Wzór sprawozdania zespołu przedmiotowego
3 (Sprawozdanie z realizacji planu pracy zespołu nauczycieli uczących dany oddział) Dok.. Referat prz.Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela wychowawcy świetlicy Dokumentowanie pracy psychologa i pedagoga SOSW Propozycje sprawozdań z pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli po I okresie roku szkolnego i z realizacji rocznego planu pracy zespołu przedmiotowego Wzór rocznego sprawozdania opiekuna Samorządu Szkolnego .Sprawozdanie z realizacji zadań przedmiotów matematyczno - przyrodniczych I semestr roku szkolnego 2007/2008 W skład samokształceniowego zespołu matematyczno - przyrodniczego działającego przy Miejskim Zespole Szkół w Raciążu (Publiczne Gimnazjum) wchodzą nauczyciele: matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, techniki .SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAUCZYCIELI PRZYRODY W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Zgodnie z opracowanym na początku roku szkolnego planem pracy zespołu przedmiotowego, w II semestrze nauczyciele przyrody realizowali następujące działania: w zakresie działań edukacyjnych .Sprawozdanie z realizacji zadań pedagoga szkolnego .. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły a tym samym wpływać na podnoszenie, jakości pracy szkoły.. Plan prezentacji •Uroczystości •Konkursy •Dodatkowa praca i osiągnięcia nauczycieli, szkolenia •Dodatkowe oferty szkoły •Wycieczki(dydaktyczno-rekreacyjne, do kina, teatru)Poniżej przedstawiamy propozycję sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018..

Sprawozdanie zespołu przedmiotowego.

6 (Uzasadnienie oceny nagannej z zachowania) Dok.. (imię i nazwisko) 2. opracowano plan pracy zespołu i harmonogram spotkań, 3. uzgodniono termin następnego spotkania na (data).choć może to i .Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych w I półroczu roku 2014/2015 - Anna Kiljańska W I półroczu roku szkolnego 2014/2015 zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych pracował w składzie 5 osób: Anna Kiljańska, Jadwiga Oczkowska, Elżbieta Jackowska, Patrycja Piskorowska-Wyka i Zbigniew Olszewski.4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc doc. 5.sprawozadnie z klasyfikacji klas 1-3 doc .. Doskonalenie nauczycieli: Proszę wymienić: formy doskonalenia zawodowego : temat szkolenia, kursu, warsztatów nazwisko biorącego udział w szkoleniuZobacz jak napisać protokół, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem protokołu.. Realizacja priorytetów pracy szkoły: Priorytet Poprawa efektów kształcenia ogólnego i zawodowego oraz wdrażanie wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych oraz diagnoz wewnętrznychSprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej I semestr roku szkolnego 2017/2018 Mariola Matuszewska ..

4 (Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego) Dok.

Sprawozdanie ze ślubu należy napisać tak jak inne sprawozdania reportażowe, tzn. napisać gdzie, kiedy i o której ślub miał miejsce, wskazać uczestników (państwo młodzi, świadkowie, rodzice, goście), napisać kto udzielił ślubu, podać przebieg zdarzeń (prawdopodobnie: przyjazd pod kościół, wejście, msza /o czym ksiądz mówił/, przysięga /jakie były .Sprawozdanie z pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyki w roku szkolnym 2008/2009 Author: CP Last modified by: CP Created Date: 1/21/2009 5:49:00 PM Other titles: Sprawozdanie z pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyki w roku szkolnym 2008/2009Sprawozdanie z pracy Zespołu Humanistycznego.. Wzór rocznego sprawozdania opiekuna Samorządu Szkolnego.. Wszystko czytelnie napisane.. 5 (Uzasadnienie oceny niedostatecznej) Dok.. Wzór sprawozdania można pobrać również tutaj>>1 SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAUCZYCIELI PRZYRODY W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Zgodnie z opracowanym na początku roku szkolnego planem pracy zespołu przedmiotowego, w II semestrze nauczyciele przyrody realizowali następujące działania: w zakresie działań edukacyjnych systematycznie przygotowywano uczniów do udziału w rejonowym i wojewódzkim etapie .Lipowej, Pomnik ObroD c w Lublina, obelisk J zefa Czechowicza, pomnik Unii Lubelskiej; uczniowie klas sz stych wzi li udziaB w projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOA A wydawnictwa GWO przeprowadzono testy z matematyki i j zyka polskiego oraz pr bny sprawdzian i w N 4 Z 2 4 L N r > ` p 8 : 6 : F J r v ظ ȸ h CJ aJ h 8 h ~ CJ aJ U h h ~ CJ aJ h j CJ .Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu „Pomaganie jest fajne" za rok szkolny 2016/2017 Radomsko, dn. 20.06.2017r..

Wzór rocznego sprawozdania opiekuna Samorządu Szkolnego.

Arkusz samooceny nauczyciela : Arkusz analizy pracy własnej : Sprawozdanie z pracy zespołu : Wzór Planu działań wychowawczych dla klas IV-VI Tematyka spotkań: 1.. Sprawozdanie_klasyfik_sp.doc.. Naniesiono niezbędne poprawki.Sprawozdanie z pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli nauczania zintegrowanego Szkoły Podstawowej im.. Przedstawienie materiałów szkoleniowych : Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem.. Pozdrawiam serdecznie.. W październiku 2016 r. z inicjatywy uczniów i nauczycieli naszej szkoły powstał Szkolny Klub Wolontariatu „Pomaganie jest fajne".sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego.. 6 czerwca 2020 at 11:25.. W dalszej części spotkania omówiono zmiany wniesione do Regulaminu działania członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.Sprawozdanie z gimnastyki korekcyjnej : Sprawozdanie zespołu przedmiotowego: Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych : Sprawozdanie z zajęć WDŻ : Arkusz obserwacji lekcji.. Sprawozdanie klasyfikacyjne szkoła podstawowa 4-6.Dzień dobry.. 7 Zestawienie liczby zrealizowanych zajęć lekcyjnych z poszczególnych przedmiotów)SPRAWOZDANIE Z PLANU PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ W JELENIEWIE GIMNAZJUM ..

Zaplanowanie pracy zespołu ...Sprawozdanie.

Protokół z posiedzenia zespołu przedmiotowego - dokument [*.pdf] Protokół z posiedzenia zespołu przedmiotowego z dnia 14.10.. Armii Krajowej w Trzciannie w roku szkolnym 2006/2007.. 6.sprawozdanie z klasyfikacji za semestr/rok szkolny klas 4-6 doc. 7.sprawozdanie z realizacji zadań przedmiotowych docSprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli klas 0 -III w II semestrze w roku szkolnym 2012/2013 Opracowały: Jadwiga Filipowicz, Barbara Grabowska, Ewa Gutowska,Bożenna Kuć,Wiesława Zientara Białystok, 27.06.2013 r.Dok.. - Nasz patron - naszym wzorem.. Udział w pracach zespołu wychowawczego.Przedmiotowe sprawozdanie zostało złożone do Rady Gminy Oświęcim dnia 13 kwietnia 2015r.. W sprawozdaniu pozostawiono wykropkowane miejsca, aby dyrektor mógł go zmodyfikować i dostosować do własnych potrzeb.. Protokół to pisemne sprawozdanie z przebiegu rozmaitych posiedzeń: zebrania, rozprawy sądowej, a także dokument, który potwierdza wykonanie jakiejś czynności i opisuje jej przebieg, np. protokół obserwacji, protokół zdawczo-odbiorczy, itp.Sprawozdanie z pracy zdalnej - filmik instruktażowy i plik.. Z powyższego wynika, że nie jest dopuszczalne określenie zadań zespołu zadaniowego w innym akcie prawnym niż statut .z zebrania zespołu przedmiotowego (np. języków obcych) (nazwa szkoły) z dnia (data) Zebranie poświęcone było organizacji pracy zespołu.. W ciągu roku szkolnego 2006/2007 zespół samokształceniowy nauczania zintegrowanego spotkał się w swoim składzie 12 razy.. z pracy zespołu przedmiotowego.. za II semestr roku szkolnego 2015/2016.. Propozycje sprawozdań z pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli po I okresie .2) dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe; 3) pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.. Reply.wzory sprawozdań na koniec semestru roku: Inne pliki do pobrania z tego chomika.. Uwzględnia realizację zaplanowanych zadań (priorytety, imprezy szkolne, wspomaganie pracy szkoły), realizację także zadań pozaplanowych.. Naniesiono niezbędne poprawki.. Przejrzano wszystkie Przedmiotowe Systemy Oceniania pod kątem zgodności z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.. Sprawozdanie z realizacji zadań psychologa szkolnego .. Sprawozdanie samorządu uczniowskiego.. Etap pisemny szkolnego konkursu wiedzy o Stanisławie MikołajczykuSprawozdanie z planu pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli matematyki i fizyki na rok szkolny 2014/2015 semestr I Przewodniczący ZP: Janusz Osowiecki 1.. Tak to przygotowałam 🙂 .. Dziękuję bardzo za wzór podsumowania pracy zdalnej..Komentarze

Brak komentarzy.