Promieniowanie jądrowe prezentacja
Substratem jest pojedynczy nukleon lub niewielkie jądro (np. cząstka α), drugim substratem jest inne jądro, ich połączeniu towarzyszy usunięcie z jądra innego nukleonu lub innej ich grupy (np. deuteronu).Takiego typu była pierwsza, zaobserwowana w roku 1919 przez Ernesta Rutherforda, reakcja jądrowa.Rodzaje promieniowania * promieniowanie fal elektromagnetycznych (według rosnącej energii) o promieniowanie radiowe, o promieniowanie mikrofalowe - mikrofale, o promieniowanie tła (promieniowanie reliktowe), o promieniowanie cieplne (termiczne) - promieniowanie elektromagnetyczne wysyłane przez każde ciało o temperaturze większej od zera bezwzględnego, o promieniowanie podczerwone .Wprowadzenie Promieniowanie jonizujące to promieniowanie elektromagnetyczne (γ, X) lub cząstkowe (korpuskularne, np. α, β), które w czasie przenikania przez materię ma zdolność wytwarzania, bezpośrednio lub pośrednio, jonów (z wyłączeniem fotonów promieniowania ultrafioletowego).. W użyciu oba pojęcia stosowane są wymiennie, jednak częściej pada odnawialne źródła energii.W języku angielskim używa się pojęcia renewable energy - idąc tym tropem, można dojść do wniosku, że poprawne .Reakcje wymiany.. Bardzo groźne dla człowieka.. Wymagane moce dawek to kilkadziesiąt kGy i więcej.Promieniowanie alfa jest najmniej przenikliwe i łatwo podlega absorpcji, mając trudności z przeniknięciem nawet przez cienką kartkę papieru..

Promieniowanie jądrowe - emisja cząstek lub promieniowania elektromagnetycznego ( promieniowanie gamma) przez jądra atomów.

MożeCiężkie doprowadzić do zmian w strukturzelub DNA.. Próby jądrowe Mocarstwa atomowe Energia jądrowa Zastosowanie Sytuacja radiacyjna Promieniowanie jonizujące Wpływ promieniowania Bomba jądrowa jest najniebezpieczniejszą, najokrutniejszą, najstraszliwszą bronią jaką kiedykolwiek stworzył człowiek.W zalaczniku dołaczona praca Przyda sie na informatykę i na chemięczujniki wykrywania dymu fotokopiarki- zapobiegają gromadzeniu statycznych ładunków elektrycznych farby luminoscencyjne- używane w przyrządach stosowanych w nocy: niektóre zegarki, paliwa jądrowe,napęd statków kosmicznych izotop alfa jest obecny w dymie tytoniowym w przeszłościPromieniowanie kosmiczne, które swoje źródło ma w przestrzeni kosmicznej, to promieniowanie emitowane na powierzchni Słonica w wyniku reakcji jądrowych.. Można oczekiwać, żeWprawdzie promieniowanie może być szkodliwe i niebezpieczne, gdyż może powodować uszkodzenie komórek, ale nawet niszczące działanie promieniowania na żywy organizm umiemy wykorzystać dla ratowania zdrowia i życia ludzi, napromieniając w sposób zaplanowany i kontrolowany osoby, u których stwierdzono chorobę nowotworową.Chciałbym się dowiedzieć, czy poprawne jest określenie odnawialne źródła energii czy źródła energii odnawialnej.W jednym odnawialne są źródła, w drugim energia..

Promieniowanie jądrowe α, β i γ oraz promieniowanie Roentgena, noszą nazwę promieniowania jonizującego, gdyż poprzez oddanie swojej energii wytwarzają jony.

Do promieniowania jądrowego zalicza się .Promieniowanie - energia emitowana przez dany układ materialny w postaci fali elektromagnetycznej lub strumienia cząstek.. Po lewej stronie kadru znajduje się żółte pudełko oznaczone symbolem promieniotwórczości symbolizujące źródło promieniowania.. Pojęcie promieniowania wiąże się z wysyłaniem i przekazywaniem energii.. Pozytywne możliwości wykorzystania źródeł promieniowania Zdolność emitowania przez różne pierwiastki promieni alfa, beta i gamma.. tarcze z ołowiu, innych metali ciężkich.. ZASTOSOWANIA PROMIENIOWANIA W PRZEMYŚLE, MEDYCYNIE, ARCHEOLOGII I SZTUCE 5.1 Energia jądrowa dla produkcji wodoru Wodór odgrywa rosnącą rolę w chemii, rolnictwie (produkcji nawozów azotowych), czy w przemyśle naftowym i stanowi potencjalne źródło energii, tj. paliwo.. Drugi rodzaj, promieniowanie beta, z łatwością przeniknie nawet przez grubą gazetę lecz centymetrowej grubości płyta aluminiowa stanowi dla niego przeszkodę nie do pokonania.Promieniowanie emitowane przez pierwiastki promieniotwórcze dzielimy na trzy rodzaje: α (alfa), β (beta) i γ (gamma).. Może doprowadzić do powstania nowotworu.. Wszystkie te rodzaje promieniowania mają bardzo silne właściwości jonizujące.. Wysokość wpływa na dawkę tego promieniowania.Prezentacja wideo ilustruje przenikalność promieniowania cząstek alfa, beta i gamma..

Właściwości promieniowania gamma; Oddziaływanie promieniowania gamma z materią; Zastosowanie promieniowania gammaPromieniowanie jądrowe Promieniowanie jądrowe.

Promieniowanie zachodzi podczas przemiany promieniotwórczej lub w wyniku przejścia wzbudzonego jądra do stanu o niższej energii.V.. Promieniowanie to proces emisji energii.. Promieniowanie X Promieniowanie elektromagnetyczne.Kliknij, aby przejść dalej.. Podsumowując, należy stwierdzić, że nie sposób szczegółowo wymienić wszystkich zastosowań promieniowania jonizującego.Promieniowanie jonizujące - wszystkie rodzaje promieniowania, które wywołują jonizację ośrodka materialnego, tj. oderwanie przynajmniej jednego elektronu od atomu lub cząsteczki albo wybicie go ze struktury krystalicznej.Za promieniowanie elektromagnetyczne jonizujące uznaje się promieniowanie, którego fotony mają energię większą od energii fotonów światła widzialnego.ENERGETYKA JĄDROWA Obecna sytuacja w Polsce, argumenty za i przeciw Małgorzata Janik, Łukasz Graczykowski Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska Rok akademicki 2009/2010 Praca zaliczeniowa z Metod i Technik Jądrowych w Środowisku, Przemyśle i Medycynie 1Promieniowanie gamma (γ) - krótkofalowe promieniowanie elektromagnetyczne o dużej energii i długości fali niższej od 0,1 nm, emitowane przez wzbudzone lub promieniotwórcze jądra atomowe podczas rozpadu promieniotwórczego lub reakcji jądrowych..

Dla organizmów żywych te jony mogą być szkodliwe, gdyż prowadzi to do zakłócenia przemian biochemicznych warunkujących prawidłowe funkcjonowanie organizmu i do zmian ...niż promieniowanie alfa, czy beta.

Aby poruszać się pomiędzy slajdami wybieraj poszczególne hiperłącza.. *Z wykorzystaniem energii jądrowej, zarówno w sensie użycia materiałów rozszczepialnych (uran), jak .. Ludzie zaczęli obawiaćsięwszelkiego promieniowania nie uświadamiając sobie, że promieniowanie istnieje od zawsze, a jego emisja przez elektrownie .promieniowania wykorzystują izotopy (głównie 60Co, rzadziej 137Cs, 90 Sr+ 90 Y czy wypalone paliwo jądrowe) lub akceleratory.. Promieniowanie α to strumień jąder helu, o dodatnim ładunku równym podwójnemu ładunkowi elementarnemu.Tor ruchu tych cząstek ulega zakrzywieniu w polu elektrycznym i magnetycznym.promieniowania jądrowego i jego skutki 2 Źródła promieniowania jądrowego: NATURALNE: promieniowanie kosmiczne pierwiastki promieniotwórcz e surowce naturalne skorupa ziemska SZTUCZNE: elektrownie jądrowe materiały wtórne sprzęty medyczne i przemysłowe awarie przemysłowe katastrofy komunikacyjne kineskopy monitory izotopy .ncbj.edu.pl | Strona edukacyjna Narodowego Centrum Badań .Zastosowania promieniowania jonizującego, energii jądrowej o charakterze czysto naukowo-badawczym mają obecnie miejsce głównie w naukach fizycznych, chemicznych i biologicznych.. Powstaje w wyniku emisji przez określone pierwiastki promieniotwórcze.. dawki promieniowania jądrowego, wskazują, że nastąpiło zmniejszenie śmiertelności wśród napromienianej .Ogólnie pojęcie promieniowania można zdefiniować jako wysyłanie i przenoszenie energii w przestrzeni.. Wpływ promieniowania jonizującego na żywą tkankę stwierdzili już podczas swoich badań Maria Skłodowska-Curie oraz Pierre Currie (który prowadził doświadczenia w tym zakresie m.in. na sobie), nazywani pionierami medycyny nuklearnej.promieniowanie elektromagnetyczne (γ) lub korpuskularne (promieniowanie α, β, neutronowe, protonowe oraz fragmenty rozszczepienia jądrowego) emitowane przez jądra atomowe podczas rozpadu promieniotwórczego.Zapraszamy na prezentacje której tematem jest Energia Jądrowa..Komentarze

Brak komentarzy.