozmaicano owocami, których w słonecznej Grecji również było pod dostatkiem.. Specjalizował się w pokazywaniu atletów, których odlewał w brązie.. Jej podstawowym założeniem jest uporządkowanie zabytków wedle antycznych cywilizacji (Egipt, Bliski Wschód, Grecja, Rzym) w kolejności chronologicznej, przy jednoczesnym przedstawieniu wzajemnych więzi poszczególnych .ARCHEOLOGIA STAROŻYTNEGO RZYMU: ARCHEOLOGIA STAROŻYTNEJ GRECJI: B.Rutkowski Sztuka Egejska: Bravo Historia starożytnych Greków Tom I: Bravo Historia starożytnych Greków Tom II: CZASOPISMA- Starożytność: Danuta Musiał - Grecja: EGIPT: GEOMORFOLOGIA I GLEBOZNAWSTWO: Grecja: Grecja1: Herodot Dzieje (ks.I-IX) HISTORIA LITERATURY ANTYCZNEJ .Malarstwo antyczne to przede wszystkim malarstwo starożytnej Grecji, Rzymu i Egiptu.. Dionizos był synem Zeusa i śmiertelniczki Semele, która zmarła w czasie narodzin Dionizosa.II.. Powstaniu Rzymu - pomieszanie legend i faktów historycznych.. Był tez pierwszym teoretykiem sztuki..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt